May 29

Stemvolk gijzel je met de hypotheekrenteaftrek - VVD - Zeker nu - slogan De Europese Commissie wil dat Nederland de hypotheekrenteaftrek sneller beperkt. Dat werd vandaag bij de presentatie van economische aanbevelingen voor de lidstaten bekend gemaakt.

Volgens de commissie gaat de aanpak van de hypotheekrenteaftrek niet snel genoeg. Nieuwe huizenkopers zijn sinds dit jaar verplicht om hun hypotheek af te lossen, als zij nog aanspraak willen maken op de renteaftrek. Volgens de commissie zijn de huidige plannen echter niet genoeg om de hoge hypotheekschuld terug te dringen.

Een belangrijk probleem is de huizenmarkt, waar in de afgelopen tientallen jaren steeds meer starheden en verstorende prikkels zijn ontstaan die hun stempel hebben gedrukt op de woningfinancierings en sectorale besparingspatronen. De neiging van huishoudens om steeds meer schulden aan te gaan voor een eigen woning hangt voor een groot deel samen met langdurige fiscale prikkels, en met name de volledige fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente. Sinds april 2012 is een reeks maatregelen deels ten uitvoer gelegd. Bij een aantal daarvan gaat het om de aanpassing van de fiscale behandeling van de woningfinanciering. De geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek en versterking van de prikkel om af te lossen, is op zich nodig, maar deze maatregel wordt te traag ingefaseerd om het aflosgedrag in de komende jaren significant te beïnvloeden.

De huurmarkt wordt afgeremd door de regulering en de aanwezigheid van een zeer grote socialewoningsector die ook met lange wachtlijsten te kampen heeft. De recente invoering van enige huurdifferentiatie in de socialewoningsector op basis van het inkomen is een stap in de goede richting, maar het effect ervan is beperkt. Hoewel de maatregelen stappen in de goede richting zijn, verlopen de hervormingen om de onderliggende problemen aan te pakken derhalve over het geheel genomen in een traag tempo en moet er bijgevolg meer vaart achter worden gezet, terwijl er tegelijk voor moet worden gezorgd dat sociale woningen, ook op gewilde locaties, beschikbaar blijven voor kansarme burgers die geen huisvesting tegen marktvoorwaarden kunnen vinden.

Volgens Mark Rutte moeten mensen die het zich financieel kunnen veroorloven de aanschaf van een huis niet langer uitstellen. Dit omdat zijn deskundigen zeggen dat de prijzen niet veel meer zullen zakken.

Waarom niet gewoon op het laagste punt instappen ? Je praat precies als Piet Moerland van de Rabobank, zelfde toon, zelfde woordkeuze. Ingefluisterd?

bron: ec.europa.eu

Nov 29

Een opmerkelijk bericht. De Europese Commissie start een “diepgaand onderzoek” naar de Nederlandse economie, vanwege “economische onevenwichtigheden”. De Commissie doelt op de gemiddeld hoge hypotheekschulden in relatie tot de dalende huizenmarkt. De evaluatie maakt deel uit van een nieuw waarschuwingsinstrumentarium, om economische problemen bij lidstaten eerder te signaleren.

Van Persbureau Reuters:

The European Commission will launch an in-depth investigation into the Dutch economy to assess the risks of a housing bubble in the country, the executive arm of the European Union said on Wednesday. “There is a need to investigate more in-depth the potential risks stemming from a very elevated level of private sector debt in combination with high house prices,” the Commission said in a statement.

Lees verder bij Blikopdebeurs.com

Jan 1

Wall Street Journal: Eurozone krijgt in 2010 te maken met enorme schuldencrisis

Nederland Leenland

Volgens de Europese Commissie (EC) lopen in het nieuwe jaar 8 EU-landen het grote risico dat de publieke financiën niet langer betaalbaar zullen zijn, en de landen feitelijk failliet gaan. Deze landen zijn Griekenland, Spanje, Ierland, Slovenië, Slowakije, Malta, Cyprus en… Nederland.

De overige EU landen krijgen van de EC het predikaat ‘gemiddeld risico’ opgeprikt. Alleen Finland is als ‘laag risico’ gekwalificeerd.

Vanwege de Europese Monetaire Unie zal een faillissement van één lidstaat onmiddellijk gevolgen hebben voor de EU als geheel. De Europese landen zijn financieel, economisch en politiek inmiddels zo nauw met elkaar verbonden, dat de landen die er beter voor staan een lidstaat dat financieel instort wel te hulp móeten komen. ‘Na twee jaar met instortende bankensystemen en een economische recessie, gaat de Eurozone 2010 in met een enorme schuldencrisis,’ schrijft de Wall Street Journal.

Het land met het hoogste risico is Griekenland, dat een begrotingstekort van 12,7% van het BNP heeft, vier keer zo hoog als de vastgestelde limiet. De Griekse regering probeert om het parlement zover te krijgen akkoord te gaan met forse bezuinigingen, wat ongetwijfeld gepaard zal gaan met nog meer spanning in de toch al onrustige straten van de Griekse steden. Hoewel een Grieks bankroet grote gevolgen zal hebben voor het aanzien van de EU, weigert Brussel tot nu toe om Griekenland financieel te hulp te schieten.
Naast Griekenland is ook de internationale kredietstatus van Spanje reeds verlaagd; Ierland en Portugal zijn gewaarschuwd dat zij de volgende landen kunnen zijn. Ook Frankrijk, dat op het kaartje blauw is gekleurd (‘gemiddeld risico’) loopt, net als Groot Brittannië -dat zich niet in de Eurozone bevind-, wegens de snel verslechterende overheidsfinanciën het risico een lagere kredietbeoordeling te krijgen.

De overheidsfinanciën van de Eurolanden hebben zware klappen gekregen vanwege de honderden miljarden kostende bailouts van de Europese banken en financiële instellingen. Door de economische recessie stijgen daarnaast de kosten van de sociale zekerheid, maar dalen de belastinginkomsten. Veel economen vrezen dan ook dat het vele jaren zal gaan duren voordat de schade hersteld is. Tevens zijn beleggers bang voor een ‘dubbele dip’ recessie in de EU, als de overheden verkeerd zitten met hun timing en de snelheid waarmee ze hun huishoudboekjes op orde proberen te krijgen.

De direkte gevolgen van het redden van de banken zullen voor ons, de burgers, in 2010 forse bezuinigingen zijn op onder andere werkloosheidsuitkeringen en andere overheidsprogramma’s, en tevens flinke belastingverhogingen. Al in januari zal Griekenland de kop afbijten met een naar verwachting radicaal fiscaal hervormingsplan; de rest van de EU zal er in de 2 jaar daarna eveneens aan moeten geloven. Conclusie: het is voorlopig gedaan met de almaar groeiende welvaart van de laatste 20 jaar. Vrijwel iedereen zal moeten leren voor lange tijd fors de broekriem aan te halen.
bron: Xander