Dec 25

De opbrengst van woningverkopen bij executieveilingen in Nederland ligt gemiddeld 34 procent onder de marktprijs (gemiddeld 58.000 euro). Dat blijkt uit een analyse van 3440 gedwongen verkopen in de periode 2006-2011 door de Tilburgse hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Brounen en strategisch adviseur Martijn de Jong-Tennekes van Meso Onderzoek op basis van cijfers van de Nationale Hypotheek Garantie. In 2011 steeg het kortingspercentage zelfs tot boven de 40 procent.

Martijn de Jong-Tennekes is beleidsadviseur Onderzoek en Financieel Economische Zaken bij Nationale Hypotheek Garantie

Martijn de Jong-Tennekes in zijn tijd bij de Rababank

Opportunist Martijn de Jong-Tennekes (Rabobank) ziet de huizenprijzen snel weer stijgen 16 aug 2010

Jul 4

De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die de Nationale Hypotheek Garantie regelt, wil dat huizen met zo’n garantie niet meer geveild worden omdat ze dan te weinig opleveren. Directeur Schiffers van het fonds zegt dat in de Volkskrant.

Lees ook:Ā Karel Schiffer: 2 miljard staatssteun voor NHG

Schiffers zegt dat het verlies kan worden voorkomen als mensen langer de tijd krijgen om hun huis te verkopen of door de huizen zelf op te kopen.

In het laatste kwartaal zijn 780 huizen met een NHG geveild;vorig jaar waren dat er 470. Bij een veiling compenseert de NHG het verlies voor huiseigenaren en banken.

bron: NOS

Oct 31
De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft onderzoeken uitgevoerd bij tien personen en vastgoedondernemingen die via executieveilingen handelen in onroerend goed. Daarnaast zijn verschillende personen door de NMa gehoord. Dat heeft de mededingingswaakhond bekendgemaakt.

Aanleiding is een vermoeden van kartelafspraken tussen vastgoedhandelaren. Hierdoor komt er mogelijk een lagere prijs tot stand voor op de veiling aangeboden woningen. Als na afloop van het onderzoek blijkt dat er kartelafspraken zijn gemaakt dan zijn consumenten, die hun huis gedwongen moesten verkopen, hiervan mogelijk de dupe. Zij blijven dan achter met een onnodig hoge restschuld.

Bij de bezoeken voor het onderzoek zijn 65 medewerkers van de NMa ingezet. Het doel is materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is. De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderzoek.

Het aantal gedwongen verkopen van woningen via een executieveiling is gestegen van 362 objecten in 1998 tot 1.779 objecten in 2008. Mede door de economische crisis is de verwachting dat het aantal te veilen huizen snel verder zal stijgen de komende jaren.

bron: vastgoedmarkt.nl

Dec 5

veilinghamer.jpgMinister Ernst Hirsch Ballin van Justitie werkt aan een wet die het mogelijk maakt dat bieders op executieveilingen ook via internet hun bod kunnen uitbrengen. Zo zouden dit soort veilingen meer toegankelijk kunnen worden.

Ook overlegt de minister met de Koninklijke Notariƫle Beroepsorganisatie (KNB) en marktpartijen over andere verbetermogelijkheden. Dit antwoordt minister Eberhard van der Laan van VROM op schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid Boris van der Ham (D66).

Ondoorzichtige executieveilingen
Deze had gevraagd wat de regering denkt te doen aan de het rommelige en ondoorzichtige verloop van sommige executieveilingen, zoals dat naar voren komen in een onderzoek van Dirk Brounen van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Brounen stelt dit onderwerp ook aan de orde in zijn inaugurale rede, die hij 12 december zal uitspreken.

Prijzen ver onder marktwaarde
Uit zijn onderzoek blijkt dat koopwoningen op een executieveiling vaak niet meer op dan 50 of 60 procent opleveren van de marktwaarde. Executieveilingen zijn vaak het exclusieve jachtterrein van handelaren, die gebruik maken van de vaak ondoorzichtige informatie. Het pand kan meestal niet van te voren worden bezichtigd.

Bezichtigen zelden mogelijk
Van der Laan: “Gesteld wordt dat bij executieveilingen een lagere prijs wordt betaald omdat de staat van onderhoud van de woning door de koper niet kan worden waargenomen. Er moet derhalve in de prijs een reserve worden ingebouwd voor achterstallig onderhoud. Toegang tot de woning is wel mogelijk via inroeping van het beheersbeding van artikel 3:267 BW door de financier.”

Adequate maatregelen
“In de praktijk blijkt dit laatste evenwel zelden te gebeuren. In overleg met de desbetreffende marktpartijen zal verder onderzocht worden waarom dit zo is, en welke adequate maatregelen met het oog op vergroting van inzicht en informatie voor kopers en bieders kunnen worden getroffen”, schrijft Van der Laan.

bron: vastgoedactueel.nl