Mar 22

“Voor de huizenbezitter heeft Teulings goed nieuws, de huizenmarkt heeft zijn dieptepunt wel bereikt. De prijsdalingen waren tot nu toe goed te verklaren stelt hij. Verdere dalingen zijn niet logisch” Dit berichtte Eva Wiessing van het NOS journaal op 13 maart.

Wat Eva Wiessing hier zegt heb ik Teulings overigens nergens horen zeggen.

Dit is erg vreemd, want in 2008 was er volgens het CPB helemaal geen overwaardering op de huizenmarkt (PDF):

De gemiddelde huizenprijs in Nederland lag in 2007 vrijwel op de geschatte lange-termijnevenwichtswaarde. Dit betekent dat er gemiddeld gesproken in 2007 geen sprake was van overwaardering. Dit blijkt uit een actualisatie die het CPB heeft verricht van een eerdere empirische analyse van de huizenprijsontwikkeling over de periode 1980-2007. De huidige huizenprijs is min of meer in lijn met de onderliggende vraag- en aanbodfactoren. De recentelijk door het IMF gepubliceerde onderzoeksresultaten, waaruit naar voren komt dat circa 30% van de huizenprijsstijging tussen 1997 en 2007 niet op grond van fundamentele factoren te verklaren zou zijn, worden dan ook niet bevestigd.  Inlichtingen bij: Johan Verbruggen (tel. 070-3383404) en Jacqueline Timmerhuis (tel. 070-3383477)

Johan Verbruggen werkte overigens eerder bij het Ministerie van Economische Zaken en de De Nederlandsche Bank. Het schijnt dat de belanghebbenden nu weer met iets nieuws komen om de de informatie naar de burger beter te stroomlijnen. Het zou mij niet verbazen dat het staatsjournaal hier ook weer actief aan gaat meewerken.

22-3-2013 20-42-05

Het begint hier dus al aardig op de USSR te lijken…