Oct 12

Freddie NHGDe Nationale Hypotheek Garantie (NHG) biedt verstrekkers van het hypothecair krediet en in enkele gevallen huishoudens een garantie voor het restschuldrisico indien betalingsproblemen leiden tot verkoop van de woning. De overheid, of beter gezegd: de belastingbetaler, is zodoende de uiteindelijke drager van dit risico.

zie ook:  Toch restschuld mogelijk ondanks populaire NHG-garantie , Afwijzing schadeclaims NHG verdubbeld , Uitstel van executie voor probleemgevallen met NHG hypotheek

De NHG bestrijkt een groot deel van de markt en het overgrote deel van de nieuwe hypotheken. Daarmee dreigt de overheid een fors deel van het risico op zich te nemen, en daarnaast een stevige impact te hebben op de rente van een groot deel van de hypotheken. Het overnemen van het risico leidt er verder toe dat huishoudens en verstrekkers van krediet hogere risico’s (kunnen) nemen dan zij anders hadden gedaan, met het gevaar dat er te grote risico’s worden genomen (moral hazard). Al met al resulteert dit in een forse inperking van de marktwerking.

zie ook:  ‘Schaf hypotheekgarantie zo snel mogelijk af’ , Fitch twijfelt aan waardering NHG-hypotheekVVD: meer lenen met garantiehypotheek , DNB: premie NHG-hypotheek moet omhoog , Garanties zijn verslavend en dodelijk , Gemeenten tegen verhoging Nationale Hypotheek Garantie , Was het slim om de regels voor een NHG Hypotheek toetsing te versoepelen?

Karel Schiffer doet alles om mensen zo diep mogelijk de schulden in te jagen

Banken lopen dus nauwelijks risico op de NHG-klanten, die dan ook minder rente hoeven te betalen. Daar was het bij de oprichting van NHG ook allemaal om te doen: het eigen huis in het bereik van de gewone man brengen. Dezelfde gedachte dus als bij de oprichting van Fannie Mae en Freddie Mac:

“Freddie Mac works with mortgage lenders to help people get lower housing costs and better access to home financing. “

“NHG is van maatschappelijk belang omdat het de drempel voor het eigen woningbezit verlaagt.”

De afgelopen jaren moest de Amerikaanse belastingbetaler al honderden miljarden ophoesten om de schade op de hypotheekmarkt op te vangen. Dat komt doordat de twee banken die het leeuwendeel van de Amerikaanse hypotheken overnemen, Fannie Mae en Freddie Mac, een portefeuille hadden opgebouwd in de wetenschap dat de staat altijd bijspringt in geval van nood. Raar land, die VS. Zoiets zouden wij nooit doen — of toch wel?

zie ook: De rol van Fannie Mae en Freddie Mac in de Amerikaanse hypotheekmarkt

Momenteel garandeert NHG voor €132 mrd aan hypotheken. Om schades op te vangen, is er een oorlogskas van € 707 mln. Tot nu toe is dat meer dan toereikend. De jaarlijkse schade is nu nog vrij laag. In het afgelopen kwartaal deden 458 woningeigenaren een beroep op het fonds, 77 meer dan in het derde kwartaal vorig jaar. Ondanks de procenteel forse stijging is het aantal relatief beperkt. In totaal heeft het WEW (NHG)  947.000 lopende hypotheekgaranties in beheer. Anders wordt het bij een zware economische crisis, wanneer de werkloosheid fors oploopt, huizenprijzen kelderen en grote groepen hun hypotheek niet meer kunnen betalen.  Stel dat een kwart van de NHG-klanten niet meer aan de verplichtingen kan voldoen, en dat de huizenprijs met een derde zakt. Dan is de oorlogskas snel leeg. Het ministerie van Vrom (50%) en alle Nederlandse gemeenten (samen 50%) hebben zich verplicht om in zo’n geval bij te springen met renteloze leningen. Dat kan de belastingbetaler dan miljarden gaan kosten.

PvdA, VVD, PVV, CDA en ChristenUnie hebben vandaag aangegeven voor een verlenging  van hogere NHG-grens te zijn…..

bronnen: VNG, Inveztor.nl, NHG, De Telegraaf