May 13

Mensen die op zoek zijn naar een nieuwe woning, stellen de aankoop nog even uit. Ze verwachten dat de huizenprijzen nog verder zullen dalen of willen uit financieel oogpunt liever nog even in de huidige woning blijven zitten. Dat meldde onderzoeksinstituut TNS Nipo dinsdag.

Volgens TNS Nipo waren vorig jaar 246.000 Nederlanders actief bezig met een hypotheek voor de aankoop van een nieuwe woning. Het blijkt dat de helft (51 procent) van hen de koop van een nieuwe woning heeft uitgesteld, omdat ze verwachten dat de prijzen op de woningmarkt verder zullen dalen. 53 Procent geeft aan dat men vanuit financieel oogpunt nog even in de huidige woning wil blijven wonen.

TNS Nipo ondervroeg 1365 huishoudens die vorig jaar een hypotheek afsloten of zich op het afsluiten van een hypotheek oriënteerden.

Crisis

Voor 76.000 mensen die een huis zoeken, is de beoogde woning niet meer binnen bereik als gevolg van de financiële crisis. Het bedrag dat aan hypotheek wordt verstrekt is zo omlaag gegaan dat ze dat huis niet meer kunnen betalen.

Van de 246.000 huishoudens die zich oriënteerden op een hypotheek, heeft ongeveer de helft (117.000) ook een offerte aangevraagd. Als reden waarom er nog niet daadwerkelijk een hypotheek is afgesloten, zegt een kwart dat dit komt door de huidige situatie op de woningmarkt.

42 Procent geeft aan nog bezig zijn te zoeken of beslissen. 15 Procent zegt dat de huidige woning nog niet is verkocht, voor 11 procent ligt de beoogde woning boven het budget.

bron: ANP

Jan 12

Kopers zien kansen in de huidige woningmarkt. Dat blijkt uit de VBO Woonindex die het vierde kwartaal tegen alle verwachtingen in een stijging vertoont van 4,7%.

Kopersmarkt
Met een verruiming van het huizenaanbod, een lichte prijsdaling en een toenemende transactietijd, zien kopers hun onderhandelingspositie sterk verbeteren.

Maar liefst 72% van de kopers geeft aan dat kopers het in de huidige woningmarkt voor het zeggen hebben. Er is sprake van een duidelijke kopersmarkt.Toch houden huizenkopers pas op de plaats als het gaat om een aankoop.

Aankoopbeslissing uitstellen
Bijna 40% van de kopers stelt een aankoopbeslissing uit omdat men speculeert over een verdere prijsdaling. Dat de op de reële economie overgeslagen kredietcrisis het koopproces danig verstoort, blijkt uit het feit dat bijna 83% van de woonconsumenten de huidige economie een rol laat spelen in de beslissing al of niet een woningaankoop te doen. Bij 39% speelt dit zelfs een beslissende rol.

Starterswoningen

Kopers verwachten overigens niet dat de kredietcrisis veel gevolgen heeft voor starterwoningen. Met name op het middensegment en hogere segment vanaf 500 duizend euro drukt de kredietcrisis het zwaarst.

Stemming somber
De stemming onder verkopers is somber. Meer dan de helft (52%) voorziet of ondervindt problemen in het verkoopproces en ruim 37% vreest een waardedaling van de woning. Bijna 30% van de woonconsumenten denkt daarnaast ook rekening te moeten houden met een waardedaling in de beleggingsportefeuille.

Hypotheek
Door de voorzichtige houding van hypotheekverstrekkers zien zowel kopers als verkopers de hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen significant dalen. Het rond krijgen van de financiering voor een woningaankoop is beduidend moeilijker geworden. Bijna 33% van de woonconsumenten ziet een daling in het maximaal te lenen hypotheekbedrag.Men is wel positiever over de hypotheekrente. Zowel kopers als verkopers zijn positief gestemd over de hypotheekrente die volgens hen het komende jaar nog meer zal dalen.

bron: RTL Z

Aug 20

Het 1e halfjaar van 2008 is geen sterk halfjaar geweest voor de afzet van nieuwe koopwoningen. In de eerste zes maanden van 2008 verkochten de gezamenlijke ontwikkelaars en bouwbedrijven 14% minder nieuwbouwwoningen dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het zijn de conclusies van de (meest recente) Thermometer Koopwoningen; het halfjaarlijkse rapport waarmee de NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers een cijfermatige impressie geeft van de woningmarkt.

Oorzaak voor de verkoopdaling is een combinatie van factoren, zoals een gestegen hypotheekrente, afnemend consumentenvertrouwen en scherpere condities van banken. Een bijkomend probleem voor de nieuwbouwsector vormen de gestegen kosten, waardoor de marges voor de ontwikkelaars en bouwbedrijven zwaar onder druk zijn komen te staan. Hoewel er nu veel aandacht is voor de recent (fors) gestegen bouwkosten, zijn het vooral de grondkosten, die de laatste jaren voor veruit de grootste kostenstijgingen in de woningbouw hebben gezorgd. Tien jaar geleden kostte een gemiddelde kavel onder een nieuw koophuis 29.000 euro, maar dat is inmiddels opgelopen tot 101.000 euro. Dit betekent een stijging met bijna 250%. Dat is aanmerkelijk meer dan de stijging van 36% van de pure bouwkosten en ook aanmerkelijk meer dan de stijging van bijvoorbeeld benzine (+74%) in deze periode.

Teneinde de nieuwbouw concurrerend te houden met de bestaande bouw, komt het er volgens NVB nu meer dan ooit voor álle partijen bij de woningbouw, zoals ontwikkelaars en gemeenten, op aan de gewenste producten te ontwikkelen en tegelijk de (totale) kosten van de woningbouw scherp te houden. NVB noemt in zijn studie verschillende mogelijkheden, maar zet vooral in op de noodzaak van tariefsverlagingen voor bouwgrond. Met name gemeenten hebben – nu de markt tegenzit, erg veel moeite om de grondprijzen te verlagen. Op zich begrijpelijk, jarenlang zijn zij immers gewend geraakt aan de enorme opbrengstenstijgingen van bouwgrond en hebben daar mede hun gemeentebegrotingen op afgestemd, maar het is de enige remedie om de woningbouw in Nederland betaalbaar te houden. De gemeentelijke grondprijzen zijn gegeven de huidige markt gemiddeld 13.000 euro per kavel te hoog en moeten omlaag. Hiernaast dringt NVB er bij de gemeenten op aan zeer terughoudend te zijn met het stellen van extra aanvullende eisen bovenop het Bouwbesluit, omdat ook dit de woningbouw op extra kosten jaagt van zo’ n 2.000 á 9.000 euro per huis, waar de huizenkoper niet voor wil betalen.

bron: nvb-bouw.nl