Feb 13

De woningmarkt nu drastisch hervormen kan uiterst funest uitpakken voor de bouwnijverheid. Minister Van der Laan krijgt die waarschuwing van de VROM-Raad in het advies ‘Stap voor stap’.

De raad vindt dat de crisis geen reden is om hervormingen op de woningmarkt uit te stellen. Maar als ze hervormt, dan wel rustig. Te drastisch ingrijpen kan volgens de raad funest uitpakken voor het functioneren van de woningmarkt, de bouwnijverheid en de economie. De VROM-raad adviseert een stap-voor-stap-aanpak, waarmee vooral op langere termijn forse besparingen mogelijk zijn in de overheidsuitgaven op het gebied van wonen. Volgens de raad moet de regering als volgt te werk gaan: een toekomstvisie formuleren; een hervormingspad aangegeven en maatregelen nemen op de korte termijn.

Afschaffing overdrachtsbelasting

Op de korte termijn kan de overdrachtsbelasting – als rem op verhuizen – in zijn geheel of gedeeltelijk worden afgeschaft. Wel moet voorkomen worden dat een deel van deze maatregel in stijgende woningprijzen neerslaat. Het afschaffen van de overdrachtsbelasting zou gefinancierd kunnen worden uit een verhoogd eigenwoningforfait of uit een beperkter systeem van hypotheekrenteaftrek.

Bekijk hier het advies van de VROM-Raad.

bron: Cobouw.nl