Jan 26

Het risico van een eigen woning is groter dan alleen onzekerheid over de ontwikkeling van de verkoopprijs van de woning. Dit stelt Bert Kramer, senior onderzoeker bij Ortec Finance. Volgens Kramer worden andere risico`s bij de aankoop van een huis daardoor sterk onderschat.

Een ander risico is bijvoorbeeld overinvestering in een enkel activum. Of het liquiditeitsrisico. Of het feit dat de rendementen van eigen woningbezit bij korte bewoningsduren sterk gedrukt worden door kosten koper. Zelfs zonder hypotheekfinanciering is de volatiliteit van het rendement van een eigen woning groter dan de volatiliteit van de huizenprijzen. Bij een bewoningsduur van 5 jaar is dit verschil nog klein, bij een langere bewoningsduur neemt dit verschil toe. Bij een bewoningsduur van 25 jaar is de standaarddeviatie van de huizenprijzen 3,31% en van het rendement 4,82%.

In de derde plaats blijkt dat het risico toeneemt en de return on investment afneemt naarmate een groter deel van het huis middels een hypotheek gefinancierd is. Wie uitsluitend focust op het huizenprijsrisico, onderschat de andere risico`s van het eigenwoningbezit, vooral voor lange bewoningsduren. Vanuit een beleggerperspectief heeft het kopen van een huis dan ook een relatief slecht risico-rendementsprofiel.

bron: Profnews