Jun 14

Fitch Ratings verwacht dat de Nederlandse huizenprijzen verder zullen dalen met ongeveer 7%, vanwege de verslechterende macro-economische situatie.

Daarmee zouden de huizenprijzen 18% onder de piek van 2008 uitkomen en daarmee uitkomen rond het niveau van 2004, voegt Fitch eraan toe.

Fitch stelt daarmee zijn eerdere verwachting dat de bodem in de huizenmarkt 15% onder de top zou liggen bij.

Als reden hiervoor geeft Fitch de stijging van de werkloosheid. Daarnaast zegt het bureau dat onzekerheid over de huizenmarkt en het beleid van de overheid ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek aanleiding waren voor de neerwaartse bijstelling.

Een verdere daling van de huizenprijzen acht Fitch onwaarschijnlijk, gezien de krapte op de woningmarkt, de betere betaalbaarheid van woningen en het sociale vangnet waar mensen met een hypotheeklening op terug kunnen vallen.

Lees verder op de site van RTL Z

Jan 23

Banken zien betalingsachterstanden onder hypotheekbezitters oplopen. Banken zouden bovendien een toenemende voorraad huizen in bezit hebben die ze wel willen, maar niet durven te verkopen.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad maandag 23 februari. De krant baseert zich op gegevens van kredietbeoordelaar Fitch. Die analyseert periodiek pakketten verhandelbare Nederlandse hypotheken. Als zo’n pakket meer dan 1 procent hypotheken met betalingsachterstand heeft, noteert Fitch dat. Dat is nu het geval bij 16 procent van de pakketten; anderhalf jaar geleden was dat nog 11 procent.

Betalingsachterstand wil in dit geval zeggen: drie of meer maandena achterlopen bij het betalen van de hypotheek.

Lees verder op de site van Z24.nl

Jul 6

Na aanscherping van de waarderingscriteria voor gesecuritiseerde Nederlandse woninghypotheken (RMBS) met een Nationale Hypotheekgarantie (NHG), kunnen de ratings van deze transacties fors lager uitvallen, maakt Fitch Ratings woensdag bekend.

Als zij geen extra kredietbescherming in zich opnemen, kunnen “de meeste” van de vijftig uitstaande securitisaties hun rating zien dalen tot “low investment grade”-niveaus, stelt de kredietbeoordelaar, in plaats van de huidige hoge rating AAA.

De sterke daling komt vooral door de magere buffers in de securitisaties, niet door hogere risico’s van wanbetaling op de hypotheken, stelt Fitch.
Na herziening van de criteria veronderstelt Fitch verliezen op de obligaties met een AAA-rating van 3,3% tot 7,7% van de huidige balans, terwijl de kredietbescherming doorgaans lager is dan 1%.

Zonder de NHG-garantie zouden de verliezen in een stress-scenario gemiddeld 4 procentpunt hoger liggen, stelt Fitch.
Fitch is voorzichtiger geworden over NHG-garanties, omdat ze niet altijd het hele hypotheekbedrag dekken, omdat de garantie daalt na verloop van tijd terwijl de hypotheek dat niet altijd doet. Ook is er een kans van circa 15% dat de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), die de garantie beheert, NHG-claims weigert.

bron: Beurs.NL

Apr 3

Fitch RatingsKredietbeoordelaar Fitch betwijfelt of de Nederlandse hypotheken die zijn uitgegeven met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) de hoogste kredietwaardering kunnen behouden.
Fitch wijst er in een onderzoeksrapport op dat banken de afgelopen jaren niet al hun geld hebben teruggekregen uit het Waarborgfonds Eigen Woningen, als huiseigenaren niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen. Dit kwam bijvoorbeeld doordat zij niet aan alle voorwaarden voldeden bij de uitgifte van een NHG-hypotheek.

zie ook:
Voordeel NHG verdwijnt

Fitch zet rating Nederlandse hypotheekobligaties op scherp

Moody’s past risicoweging hypotheken aan

Nu hebben schuldpapieren van NHG-hypotheken nog een AAA-waardering (‘triple A’), de hoogste kredietwaardering die er is. Als Fitch overgaat tot een afwaardering wordt het duurder om de hypotheken te financieren. Dit kan ook gevolgen hebben voor mensen die een hypotheek met garantie willen aanvragen. Fitch heeft marktpartijen tot 23 april de tijd gegeven om te reageren op zijn bevindingen.

De Nationale Hypotheek Garantie geldt voor hypotheken tot 350.000 euro. Fitch is een van de drie grote kredietbeoordelingsbureaus in de wereld. De twee andere grote namen zijn Standard & Poor’s en Moody’s.

bron: ANP