Dec 1

BrinkmanHoe denkt Elco Brinkman – voorzitter van Bouwend Nederland en CDA-fractievoorzitter van de Eerste Kamer – over de Nederlandse woningmarkt? In tegenstelling tot de geluiden die regelmatig over de woningmarkt klinken, is Brinkman niet onverdeeld negatief. “Er is het beeld dat er veel mis is met de woningmarkt, maar er zijn ook positieve zaken, zoals het toenemende aantal eigen woningbezitters, een welvarender Nederland en een toenemend aantal tweeverdieners.”

Brinkman vervolgt: “De hypotheekrenteaftrek wordt vaak gezien als de grote boosdoener, maar het is niet de renteaftrek die de markt verstoort. Het zijn de overdrachtsbelasting, het scheefwonen en de te grote voorraad aan sociale woningen. Gelukkig is er al een begin gemaakt en wordt het scheefwonen nu aangepakt.”

Brinkman is ontzettend druk met een lobby om de huidige woningmarkt uit het slop te trekken. “Voor een deel is de scheefgroei ontstaan door nieuwbouwplannen waarbij iedereen een graantje mee wilde pikken. Prijzen zijn daardoor steeds verder opgekrikt. Nu moeten  het scheefwonen en de overdrachtsbelasting aangepakt worden. En van de hypotheekrenteaftrek moeten ze juist afblijven.”

bron: vastgoedactueel.nl

In 2005 zag Elco het nog heel anders..

Donner probeert vriendje Brinkman te helpen

Oct 25

Het CDA in de Eerste Kamer wil dat de overdrachtsbelasting structureel verlaagd wordt. Het kabinet heeft de heffing bij de aankoop van een huis afgelopen juni voor een jaar verlaagd van 6 naar 2 procent om de huizenmarkt te stimuleren.

CDA-fractievoorzitter Elco Brinkman zei dinsdag tijdens de politieke beschouwingen in de Eerste Kamer te hopen dat de verlaging structureel kan worden. In zijn rol van voorzitter van Bouwend Nederland had Brinkman eerder ook gepleit voor een langere verlaging van de overdrachtsbelasting.

De CDA’er toonde zich dinsdag bezorgd over de beperkte bewegingen op de woningmarkt. Brinkman wil dat het kabinet binnen een paar weken met banken en institutionele beleggers afspraken maakt over hun bijdragen om starters meer ruimte te geven en ondernemers meer kredieten te verstrekken.

bron: nvm.nl

Feb 18

De bouwsector is een belangrijke motor voor de economie. En het gaat behoorlijk slecht. Er zijn 60.000 banen verdwenen en faillismenten zijn de orde van de dag. Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland, vertelt ons of het licht aan het einde van de tunnel al in zicht is. En natuurlijk is hij ook lijsttrekker van de Eerste Kamer-fractie van het CDA, dus kunnen we hem gelijk vragen wie er nou de leider is van zijn partij…

Beluister ‘Elco Brinkman’

bron: Radio 1

Jan 16

Eelco Brinkman CDA lobbygraaierOm dubbele agenda’s te voorkomen is het wenselijk dat Elco Brinkman opstapt bij Bouwend Nederland, vindt PvdA-senator Margriet Meindertsma.

De oproep van Meindertsma heeft te maken met de rol die Elco Brinkman als fractievoorzitter van het CDA in de Eerste Kamer gaat vervullen. Volgens Meindertsma, tot voor kort voorzitter van de raad van commissarissen bij bouwbedrijf Moes, vallen die twee functies niet te combineren. “Je kunt niet op twee plaatsen tegelijk boegbeeld zijn.” Dat senatoren vaker nevenfuncties bekleden, ziet Meindertsma – die er zelf ook meerdere commissariaten op nahoudt – wel in. “Maar ik ben geen fractievoorzitter die prominent lid is van de eigen partij en deel uitmaakt van wekelijkse overlegsituaties van de partijtop (bewindsliedenoverleg, partijbestuursvergadering, strategische beraden). Wim van der Maas, directeur van de Aannemersfederatie Nederland, deelt de zorg van Meindertsma. Hij voorspelt zelfs dat een terugkeer van Brinkman in de politiek zich tegen de bouwsector kan keren.

Geheim

Brinkman zelf vindt de aantijgingen onlogisch. Hij is dan ook niet van plan zijn voorzitterschap bij Bouwend Nederland op te geven. “Op korte termijn heb ik geen plannen. Over twee jaar, als ik 65 wordt, maak ik de balans weer eens op.” Met het CDA heeft de man van de shuffle (zijn manier van lopend presenteren) wel afgesproken dat hij een aantal van zijn nevenfuncties neerlegt. “Ik stop in elk geval als commissaris bij DuPont Nederland, Philip Morris Holland en als bestuursvoorzitter van het Rode Kruis.” De kans is groot dat hij commissaris bij Van Nieuwpoort Groep (zand ,grind en beton) en Movares Groep blijft.

bron:  Cobouw.nl

Jun 4

De woningmarkt zit flink in de problemen. Volgens Elco Brinkman zitten we 50 tot 60 procent onder het normale niveau. Deze oproep doet hij niet zomaar, hij wil natuurlijk dat de overheid ingrijpt. Deze moet zorgen dat mensen weer meer gaan lenen.

luister ook naar Brinkman op BNR

De overheid zou in kunnen springen door meer garanties te geven zodat partijen weer makkelijker hypotheken gaan verstrekken. Dergelijke maatregelen zijn erg ondoorzichtig. De overheid neemt het risico over, maar geeft geen geld uit. Dit is mooi voor de begrotingsplaatjes, maar er is wel een risico. De overheid heeft al aardig wat van dergelijke garanties afgegeven aan partijen. Als deze risico’s materialiseren dan komt de overheid in ernstige problemen. Dan zal blijken dat de problemen veel groter zijn dan bleek uit de staatsschuld en het financieringstekort.

Vervolgens zullen er dus weer meer hypotheken worden verstrekt. Nu is Nederland al wereldkampioen hypotheekverstrekken. Door een toename van de hypotheekverstrekking neemt de kwetsbaarheid van de gezinnen verder toe. Het zal mij benieuwen of de regering toegeeft aan deze noodkreet. Het geven van garanties is een vorm van ondersteuning die weinig weerstand oproept omdat het niet direct leidt tot extra uitgaven. Daarmee laat Brinkman dus zien dat hij zijn gevoel voor politiek nog niet verloren is.

Er staan ook nog zinnige dingen in zijn advies. Hij kaart het gemeentebeleid aan ten aanzien van de grondverstrekking. De gemeenten nemen hun verlies niet op de lagere grondprijzen en blijven regelmatig zitten met de grond. Zij wachten liever tot de prijzen weer zijn gestegen. Dit terwijl het juist de grondbezitter is die normaal gesproken het verlies moet nemen.

Dit is verklaren doordat normaal gesproken de grondbezitters degenen zijn die de overwinst opstrijken. Stel dat het 100.000 euro kost om een huis te bouwen dat verkocht kan worden voor 250.000 euro. De aanbieder van de grond zoekt degene die de hoogste prijs wil betalen. De projectontwikkelaar kan bij een prijs die lager ligt dan 150.000 euro winst maken. Als er voldoende projectontwikkelaars zijn dan is er altijd wel iemand die de hoofdprijs van 150.000 euro wil betalen. Het is de grondbezitter die de winst naar zich toe kan halen als er concurrentie is tussen de projectontwikkelaars.

Maar als nu de huizenprijs daalt naar bijvoorbeeld 220.000 euro. De kosten van het bouwen van een huis zullen maar weinig veranderen. De projectontwikkelaars kunnen nu dus maar 120.000 euro bieden voor de grond. Het is de grondbezitter die hier de markt op slot kan gooien door de prijzen hoog te houden. Als de gemeenten zich aan zouden passen aan de nieuwe prijzen dan zou de nieuwbouwmarkt weer in beweging kunnen komen. Bij huizen weet je zeker dat er behoefte is. Het is alleen een kwestie van de juiste prijs.

Maar stel nu eens dat de garantieregeling doorgaat en dat er daardoor meer hypotheken verstrekt worden. De gemeenten kunnen dan weer de hoofdprijs vragen voor hun grond. Over de ruggen van de huizenkopers wordt op deze manier de gemeente gesubsidieerd.

Als je het probleem op wil lossen dan moet je helder hebben wat de oorzaken zijn. Het verlagen van de grondprijzen is de meest transparante en minst bureaucratische oplossing. De garantieregeling heeft als bijeffect dat de groei van de overheid ook wordt gestimuleerd. In hoeverre dit een rol speelt in de besluitvorming kan ik niet inschatten. Ik kan alleen maar tegen beter weten in hopen op een verstandige beslissing.

Marcel Meijer
www.devrijeeconomie.nl