Nov 29

Maarten DijkshoornDe politiek moet een verplichte verzekering voor huizenbezitters laten optuigen. Dat stelt Eureko (Achmea), de grootste Nederlandse verzekeraar, die daarmee het plan van Rabobanktopman Bert Heemskerk steunt. Mochten de huizenprijzen in de huidige recessie veel verder zakken en eigenaren betalingen niet nakomen, dan kunnen met de verzekeringen in een apart fonds huisuitzettingen worden voorkomen.

Volgens Eureko-bestuursvoorzitter Maarten Dijkshoorn „zijn er voldoende harde signalen dat de huizenprijzen onder druk staan. En als die lange tijd lager zijn, heeft dat grote macro-economische effecten. Minstens zo belangrijk is dat met een fonds schokken in de rest van de economie worden opgevangen”, zegt Dijkshoorn.

„Een verplichte publieke verzekering tegen de gevolgen van prijsdalingen”, zegt hij, „reikt veel verder dan de huizenmarkt alleen. Het beïnvloedt gedrag: hypotheken blijven betaalbaar, de kopersstakingen blijven uit, woningen die te lang te koop staan. Mensen die een verzekering tegen betalingsproblemen moeten sluiten kopen een huis ook voor de langere termijn. Dat biedt stabiliteit, het bestendigt het systeem.”

Omdat de recessie volgens Dijkshoorn nog fors door kan zetten, moet de verplichte verzekering „zo snel mogelijk worden opgezet”. Heemskerk is theoloog en predikt het geloof, zegt hij. „Als actuaris kijk ik naar de feiten en zie ik dat deze regeling nodig is. Iedereen is geschrokken dat het systeem zó kan haperen. We moeten dit met z’n allen het hoofd bieden om het vertrouwen in de huizenmarkt te herstellen.”

Rabobank is voor 39% aandeelhouder van Eureko. De verplichte verzekering voor eigenaren, tegen 0,15% van de hypotheeksom waarbij banken ook risico dragen, kan de gevolgen van de prijsdalingen beperken. Het fonds wordt elk jaar aangevuld en vangt de schokken in de huizenmarkt op.

Particulieren die betalingstermijnen missen kunnen straks langer in hun huis blijven. Dijkshoorn bepleit een garantieperiode tot twee jaar. „Dan zijn de meeste problemen opgelost.” Het aantal uitzettingen zal daardoor worden beperkt. Als verkopen toch moet – jaarlijks nu 2000 keer – dan gebeurt dit met een financieel tekort dat wordt afgedekt door het nieuwe fonds.

De Nederlandse staat moet als achtervanger dienen. Rabobank denkt dat het fonds de overheid in het slechtste geval €2 miljard kost, daarna gefinancierd door premiebetalingen van huizenbezitters. De hele regeling voor alle woningbezitters, aldus Achmea-topman Dijkshoorn, zal €5 tot €6 miljard vergen. „Daarmee krijg je het systeem draaiend, daarna bedruipt het zichzelf. Een groot bedrag, maar het valt toch in het niet bij de kosten die ontstaan als de hele economie stilvalt. Zo’n systeemcrisis kost heel veel meer.”

In brand

Onder andere banken en verzekeraars is tot nu toe afwachtend gereageerd op Heemskerks plan. ING noemde de verzekering, die verder reikt dan alleen dekking tegen de huisuitzettingen, „zeer interessant”. Verzekeraars als Aegon, Delta Lloyd en Fortis Verzekeringen Nederland stellen dat een brandend huis nooit te verzekeren is.

Dijkshoorn: „Ik zeg niet dat huizen branden. Vanuit een publiek belang lijkt het me wel goed dat we ons voorbereiden op wat kán gebeuren. En ik hoor grote hypotheekverstrekkers toch duidelijk zeggen dat ze nu al 30 tot 40% minder hypotheken verkopen. Het sterke aan het plan van Heemskerk is dat we anticiperen op tegenvallers die we nog niet zien.”

Het ergste noodscenario met drastische prijsdalingen van huizen moet zich nog ontpoppen. Rabobank, dat zelf 30% minder hypotheken verkocht, verwacht voor dit jaar nog een gemiddelde prijsstijging van 1,5% en voor 2009 circa 1%. Maar omdat de omvang van de recessie onzeker is, vindt Heemskerk het fonds nodig.

In een standaardjaar produceren banken €100 miljard aan hypotheken. Dijkshoorn verwerpt de kritiek dat rijke banken makkelijk naar de staatskas reiken als het tegenzit. „Banken dragen ook bij. Dat kan omdat ze volgens nieuwe boekhoudregels minder geld voor risico’s hoeven aan te houden, zo’n 15%. Maar het lijkt me ook niet onbelangrijk dat er banken overeind blijven en de economie blijft draaien. Dat zijn toch effectjes die je niet onder tafel moet vegen.”

Bron: De Telegraaf