Apr 22

Lex Hoogduin is lid van de directie van De Nederlandsche Bank en een van de topkandidaten voor diens opvolging. Hij sprak deze week over de huizenmarkt en de hypotheekrente-aftrek.

Hoogduin zei twee belangwekkende dingen:

1. Ook hij vindt dat de aftrek moet verdwijnen. En 2. Hij draait er niet om heen dat de huizenmarkt dan een flinke daling zal meemaken. “Die prijsdaling is echter onvermijdelijk als je negatieve verstoring wilt opheffen.”

Een van de verstoringen is dat huizenbezitters er nu baat bij hebben hun schuld zo hoog mogelijk te houden. Hoogduin vindt dat het afschaffen van de aftrek niet op de lange baan moet worden geschoven. “Het is niet verantwoord de maatregelen eindeloos voor ons uit te schuiven.”

bron: Welingelichte Kringen

Mar 19

De provincie Limburg wil samen met gemeenten een fonds oprichten dat moeilijk verkoopbare woningen opkoopt. Voorwaarde is dat de verkopers naar een nieuwbouwwoning verhuizen. Daardoor blijft de woningmarkt in beweging en kunnen bouwvakkers en het midden- en kleinbedrijf aan het werk blijven.

In het fonds zou tot tweehonderd miljoen euro beschikbaar moeten komen. Het plan komt van wethouder Litjens van Horst aan de Maas. “We moeten het nog uitwerken, maar dit is wel waar we in grote lijnen over denken. Elke verhuizing leidt tot zeven andere verhuizingen. Dat betekent dat het midden- en kleinbedrijf er ook van profiteert als de woningmarkt in beweging blijft, want mensen kopen van alles als ze een nieuw huis betrekken. En voor de deelnemende gemeenten is het voordelig, want ze ontvangen meer leges en het grondbedrijf blijft ook aan het werk. Bovendien ben je minder kwijt aan uitkeringen als mensen aan het werk blijven.”

De deelnemers aan het opkoopfonds lopen wel het risico dat ze de woningen uiteindelijk onder de prijs moeten verkopen. “Dat klopt”, zegt Litjens, “Maar we kopen die woningen wel iets onder de marktprijs aan. Wat we doen is de verkopers enige zekerheid geven, want pas dan durven mensen een ander huis te kopen. We lopen risico’s, maar je kunt ook op nul uitkomen als het werkt. En het menselijke effect, werkgelegenheid, is hoe dan ook winst.”

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) is positief over de plannen. “Maar je moet wel de voorwaarden goed formuleren. Het moeten woningen zijn waar markt voor is. Hoe ga je dat selecteren? Maar hoe dan ook, het kan zeker een stimulerende werking hebben. Elke verhuizing brengt heel veel werkgelegenheid met zich mee. We zouden graag zien dat Den Haag ook met plannen komt. Op regionaal niveau wordt er blijkbaar goed nagedacht”, aldus een woordvoerder van de NVM. De provincie Limburg bevestigt dat er aan het plan gewerkt wordt, maar wil er nog niets over zeggen voor het klaar is.

bron: Telegraaf.nl

Feb 13

De Woningmarkt is in januari totaal ingestort. Het aantal verkochte woningen van particulieren daalde met 28,6 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van het Kadaster.

Dat blijkt uit cijfers die het Kadaster vrijdag naar buiten heeft gebracht. Ten opzichte van december bedraagt de daling zelfs ruim 48 procent. Maar het Kadaster merkt daarbij op dat januari altijd een daling laat zien ten opzichte van december, de maand waarin structureel juist een piek zit in het aantal verkochte woningen.

Afgelopen maand zijn er 8.700 verkochte woningen bij geregistreerd. In januari 2008 waren dat er nog 12.192.

Over heel 2008 kwam het aantal verkochte woningen 10% lager uit dan in 2007. Vorig jaar wisselden ruim 182.000 woningen van eigenaar, zo maakte het Kadaster al vorige maand bekend.

Het Kadaster brengt volgende week, in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het maandelijkse vastgoedbericht uit. Daarin komt naast het aantal transacties ook de prijsontwikkeling op de woningmarkt aan bod.

Het Kadaster registreert de notariƫle overdracht, die vindt doorgaans maanden later plaats dan de overdracht. De cijfers van het kadaster gaan dus over de overdracht begin herfst.

bron: BNR.nl

Dec 5

veilinghamer.jpgMinister Ernst Hirsch Ballin van Justitie werkt aan een wet die het mogelijk maakt dat bieders op executieveilingen ook via internet hun bod kunnen uitbrengen. Zo zouden dit soort veilingen meer toegankelijk kunnen worden.

Ook overlegt de minister met de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (KNB) en marktpartijen over andere verbetermogelijkheden. Dit antwoordt minister Eberhard van der Laan van VROM op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Boris van der Ham (D66).

Ondoorzichtige executieveilingen
Deze had gevraagd wat de regering denkt te doen aan de het rommelige en ondoorzichtige verloop van sommige executieveilingen, zoals dat naar voren komen in een onderzoek van Dirk Brounen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Brounen stelt dit onderwerp ook aan de orde in zijn inaugurale rede, die hij 12 december zal uitspreken.

Prijzen ver onder marktwaarde
Uit zijn onderzoek blijkt dat koopwoningen op een executieveiling vaak niet meer op dan 50 of 60 procent opleveren van de marktwaarde. Executieveilingen zijn vaak het exclusieve jachtterrein van handelaren, die gebruik maken van de vaak ondoorzichtige informatie. Het pand kan meestal niet van te voren worden bezichtigd.

Bezichtigen zelden mogelijk
Van der Laan: “Gesteld wordt dat bij executieveilingen een lagere prijs wordt betaald omdat de staat van onderhoud van de woning door de koper niet kan worden waargenomen. Er moet derhalve in de prijs een reserve worden ingebouwd voor achterstallig onderhoud. Toegang tot de woning is wel mogelijk via inroeping van het beheersbeding van artikel 3:267 BW door de financier.”

Adequate maatregelen
“In de praktijk blijkt dit laatste evenwel zelden te gebeuren. In overleg met de desbetreffende marktpartijen zal verder onderzocht worden waarom dit zo is, en welke adequate maatregelen met het oog op vergroting van inzicht en informatie voor kopers en bieders kunnen worden getroffen”, schrijft Van der Laan.

bron: vastgoedactueel.nl