Jan 9

logo CruimingProjectontwikkelaars, architecten, aannemers en overheden hebben de prijzen van nieuwbouwhuizen onnodig opgedreven. In tien jaar tijd zijn de huizenprijzen verdubbeld. Een gemiddeld huis kost tegenwoordig 300.000 euro. Dat is voor velen onbetaalbaar.

Projectontwikkelaar en architect Doede Cruiming uit Zuidhorn riep zijn gehoor gistermiddag tijdens een nieuwjaarsreceptie van zijn bedrijf in Groningen hierin verandering te brengen. Hij ziet mogelijkheden om ‘zonder al te veel moeite’ de prijzen van huizen in het Noorden terug te brengen met 30 procent zonder dat in te boeten op kwaliteit.

Een van de grootste boosdoeners is volgens hem de hoog opgelopen grondprijzen. Die zijn in tien jaar tijd verviervoudigd en maakt nu al een kwart uit van het totale bedrag dat voor een huis moet worden neergeteld. Volgens Cruiming zijn gemeenten geneigd woningbouwprojecten te gebruiken als melkkoe. Hij noemde het voorbeeld van de gemeente Grootegast die in de exploitatie van haar uitbreidingsplan Casper de Robles (200 tot 300 woningen) uitgaat van een winst van bijna zes miljoen euro. Dat geld steekt de gemeente in de vernieuwing van het dorpscentrum. Daarmee dragen de bewoners van Casper de Robles per gezin 20.000 euro bij aan het oplappen van het centrum. Cruiming pleit voor stopzetting van deze praktijken.

Ook op andere fronten kan er volgens hem op bouwkosten worden bespaard. “Ik ben ervan overtuigd dat de arbeidsproductiviteit bij architecten, bouwers en ontwikkelaars met minstens tien procent kan worden verbeterd.” Hij wijst ook nog op de ruime marges die in acht worden genomen om eventuele tegenvallers tijdens de bouw op te vangen. “Dat is een post van nog eens tien procent die kan worden geschrapt.”

Cruiming ziet wonen als eerste levensbehoefte. Om die reden is er in zijn ogen alles voor te zeggen om de btw te verlagen van nu nog 19 naar zes procent. Daarmee kan de prijs van een gemiddeld nieuwbouwhuis met nog eens ruim 20 mille worden teruggebracht, rekent hij voor. De Zuidhorner ondernemer ontwikkelde in veertig jaar tijd zo’n 5000 woningen in Noord-Nederland. Jarenlang werkte hij onder de naam Bouwfonds Langewold. Dat bedrijf verkocht hij in 2007 – met 59 hectare grond – voor 17,5 miljoen euro aan Heijmans Vastgoed en opereert nu onder eigen naam.

bron: Dagblad van het Noorden

Nov 28

bouwgrondDe Nederlandse grondprijzen zouden als gevolg van de economische teruggang en de stagnatie op de vastgoedmarkt sterk kunnen dalen. De vereniging van projectontwikkelaars Neprom verwacht een “aanzienlijke daling”.

Gerard Groener, de bestuursvoorzitter van vastgoedbedrijf Corio, houdt zelfs rekening met een halvering. “Het gaat mij erom een signaal af te geven, ‘joh, dit zit er wel aan te komen.’ Het risico bestaat dat die prijzen gewoon gehalveerd worden”, zei Groener vrijdag. Hij stelde dat vastgoed achter de economie aanloopt. “De echte gevolgen van de recessie liggen hier altijd een half jaar tot een jaar later.”

De belangrijkste oorzaak van een mogelijke daling is volgens Groener dat de rendementseisen die financiers stellen aan nieuwe vastgoedprojecten sinds het uitbreken van de kredietcrisis zijn verhoogd. Tegelijk staan de rendementen onder druk door de stagnatie van de huurinkomsten die weer een gevolg is van de teruglopende economie.

Nieuwbouw

Volgens Jan Fokkema, algemeen directeur van de Neprom, zullen gemeenten worden gedwongen om de prijzen te laten zakken omdat de vraag naar nieuwbouwwoningen stagneert. “Wil je de nieuwbouwproductie op gang houden, moet er toch wat gebeuren. Hoeveel het zou moeten zijn is lastig te bepalen, maar een aanzienlijke daling is wel nodig”

Vorige maand maakte de gemeente Amsterdam bekend de grondprijzen in de stad voorlopig te bevriezen. Aanleiding voor deze stap was de financiële crisis en de stagnatie van de prijs van nieuwbouwwoningen. Verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest zei toen dat een daling mogelijk was en stelde dit buiten Amsterdam al te zien.

bron: ANP