Tag: Geen huurverhoging

Geen huurverhoging middeninkomens

Woningcorporaties mogen middeninkomens geen extra huurverhoging in rekening brengen. De extra huurstijging van 5 procent voor bruto huishoudinkomens boven de 43.000 euro is in strijd met het Europees Verdrag voor de rechten van de Mens en de Wet bescherming persoonsgegeven.Dat

Tagged with:
Top