Jun 22

In de decennia voor de kredietcrisis waren beschikbaarheid van krediet en de snelle toename van hypotheekschuld de drijvende kracht achter de alsmaar stijgende woningprijzen. Sinds kort zijn het de vermogende beleggers en investeerders die de dynamiek op de markt van bestaande koopwoningen zijn gaan bepalen, kortweg aangeduid met buy-to-let. Deze nieuwe marktdynamiek heeft consequenties voor de overige spelers.

Download hier de presentatie

Nieuwe marktdynamieken worden nog onvoldoende erkend. De gangbare visies op recente woningmarktontwikkelingen leunen veelal op aannames gebaseerd op kenmerken van de woningmarkt van voor 2008. Zo worden stijgende woningprijzen en transacties direct gezien als marktherstel, terwijl er momenteel wellicht eerder sprake is van waardeherstel. Het aantal verkopen loopt immers terug en koopstarters haken steeds vaker af. De groei van het eigen woningbezit stagneert en loopt mogelijk zelfs terug. Een ander voorbeeld is de constatering van De Nederlandsche Bank (DNB) dat de huidige huisprijsstijgingen niet kredietgedreven zijn en daaruit concludeert dat nu geen sprake is van een bubbel. Ruime beschikbaarheid van krediet dreef woningprijzen inderdaad tot ongekende hoogte in de decennia voor 2008, maar is niet de enige factor bij de formatie van zeepbellen. Grote woningtekorten en de aantoonbare groei van vermogen van beleggers en investeerders in woningmarkten kunnen huisprijzen eveneens veel sneller doen kunnen aanjagen dan inkomens.

Huisvesting financialiseert met de groei van buy-to-let; dat betekent dat woningen steeds vaker beschouwd worden als een investering of belegging, in plaats van een betaalbare plek om te wonen. Deze nieuwe, in de steden vaak dominante rol van rendement zoekend vermogen, verandert de positie van koopstarters en doorstromers die voor financiering van een woningaankoop afhankelijk zijn van hypothecair krediet. Dit gaan we nader onderzoeken. U mag het zien als een begin van een analyse die vooralsnog hypothetisch van aard is en vraagt om nieuw onderzoek.

Verhuisladder, het begin en het einde

Vanaf medio jaren ‘90 nam de vraag naar koopwoningen toe door groei van bevolking, huishoudens en stijgende welvaart in combinatie met dalende rente en sterk verruimde leenvoorwaarden, terwijl het woningaanbod achterbleef. In Nederland leidde huisprijsinflatie in de jaren ‘90 tot twee binnen Europa unieke situaties. Allereerst is onze totale hypotheekschuld al jaren hoger dan ons bbp en behoort tot de hoogste van Europa. Daarnaast ontstond er een bijzondere dynamiek op de koopwoningmarkt gebaseerd op doorstroming, op een wooncarrière (‘verhuisladder’) binnen de koopwoningmarkt. Een dergelijke dynamiek zagen we tot dan alleen terug in Angelsaksische landen. In de meeste Europese landen was het kopen van een eigen woning een eenmalige investering waarvoor langere tijd -in een huurwoning- gespaard werd. In Nederland, daarentegen, begon de wooncarrière van de eigenaar-bewoner met een appartementje, dat dankzij stijgende woningprijzen spoedig ingeruild kon worden voor een grotere woning. Hypotheeklasten waren weliswaar hoog voor koopstarters, maar inflatie veranderde over-de-tophypotheken binnen enkele jaren in overwaarde. Woningeigenaren konden zo verder klimmen op de woningmarktladder.

Zonder een continue instroom van koopstarters, konden deze verhuisketens niet bestaan. Stijgende woningprijzen maakten het begin deze eeuw voor koopstarters steeds moeilijker om een voet op de ladder te krijgen. Starterwoningen werden alsmaar kleiner en duurder. De kredietcrisis bleek uiteindelijk de trigger. De woningmarktladder voor eigenaar-bewoners viel plat op de grond en ligt daar nog altijd. Woningprijzen daalden fors evenals woningverkopen. Een belangrijk deel van de huisprijzen bleek gebakken lucht en overwaarde enkel rijkdom op papieren.

Sinds 2014 stijgen woningprijzen weer en zagen we een sterke toename van het aantal transacties. De voor de jaren ‘90 en ‘00 kenmerkende combinatie van economische omstandigheden zijn nu echter volledig anders. Het herstel van de verhuisladder zoals we die voor 2008 kenden is daarom zeer onwaarschijnlijk. Inflatie is nu laag, de rente zal eerder stijgen dan dalen, reële inkomensgroei is er twee decennia al niet meer en blijft, evenals werkzekerheid, voor de toekomst ongewis. Dat woningprijzen na 2014 toch zijn gaan stijgen is in hoofdzaak te danken aan de nieuwe rol van een oude speler op de koopwoningmarkt. De particuliere belegger.

Lees verder op de site van: ruimteenwonen.nl

Jul 8

Ewald Engelen: de huizenmarkt is nog steeds een zeepbel

 

bron:  cafeweltschmerz.nl

Jan 30

Professor Arnoud Boot vertelt in een gesprek met Willem Middelkoop bij Café Weltschmerz dat de Nederlandse overheid klaar stond om de banken te verlossen van de hypothekenzeepbel. Dit zou dan gedaan worden met pensioengeld.

Boot is een echte insider, hij is onder andere kroonlid van de Sociaal Economische Raad, voorzitter van de Bankraad van De Nederlandsche Bank en komt regelmatig over de vloer bij de ECB. Zelf vond ik vond het altijd al zo vreemd dat de pensioenfondsen 180 graden draaide inzake Nederlandse hypotheken. Nu is het weer wat duidelijker waarom ze dat deden.

In het bovenstaande filmpje zegt Moerland (ex. Rabobank) dat de pensioenfondsen meer hypotheken moeten kopen, gelijktijdig noemt hij de huizenmarkt een zeepbel.

 

Oct 7

De huizenmarkt kampt volgens De Nederlandsche Bank nog steeds met kwetsbaarheden. De totale Nederlandse hypotheekschuld van huishoudens is met ruim 95 procent van het bbp nog steeds één van de hoogste ter wereld. Daarnaast stond aan het eind van het eerste kwartaal van 2015 nog 61 procent van de huizenbezitters tussen de 30 en 40 jaar onder water. De buffers van deze huishoudens zijn doorgaans onvoldoende om een restschuld weg te werken, wat hun financiële planning en eventuele verhuiswensen kan frustreren.

Mede dankzij de stijgende huizenprijzen is begin 2015 de onderwaterproblematiek enigszins afgenomen. Berekeningen van DNB laten echter zien dat ook bij stijgende huizenprijzen een deel van de hypothekenvoorraad nog geruime tijd onder water staat. Als de huizenprijzen de komende jaren met 2 à 3 procent per jaar blijven stijgen, dan zullen in 2020 nog steeds 250 tot 350 duizend van deze hypotheken onder water staan.

DNB wil ook dat de LTV-limiet na 2018 verder wordt verlaagd. Volgens DNB ontstaat door deze maatregelen een evenwichtiger vermogensopbouw bij de huishoudens. In het jongste Overzicht Financiële Stabiliteit constateert de toezichthouder dat met name het verplichte pensioensparen maakt dat Nederlanders veel sparen. Dit maakt dat het vrije vermogen waarover huishoudens kunnen beschikken relatief gering is, vooral bij jonge huishoudens. Verstorende fiscale prikkels moeten worden verminderd, zowel bij het lenen als bij het sparen. Te denken valt aan een verdere afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

bron: dnb.nl

Apr 25

Tiel, 24 april 2015 – In totaal zijn er nu 112.800 mensen die moeite hebben om hun hypotheeklasten te betalen. Ten opzichte van een jaar geleden zijn er ruim 12.000 mensen met een dergelijk betalingsprobleem bijgekomen. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer van april 2015.

Eerste kwartaal bemoedigend

De cijfers over het eerste kwartaal van 2015 zijn echter bemoedigend volgens BKR. De stijging van het aantal mensen met een betalingsprobleem op de hypotheek nam in het eerste kwartaal van dit jaar toe met ruim 1.500 personen. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2014 is dit een beperkte stijging. Toen kwamen er nog bijna 5.800 mensen in de problemen.

“Ondanks de bemoedigende cijfers over het eerste kwartaal moeten we ons blijven realiseren dat 113.000 consumenten een enorm financieel probleem hebben”, aldus Peter van den Bosch, algemeen directeur BKR. “Dat zijn, ter vergelijking, bijna alle inwoners van een stad als Dordrecht.”

500_bkrhypotheekbarometerapril20151bron: BKR

 

Mar 22

Het is verstandig dat je voor je eerste huis iets aan eigen geld meebrengt en we moeten dus af van het idee dat je als starter direct een huis moet kopen. Dat zei president van de centrale bank Klaas Knot in het NTR-programma College Tour.

“Niet voor iedereen geldt dat de eerste baan meteen de juiste baan is, dus in het begin van je carrière wil je flexibel zijn.  Het probleem van te vroeg jezelf in de schulden steken, te vroeg een huis kopen is dat je gewoon minder flexibel bent. Op het moment dat je een hypotheek en een huis hebt betekent dat je veel minder makkelijk kunt verhuizen, maar dat betekent dus ook dat je minder makkelijk een baan kunt accepteren  die een bepaalde afstand ligt van waar je nu woont.” Aldus Knot.

Dat de Nederlandse economie het nu zoveel slechter doet dan die van Duitsland en België heeft volgens Knot ook alles met de huizenmarkt te maken. Achteraf bezien hadden we die al in de jaren 90 al moeten hervormen. Knot benadrukte dat DNB ook al vanaf 1999 waarschuwde dat de situatie rond de hypothecaire kredietverlening niet houdbaar was en zorgwekkende vormen begon aan te nemen.

Positief noemt Klaas Knot het dat de leenvoorwaarden zijn aangescherpt, dat de aflossingsvrije hypotheek is ten grave gedragen en dat er een begin is gemaakt met de afbouw van de hypotheekrenteaftrek.

bron: College Tour

Oct 7

Nederland zal ook volgend jaar nauwelijks groei tonen. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht voor 2014 ,,fragiele groei, een half procentje”, zei IMF-bewindvoerder Menno Snel zondag in het televisieprogramma Buitenhof.

De werkloosheid is volgens Snel zeer zorgelijk. ,,7,5 procent is voor Nederland echt veel te hoog”. Het IMF adviseert Nederland dan ook te focussen op de bestrijding van de werkloosheid en het stimuleren van groei. Nederland moet volgens het IMF de hervormingsagenda verder uitvoeren. Hij noemde onder meer de huizenmarkt en arbeidsmarkt waar nog aan gesleuteld zou moeten worden. “Het afmaken van de structurele hervormingsagenda is heel belangrijk.”

Klaas Knot probeert mensen een koophuis in te praten. Want zonder stijgende huizenprijzen geen herstel van de economie…

Sep 3

Het NOS Journaal, NU.nl en de Telegraaf hebben samen met wat semi-ambtenaren en politici een grote groep mensen wijsgemaakt dat het weer vrij goed gaat met de huizenmarkt. Als je nu niet instapt mis je de boot. Het menselijke kuddegedrag lijkt weer tijdelijk te zijn aangewakkerd.

zie ook: Psychologie en de huizenmarkt (Cognitieve dissonantie, Selffulfilling prophecy, Moral hazard, Kuddegedrag,De wens is de vader van de gedachte, Angst )

Met de nadruk op tijdelijk, het is namelijk onmogelijk dat de huizenmarkt zich hersteld.  Kijk maar naar de arbeidsmarkt, de koopkracht, de strengere banken , de onbetrouwbare overheid en ook het Nibud zal de hypotheeknormen in 2014 weer verder verscherpen. Er kan dus weer minder geleend worden en dat bepaald de huizenprijzen.

Als je de zaak rationeel bekijkt was de huizenbubbel eenvoudig te voorspellen en is het ook duidelijk dat stijgende huizenprijzen de komende jaren uitgesloten zijn. Hoe is het dan mogelijk dat goed opgeleide mensen als schapen achter elkaar aan hollen? prof. Mark van Vugt, hoogleraar psychologie aan de VU en in Oxford, wijt dit aan 5 oerdriften:

  1. wij zijn primair uit op ons eigenbelang
  2. we zijn kortzichtig (we laten het hier en nu prevaleren boven de toekomst)
  3. we zijn gevoelig voor status (vandaar bv. onze consumptiedrift en ons reisgedrag)
  4. we apen anderen na
  5. we negeren problemen (als we die (nog) niet zintuiglijk kunnen waarnemen).

Waarom vertonen we dan kuddegedrag?
‘Dat heeft te maken met de overlevingsdrang. Als een grote massa begint te hollen, lijk je wel gek als je als enige stil blijft staan. Psychologen proberen al een tijd grip te krijgen op dit gedrag. Na WO II probeerden wetenschappers er bijvoorbeeld achter te komen waarom miljoenen mensen Hitler volgden. Daarnaast heeft het vertonen van kuddegedrag ook te maken met sociale overleving. Neem jij een tegengestelde beslissing, dan heb je kans om uit de groep verstoten te worden.’

Jun 7

Tussen wetenschappers durft Rabobank topman Piet Moerland wel toe te geven dat de huizenmarkt een enorme zeepbel is. Het wordt ook duidelijk dat de Nederlandse banken geen buffers hebben en uiterst kwetsbaar zijn. De staat mag ze strak weer gaan redden.

met Dirk Bezemer ( tot 0.40), Harald Benink (vanaf 2.08), Piet Moerland (vanaf 6.20), Nout Wellink (vanaf 7.13)

Apr 11

Kees de Kort noemt het rapport over de huizenmarkt ‘120 pagina’s bullshit’. “De commissie heeft zich met boter en suiker laten inpakken door alle lobbyisten.”

“Er wordt geen probleem opgelost met dit rapport, maar met een beetje pech komen er wel een heleboel problemen bij. Dat is een unieke prestatie.

Moeilijk doen
“De huizenmarkt zit op slot, de huizenprijzen zijn te hoog. Maar dat is niet de oorzaak, dat is het gevolg van de problemen. De huizenprijzen zijn te hoog, omdat de arbeidsmarkt totaal anders is dan een paar jaar geleden, omdat de banken een stuk moeilijker doen en omdat de overheid volkomen onbetrouwbaar is.

Terug in je hok
“De commissie zegt dat de huizenprijzen te hoog zijn, omdat de overheid niet goed heeft geluisterd. De realiteit is dat de Tweede Kamer, en daar zaten zij ook, al een jaar over tien geleden gewaarschuwd is door De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten, door iedereen die er verstand van heeft en toen hebben ze niet geluisterd. Ze zeiden destijds: ‘donder op, terug in je hok, iedere Nederlander moet slaaf van de bank kunnen worden’. Dat heeft niets met niet goed luisteren te maken, er is gewoon geweigerd om te luisteren, want iedereen moest slaaf van de bank worden.

Nu uit de problemen
“Wat nu: ze schrijven 20 pagina’s aanbevelingen en conclusies over de lange termijn onder het motto: dit mag niet meer gebeuren. Maar we zitten nu in de problemen. Want gaan we doen om uit die problemen te komen? Je kunt in Nederland beter niet zeggen dat de huizenprijzen moeten dalen, dus die optie is van tafel. Er moet meer beweging komen in de huizenmarkt, dus je moet zorgen dat meer mensen huizen gaan kopen.

Huurverhogingen
“De commissie wil streven naar huurverhogingen, want als de kloof tussen koop en huur kleiner wordt, dan gaan mensen meer kopen en kunnen de prijzen weer stijgen. Maar denken de Tweede Kamerleden echt dat als de huren serieus hoger worden, dit positieve gevolgen heeft voor de Nederlandse economie? Die raakt namelijk in een hele diepe recessie. Je kunt zeggen: we laten de huizenprijzen dalen, maar dat doen we niet, we gaan alle andere prijzen verhogen. Ondertussen stijgen de inkomens niet, en worden er bezuinigingen doorgevoerd.

Dikke min
“De arbeidsmarkt blijft slecht, de banken blijven moeilijk doen, de overheid doet moeilijk en dan zetten we ook nog eens een heleboel Nederlanders in een dikke min. Je lost niets op want de huizenprijzen blijven veel te hoog, je creëert een recessie en dat noemen we een oplossing.”

bron: BNR Nieuwsradio