Mar 2

EU Housing Review

Waar het m.i. op neer komt:

  • Prijzen worden kunstmatig hoog gehouden met garanties en lage rente
  • Rentestijging zal deze consensus bedreigen
  • Hypotheken blijven hoog in vergelijking met woningprijzen (ltv-ratio), het blijft ook hier een wankel evenwicht
  • Hypotheekmarkten zijn verre van gezond
  • Woningbouw is grootste verliezer in zgn economische herstel.

Maw een nette manier om aan te geven dat de problemen nog steeds enorm zijn en het evenwicht zeer wankel…

Huizenprijzen verder omlaag

 

Samenvatting:  joinricsineurope.eu
volledig rapport: rics.org