Nov 16

De gemeente Doetinchem gaat onderzoeken of erfpacht een middel kan zijn bij woningbouw in Doetinchem. GroenLinks deed het voorstel dat de gemeenteraad in grote meerderheid heeft overgenomen.

Bij erfpacht blijft de gemeente of andere grondbezitter eigenaar van de bouwgrond. De huizenkoper hoeft alleen te betalen voor de woning die hij of zij bouwt. Daarnaast betaalt de huizenbezitter jaarlijks een pacht voor de grond waar zijn of haar huis op staat.

Volgens GroenLinks is erfpacht een stimulans voor met name starters om een huis te kopen. Omdat het een stimulans is zullen meer mensen gebruik maken van de regeling. Dat betekent dat er meer gebouwd kan worden en zo zullen meer bouwvakkers aan het werk blijven of geholpen worden, is de gedachte van GroenLinks.

Het college zal voor het eind van het jaar zijn bevindingen over erfpacht aan het papier toevertrouwen. Dan zal het college ook onderzocht hebben welke erfpachtconstructie voor zowel de gemeente als de erfpachter het beste is.

bron:Ā  Gelderlander