Jan 10

‘Het zou mij niets verbazen als huren het nieuwe kopen wordt’, concludeert presentator Jeroen Smit aan het einde van de eerste aflevering van ‘EZ’.

 Jarenlang heeft de overheid het eigenwoningbezit gestimuleerd met allerlei kooppremies en de hypotheekrenteaftrek. De politiek geloofde dat wij betere burgers zouden worden als we een eigen huis zouden hebben. ‘EZ’ onderzoekt in haar eerste aflevering (vrijdag 10 januari 19.20u. Ned.2) of dit inderdaad (nog) opgaat anno 2014.

De woningmarkt zit vast. Kopers krijgen steeds moeilijker een hypotheek en er is nog geen einde aan de daling van de huizenprijzen. Huizen staan ‘onder water’ en internationaal is Nederland koploper met zijn hypotheekschulden. In het Woonakkoord zijn een aantal maatregelen opgenomen om de huizenmarkt weer vlot te trekken, maar volgens professor Peter Boelhouwer van de TU Delft is de timing ‘uiterst ongelukkig’. Met een aantal hervormingsmaatregelen had beter gewacht kunnen worden tot na de crisis, is de opvatting van Boelhouwer.

Ondertussen zien we buurten met koopwoningen aan de onderkant van de markt waar eigenaren geen geld hebben voor het onderhoud van hun woning. Hele straten raken verloederd. Zo valt bijvoorbeeld te zien in Rotterdam Zuid. Bewoner en buurtcoach Brenda Reimerink zegt dat in haar buurt het eigenwoningbezit totaal niet heeft geleid tot meer cohesie in de buurt of meer zorg voor de woning.

Boelhouwer vindt dat de burger een vrijere keuze moet krijgen om te kiezen voor kopen of huren. ‘Ga niet als overheid paternalistisch voorschrijven ‘Gij zult kopen’… Laat mensen dat zelf bepalen’, aldus Boelhouwer. Momenteel betalen huurders een beduidend groter deel van hun inkomen aan wonen dan huizenbezitters, 36% om 25%. En dat zou rechtgetrokken moeten worden. Boelhouwer: ‘De overheid moet alleen zorgen dat er voldoende aanbod is in alle sectoren. Dus voldoende woningen in de sociale huur en de vrije sector en voldoende betaalbare koopwoningen.’

EZ