Jan 25

Wat gaat de huizenprijs volgend jaar doen? Dat is de grote vraag. Feit is dat de huizenprijs heel belangrijk is voor de welvaart van de Nederlander, analyseert beurscommentator Hans de Geus.

bron: RTL Z

Dec 16

Kwart woningen staat al meer dan jaar te koop

De huizenprijs is met meer dan vijf procent gedaald, maar verkopers willen er niet aan. De vraagprijs per vierkante meter is zelfs gestegen.

Verkopers van woningen en hun makelaars hebben moeite om zich aan de veranderende markt aan te passen, zo blijkt uit onderzoek van de softwareconsultant Dankers & Frank Consulting and Software Engineering.

Op basis van gegevens van online huizensites als Funda blijkt dat de vraagprijs in het derde kwartaal met iets meer dan een half procentje per vierkante meter is gestegen.

Het gat tussen de vraagprijs en de uiteindelijke verkoopkoopprijs wordt daarmee steeds groter. Volgens gegevens van het kadaster waren huizen verkocht in het derde kwartaal van dit jaar 5.3 procent goedkoper dan in 2008.

Het gevolg van de aarzeling bij verkopers om de vraagprijs lager te zetten, laat zich raden. Inmiddels staat 27 procent van de woningen langer dan een jaar te koop. De onderzoekers hebben daarbij rekening gehouden met de oude makelaarstruc waarbij woningen een paar maanden van de markt worden gehaald.

bron:  Z24.nl

Mar 25

De gemiddelde prijs voor een woning is tussen januari 2009 en februari 2009 gedaald van € 255.906,- naar € 247.830,-. Dat is een daling van maar liefst 3,16 procent. Deze schrille daling loopt parallel met de cijfers die de Nederlandse Vereniging van Makelaars – NVM – twee  maanden eerder al publiceerde. Toen signaleerde de NVM een gemiddelde prijs van rond € 248.000,-. Omdat de cijfers van het kadaster twee maanden achterlopen bij die van de makelaarsvereniging wordt hier door het kadaster feitelijk de prijsdaling tussen november en december 2008 bevestigd.

Het aantal verkochte woningen lag iets hoger dan in de vorige maand. In januari waren er 8.700 geregistreerde verkopen terwijl het aantal in februari steeg naar 8.906. In februari vorig jaar werden echter 15.081 woningen verkocht, dat is ruim 69 procent meer dan afgelopen maand. Ook hier gaat het in feite om de woningverkoop door makelaars en particulieren in de maand december.

Veel jonge kopers
Van het totaal aantal verkochte woningen in februari werd maar liefst 63 procent verkocht aan kopers onder de 35 jaar. Meer dan een vijfde deel van het totaal aantal aankopen ging zelfs naar jongeren onder de 25 jaar. Een appartement kost momenteel gemiddeld 188.088,-, terwijl voor tussenwoningen gemiddeld € 232.991,- op tafel moet worden gelegd. Een vrijstaand huis moet gemiddeld altijd nog € 410.182,- opbrengen.

Friesland en Utrecht vorig jaar 90 procent meer verkopen
In Friesland en Utrecht zit de grootste klad in de woningmarkt. Daar werden vorig jaar februari nog rond 90 procent meer huizen verkocht dan in dezelfde maand dit jaar. Drenthe had het minst van de recessie te lijden. Daar was het verschil tussen vorig jaar en dit jaar ‘slechts 57 procent!

De sombere berichten over de woningmarkt komen binnen op het moment dat het Nationaal Doorstromingsfonds Woningmarkt (NDWo) werd gelanceerd, een fonds dat de eventuele dubbele rentelasten van kopers bij de aankoop van een nieuwe woning voor een groot deel vergoed, als de oude woning nog niet is verkocht. Deze NDWo-bijdrage bedraagt 75 procent van de rentelasten van de koper. Het fonds wordt als een doorbraak in de huidige starre woningmarkt gezien.

bron: Wegwijs

Jan 17

Nog nooit hebben huizenverkopers zo vaak de vraagprijs van hun huis verlaagd als afgelopen jaar. In totaal werd de prijs van huizen die werden aangeboden via de site Funda 100.000 keer naar beneden bijgesteld.

Vooral sinds de week van 25 oktober nam het aantal verlagingen van vraagprijzen fors toe. In 2006 en 2007, toen de gemiddelde huizenprijs in Nederland nog steeg, werd bij 10 op elke 1.000 woningen de prijs verlaagd. Vanaf eind oktober 2008, verdubbelde dit aantal bijna tot 19 op de 1.000 woningen.

NRC Handelsblad volgt alle woningen die worden aangeboden op Funda, de verkoopsite van de Nederlandse Vereniging voor Makelaars (NVM), met een marktaandeel van ruim 70 procent de grootste makelaarsvereniging van Nederland.

In oktober werd de Nederlandse woningmarkt geraakt door de mondiale economische crisis. Kopers bleven massaal weg, waardoor de gemiddelde huizenprijs in 2008 daalde ten opzichte van 2007. In 2008 verkochten NVM-makelaars 129.456 woningen, 12 procent minder dan in 2007. Eind vorig jaar bracht een gemiddeld huis 233.000 euro op, terwijl dat eind 2007 nog 246.000 euro was. Huizen stonden ook langer te koop naarmate het jaar vorderde. In mei stond een huis gemiddeld 200 dagen op Funda voordat het verkocht werd. Nu staan huizen 380 dagen te koop.

bron: nrc.nl

Nov 19

Dat beweert het Amsterdams Gerechtshof in de uitspraak van 15 oktober, waarin de WOZ-waarde van een Bloemendaalse villa wordt vastgesteld.

AEX 2008

Uit het vonnis:

Rechtsgebied: Belasting
Soort procedure: Hoger beroep

Inhoudsindicatie: Gemeente heeft ten onrechte geen rekening gehouden met waardedaling van ca 10 procent op jaarbasis in marktsegment van woningen met een waarde van méér dan € 1.000.000. De rechtbank had daar op de juiste wijze rekening mee gehouden.

2.5.6. Ter zitting heeft het Hof de heffingsambtenaar voorgehouden dat uit dit overzicht na telkenjare eliminatie van de drie hoogste verkoopopbrengsten en met inachtneming van de tien hierop volgende hoogste transactiebedragen de hierna vermelde gemiddelde verkoopopbrengsten kunnen worden afgeleid:

2001 € 1.873.000
2002 € 1.809.000
2003 € 1.600.000
2004 € 1.450.000
2005 € 1.907.000
2006 € 2.148.000

Gelet op voormelde gemiddelde verkoopopbrengsten, welke door de heffingsambtenaar niet zijn weersproken, acht het Hof aannemelijk dat het verloop van de AEX-index welke zijn dieptepunt had in de periode van medio 2002 tot medio 2003 mede van invloed is geweest op de waarde van woningen in het marktsegment van woningen met een waarde van méér dan
€ 1.000.000, waartoe de woning van belanghebbende behoort; althans dat zich in de genoemde periode (medio 2002 tot medio 2003) een relevante waardedaling heeft voorgedaan in het marktsegment van met de woning vergelijkbare objecten. Met inachtneming van het vorenstaande acht het Hof aannemelijk dat in de genoemde periode rond de waardepeildatum van 1 januari 2003 sprake is geweest van een waardedaling in de orde van grootte van 10 procent op jaarbasis. Het Hof is van oordeel dat de heffingsambtenaar bij vaststelling van de woz-waarde van de woning ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de zojuist bedoelde waardedaling.. De heffingsambtenaar heeft immers bij de onderbouwing van de door hem vastgestelde waarde het standpunt verdedigd dat zich in de relevante periode geen daling, maar een stabilisatie van de marktprijzen heeft voorgedaan. Het Hof neemt hierbij tevens in aanmerking dat – zoals hiervoor onder 2.5.2 overwogen – de in het taxatierapport bij de vergelijkingsobjecten c-laan 5 en d-weg 17 vermelde ‘verkoopdatum’ de notariële transportdatum van deze objecten betreft en dat het aannemelijk is dat de datum waarop de verkoop van deze objecten is overeengekomen, drie tot zes maanden eerder ligt. Dit betekent dat de verkoopprijzen van de desbetreffende objecten zijn overeengekomen in een periode waarin de vermelde waardedaling tot aan de waardepeildatum zich (gedeeltelijk) nog moest voordoen, terwijl de heffingsambtenaar zoals gezegd met deze waardaling geen rekening heeft gehouden. De ter zitting door de heffingsambtenaar ingenomen stelling dat de genoemde waardedaling wellicht niet specifiek is geweest voor de gemeente Bloemendaal en zich wellicht in geheel Nederland heeft voorgedaan, doet aan de hiervoor weergegeven oordelen niet af.

rechtspraakIn de toekomst zullen huizenbezitters veel vaker bezwaar aantekenen tegen een volgens hen te hoge WOZ-waarde. Dit omdat de WOZ-waarde tegenwoordig jaarlijks gepeild wordt en bij dalende huizenprijzen zullen huiseigenaren niet klakkeloos de tarieven uit de hausse tijd gaan betalen. De kans dat de melkkoe van de gemeenten echt droog komt te staan is natuurlijk niet groot, maar ze zal waarschijnlijk wel veel minder melk gaan geven..

Oct 5

Daan de Wit in gesprek met Albert Spits van de Frédéric Bastiat Stichting. Zij kennen elkaar van een van de info-diners van Willem Middelkoop, auteur van de bestseller Als de dollar valt. Albert Spits is adviseur voor pensioenfondsen.