Sep 24

President Bush gaf in 2002 het startschot voor het geven van hypotheken aan minder kredietwaardige Amerikanen en daarmee aan de kredietcrisis.

Hypotheek
De kredietcrisis is voor een belangrijk deel veroorzaakt door de Amerikaanse president Bush. Bush heeft er als president op aangedrongen om mensen, die het niet konden betalen, toch een hypotheek te verstrekken.

Minderheidsgroepen
Dat blijkt uit archiefmateriaal gevonden door RTL Z. De Amerikaanse president Bush gaf in oktober 2002 een toespraak op Universiteit van Washington. In die speech zegt hij, dat de Amerikaanse regering ernaar streeft van 5,5 miljoen gezinnen, uit minderheidsgroepen met een klein inkomen, huizenbezitters te maken.

Groei subprime hypotheken

Subprime
Te zien is dat vooral na de toespraak van Bush het aantal subprime hypotheken omhoog schoot.

 

Fed herfinancieringsrente / refirente

Het dalen van de refirente

refi rente fed

bron: rtlz.nl