Nov 25

Hypotheken die in de jaren voor de kredietcrisis in Nederland zijn verkocht aan mensen zonder vaste baan of met een geschiedenis als wanbetaler, blijken slechter te presteren dan aanvankelijk gedacht. Kredietbeoordelaar Moody’s heeft om die reden de zogeheten rating van enkele pakketten met gebundelde hypotheken (securitisaties) verlaagd, zo is gisteren bekendgemaakt.

Het gaat om hypotheken die verkocht zijn door ELQ, een dochter van zakenbank Lehman Brothers die najaar 2008 failliet ging.

In de periode voor de crisis waren meerdere partijen actief met wat ze zelf ‘speciale hypotheken’ noemden, maar wat in de sector bekendstaat als ‘Hollandse subprime’. Bedrijven als Sparck, Hypotrust en GMAC verleenden in meer of mindere mate hypothecaire leningen aan klanten die bij andere banken buiten de boot vielen. Bijvoorbeeld omdat ze geen vaste baan hadden, maar als zelfstandige actief waren en nog niet over een langere periode omzetcijfers konden laten zien. Of omdat ze een aantekening hadden bij het Bureau Kredietregistratie in Tiel wegens wanbetaling. ELQ was de grootste in dit marktsegment.

Uit een rapport van Moody’s blijkt dat de klanten van ELQ inmiddels forse betalingsachterstanden hebben. De hypotheken die ELQ destijds in vier pakketten heeft doorverkocht aan beleggers, hebben tussen de 7 en 9% wanbetalers. Dat wil zeggen: mensen die meer dan negentig dagen hun verplichtingen niet zijn nagekomen.

Bij gewone Nederlandse hypotheken ligt dat percentage zeer veel lager. Betalingsachterstanden van negentig dagen en meer liggen volgens een bankier tussen de 0,3 en 0,4%.

Moody’s stelt dat de hypotheken van ELQ het slechter doen dan verwacht toen de securitisaties in markt werden gezet. Niet alleen de betalingsachterstanden zijn hoger, maar ook de uiteindelijke schades voor de beleggers. Die ontstaan wanneer een huis van een wanbetaler op de veiling te weinig oplevert om de restschuld te voldoen. Deze schades liggen tussen de 0,52% en 1,85%.

ELQ bestaat nog steeds. Het bedrijf is overgenomen door het eigen management. Het verstrekt geen nieuwe leningen meer, maar zorgt voor alle dienstverlening rond de bestaande portefeuille van ongeveer euro 1 mrd. Een woordvoerder noemt het niet verrassend dat Moody’s met een ‘downgrade’ komt van enkele tranches van de gesecuritiseerde hypotheken. ‘Eigenlijk is het gek dat het nu pas gebeurt’, aldus de woordvoerder, die stelt dat Moody’s al sinds het faillissement van Lehman naar de portefeuille kijkt. Vooral onder de zzp’ers, die hard zijn geraakt in de crisis, zijn er veel wanbetalingen. De woordvoerder stelt dat de wanbetalingen de laatste tijd weer wat teruglopen door de lage rente.

bron: fdselections.nl