Feb 20

Starterslening is een gevaarlijke sub-prime hypotheekStarters op de woningmarkt hebben soms alsnog hun ouders nodig om het gat te vullen tussen koopprijs en hypotheek. Zelfs met een starterslening zijn de huizen tot 2,5 ton euro vaak te duur. Dat constateert de gemeente Ermelo.

Toch is de starterslening in Ermelo succesvol te noemen. Ondanks de slechte huizenmarkt heeft Ermelo 18 leningen toegezegd. De gemeente wil starters op de woningmarkt een betaalbaar huis bieden en wil daarom naast de starterslening ook goedkope woningen bouwen in de prijsklasse 140.000 of 150.000 euro.

Een nieuw probleem ontstaat voor de middenklasse als de nieuwe huisvestingswet 2012 ingaat. Voor sociale huurwoning geldt een inkomensgrens van 33.614.00 euro. De banken stellen hun hypotheken veilig, waardoor het voor mensen met een inkomen tot 45.000 euro bijna onmogelijk is te wonen of te kopen. De gemeente houdt in de woningbouwprogrammering ook rekening met deze groep mensen.

bron: De Stentor