Apr 9

De gemiddelde verkoopprijs van een woning is in het eerste kwartaal van 2009 verder gedaald met 3,1 procent tot 218.000 euro. Een huis bracht in het vierde kwartaal van 2008 nog gemiddeld 233.000 euro op. Dit blijkt uit de laatste kwartaalcijfers over de woningmarkt die de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) vandaag naar buiten bracht.

De trend van dalende verkoopprijzen zet door. In een jaar tijd is de gemiddelde prijs van een verkochte woning met 4,9 procent gedaald.

overzicht

Vooral in de regio’s Zutphen, Groningen en Eindhoven dalen de verkoopprijzen sterk. Uitzondering is de regio Zuid Limburg die vergeleken met het vorige kwartaal een stijging van de verkoopprijs met 2 procent laat zien. Dit beeld is lichtelijk vertekend omdat de woningprijs in deze regio al langere tijd daalt.

Uit onderzoek van deze krant bleek al eerder dat de vraagprijs van woningen sterk terugloopt. Een op de drie aangeboden woningen heeft een of meerdere keren de prijs moeten aanpassen.

Het totale woningaanbod is in het eerste kwartaal van 2009 gestegen met 6 procent tot 116.100 woningen. Vooral in het duurdere segment staan huizen langer te koop. De duurdere woningen dalen sterker in prijs dan de goedkopere. De gemiddelde tijd dat een woning te koop staat stijgt van 84 naar 105 dagen.

Prijsontwikkeling koopwoningen

Met 19.200 transacties nam de verkoop van woningen in het laatste kwartaal ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar af met 43 procent. De makelaarsvereniging ziet in de laatste weken van maart wel een lichte stijging van het aantal transacties. “Het is nog te vroeg om van een structureel herstel te spreken, maar het is een sprankje hoop,” verklaart Hukker.

Meer over de woningmarkt:

De NVM verwacht vanwege de malaise op de woningmarkt een ”aanzienlijke” afname in het aantal makelaarskantoren. Hukker houdt rekening met een verdere daling van het winstniveau en een ledenverlies van honderden makelaars binnen de NVM.

bron: nrc.nl

Dec 22

Logo kadaster CBSDe Nederlandse huizenmarkt kraakt steeds meer in zijn voegen. In november daalden zowel de prijzen als het aantal verkopen van bestaande woningen.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Kadaster maandag hebben gepubliceerd. De gegevens zijn een nieuw bewijs dat de financiële crisis de huizenmarkt hard raakt. Consumenten zijn voorzichtiger geworden met grote aankopen, terwijl banken de kredietverlening aan banden hebben gelegd.

De prijs van een verkochte bestaande woning daalde in november met 0,9 procent in vergelijking met de maand ervoor, zo blijkt uit de prijsindex van het CBS voor bestaande koopwoningen. De verkoop zakte zelfs met bijna 30 procent in tot ruim 11.600 woningen.

Buiten Randstad

In vergelijking met november vorig jaar stegen de prijzen nog wel met 1 procent, ver onder de inflatie van 2,3 procent op jaarbasis. In de voorgaande maanden werden op jaarbasis nog stijgingen van meer dan 2 procent genoteerd. ,,De prijsstijging is in de loop van 2008 sterk teruggelopen”, constateert het CBS.

Vooral buiten de Randstad wordt de pijn gevoeld. In Zeeland en Groningen daalden de prijzen met respectievelijk 3 en 2 procent. In Gelderland, Noord-Brabant en Limburg werden dalingen van meer dan 1 procent genoteerd. De prijzen van nagenoeg alle woningtypen zakten. Hoekwoningen en vrijstaande huizen waren het minst in trek. Twee-onder-een-kapwoningen namen nog wel in waarde toe, met 0,4 procent.

Koopsom

De gemiddelde koopsom bedroeg ruim 245.000 euro tegen 259.000 euro in oktober. Het gaat hier om een daling van meer dan 5 procent, maar de gemiddelde koopsom is geen indicator voor de prijsontwikkeling van koopwoningen, zei een woordvoerder van het Kadaster. In de index die het CBS publiceert, is rekening gehouden met het type woning dat wordt verkocht.

De situatie op de Nederlandse huizenmarkt is nog wel rooskleuriger dan in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Daar worden al geruime tijd op jaarbasis dalingen van meer dan 10 procent gemeld.

Wat 2009 gaat brengen, is hoogst onzeker. Het Financieele Dagblad meldde eind vorige maand dat volgens Rabobank-topman Bert Heemskerk de huizenprijzen de komende twee jaar met 10 tot 20 procent kunnen dalen. De bank ontkende echter dat Heemskerk deze uitspraak had gedaan. Een grote projectontwikkelaar, Verwelius Bouwmaatschappij, liet zich onlangs tegen zakenblad Quote ontvallen dat volgend jaar een prijsval van rond de 30 procent mogelijk is.

Data : Rapport Kadaster