Jul 13

Steeds minder Nederlanders komen geld tekort. Huishoudens gebruiken het geld dat ze overhouden niet zozeer om te sparen, maar om extra af te lossen. ING Bank noemt dit “Minder sparen, meer geld in stenen”

Klopt dit wel? Is het zo dat als spaargeld wordt gebruikt om af te lossen dit de woningmarkt op gaat?

Albert Spits legt het hier uit:

“De bancaire sector is gemachtigd door de centrale bank om liquiditeit (geld) ter beschikking te stellen op het gebied van leningen en hypotheken. De uitgifte daarvan gebeurt door de diverse banken met ondersteuning van de centrale bank.

Men zal zich afvragen waar deze liquiditeit vandaan komt. Die komt feitelijk uit het niets. Als een bank een lening of hypotheek beschikbaar stelt aan de lener, dan creëert deze bank geld uit het niets om deze te financieren. Wanneer de lening of de hypotheek geheel wordt terugbetaald, dan verdwijnt dit geld weer in het niets.”

Door aflossen verdwijnt er dus geld uit de economie.

bron: ING

Oct 6

Schuldenproblematiek ernstiger dan gedacht Klijnsma zet in op preventie

Bijna een op de tien huishoudens in Nederland kampt met problematische schulden. En dat aantal dateert van voor de economische crisis.

Bijna 700.000 huishoudens, meer dan tot nu toe werd aangenomen, zitten diep in de problemen door schulden die zich opstapelen. Nog eens 250.000 huishoudens lopen een fors risico in de knoei te komen met hun financiën, als het tegenzit met werk of de verkoop van hun huis.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau Panteia in opdracht van het ministerie van sociale zaken in de periode tot oktober 2008, toen de kredietcrisis pas oversloeg naar Nederland. Alle prognoses wijzen sindsdien op extra risicofactoren als stijgende werkloosheid, meer faillissementen en moeilijk te verkopen woningen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (sociale zaken), geschrokken van het hoge aantal, wil meer inzetten op preventie van schulden, bijvoorbeeld door financiële ongeletterdheid te bestrijden. „Het is ongelooflijk belangrijk dat mensen, als ze minder in de portemonnee krijgen, onmiddellijk de tering naar de nering zetten”, waarschuwt ze.

Tenzij hun inkomenssituatie verbetert, hebben mensen met problematische schulden onvoldoende capaciteit om hun schulden binnen drie jaar weg te werken. Vaak gaat het om huishoudens met lage inkomens, alleenstaanden en werklozen. Ook vonden de onderzoekers nogal wat jonge tweeverdieners met een verhoogd risico op problematische schulden. Ze hebben een modaal inkomen of meer, maar beheren hun financiën slecht of hebben te hoge vaste lasten in verhouding tot hun inkomens.

Een gebrekkig financieel beheer is de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van schuldenproblemen. Sommigen leven voortdurend op te grote voet, schulden maken is voor hen een ’levensstijl’ geworden.

Hoewel Klijnsma erkent dat het consumenten soms erg gemakkelijk wordt gemaakt om te lenen en op afbetaling te kopen, wil ze dat niet verbieden. „Mensen zelf zijn verantwoordelijk. Belangrijk is dat ze goed geïnformeerd zijn, stevig staan en nee kunnen zeggen.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts een derde aanklopt voor hulp. Klijnsma wil die drempel verlagen door de inzet van vrijwilligers en de rol van gemeenten te versterken. Het kabinet heeft al 130 miljoen euro extra uitgetrokken voor schuldhulpverlening.

bron: Trouw

Jan 19

Nooit eerder leden huishoudens in zo’n korte tijd zo’n groot vermogensverlies door een beursval als in de eerste drie kwartalen van 2008. Zij verloren zowel op hun eigen aandelen- en obligatiebezit als ook indirect op de beleggingen van hun pensioen- en levensverzekeringsreserves.

Eind september 2008 hadden huishoudens 196 miljard euro aan aandelen in bezit. Dat is 43 miljard minder dan eind 2007. De daling bij de pensioenvoorzieningen is veel groter dan bij het eigen bezit. De pensioen- en levensverzekeringsreserves namen af van 944 miljard euro eind 2007 tot 850 miljard euro eind derde kwartaal 2008. Ook het obligatiebezit van huishoudens daalde (3 miljard euro). De dalingen zijn vooral waardeverminderingen.

Het totaal aan bezittingen van huishoudens nam in de eerste drie kwartalen van 2008 met 152 miljard euro af. Deze daling is groter dan tijdens de beursval van 2001 en 2002. In die jaren daalden de bezittingen van huishoudens met respectievelijk 43 en 56 miljard euro.

Als gevolg van de daling van de bezittingen en de gestaag toenemende schulden, voornamelijk hypotheken, daalde het financieel vermogen van huishoudens in de eerste drie kwartalen van 2008 sterk (173 miljard euro).

Financieel vermogen huishoudens, ultimostanden
vermogen huishouden sterk afgenomen

Bronnen:
StatLine, Kwartaalsectorrekeningen; financiële rekeningen
StatLine, Kwartaalsectorrekeningen: saldi
Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen derde kwartaal 2008

bron: cbs.nl