Sep 22

Wouter BosWouter Bos werkt niet alleen aan nieuwe bezuinigingen. Ook aan de invoering van een nieuw belastingstelsel met een andere structuur van tarieven en aftrekposten dat de lasten ‘eerlijker verdeelt dan nu nog het geval is’. Bos: ,,Bezuinigingen raken de zwaksten het hardst, omdat veel overheidsuitgaven op de zwaksten zijn gericht.”

De minister van financiĆ«n zei dat maandagavond in Haarlem, waar hij op uitnodiging van oecumenisch centrum Stem in de Stad een, voor zijn doen, ongewoon sterk ideologische speech hield over ‘Sociaaldemocratie en de crisis’.

Anders dan bij de begrotingsbehandeling van afgelopen week, waar Bos zich moest verbijten achter de rug van premier Balkenende die naar eigen zeggen niet in vorm het kabinetsbeleid verdedigde, kon de PvdA-voorman voor een bomvolle Paterskerk zelf uithalen.

Bos vertelde dat de PvdA terdege de urgentie beseft van forse bezuinigingen op de overheidsuitgaven vanaf 2011: ,,Niets doen is geen optie, ook niet voor sociaal-democraten. De rente-uitgaven (over de gegroeide schuld) bedragen al meer dan de uitgaven aan het basisonderwijs en de kinderopvang tezamen.”

Het h-woord, de hypotheekrenteaftrek, viel niet letterlijk, maar het scheelde niet veel. Bos: ,,De komende jaren gaat het niet slechts om besparen via minder uitgaven, maar ook via minder aftrekposten. Dat komt het inkomenspolitieke evenwicht zeker ten goede.” Daarnaast herhaalde hij het voornemen tot het invoeren van een bankenbelasting.

bron: Gooi en Eemlander