May 21

Van der LaanOngeveer 100 duizend gezinnen lopen het risico door de economische crisis de eigen woning te moeten verkopen en daarvoor een te laag bedrag te ontvangen om de hypotheekschuld mee af te lossen. Dat zei minister Van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) woensdag in de Tweede Kamer.

De PvdA-bewindsman zei dat dit een schatting is. Hij hoopt dat het niet daadwerkelijk zover komt dat 100 duizend gezinnen na verkoop van hun huis met een restschuld blijven zitten.

Om de woningmarkt te stimuleren werkt de minister aan een reeks maatregelen. ‘Maar we zullen niet iedereen kunnen helpen’, aldus Van der Laan.

Verhoging Nationale Hypotheekgarantie
De Tweede Kamer dringt sterk aan op verhoging van de Nationale Hypotheekgarantie (nu 265.000 euro). De Kamerleden Van Bochove (CDA) en Depla (PvdA) deden het voorstel de grens tijdelijk op 300.000 euro te leggen.

Van der Laan wees dat voorstel af. Hij deelde mee dat zijn eigen onderzoek naar de mogelijke effecten en risico’s van een verhoging over twee weken is afgerond. Eerder is al een grens van 350.000 euro gesuggereerd. Het kabinet zal hierover half juni beslissen.

Crisis woningmarkt
Het Kamerlid Van der Burg (VVD) vindt het vorige week vrijdag gepresenteerde pakket maatregelen waarmee Van der Laan de crisis op de woningmarkt te lijf denkt te gaan ‘teleurstellend’.

De SP’er Jansen vroeg: ‘Is dit alles? Deze minister begint op zijn voorganger te lijken en dat is geen goed teken.’ Van der Laan volgde in november Ella Vogelaar op die door de PvdA werd gedwongen tot aftreden.

Stilgevallen bouwprojecten
De minister hield vol dat hij ‘goed op stoom’ ligt en dat zijn maatregelen ‘substantieel’ zijn. De eerste stilgevallen bouwprojecten kunnen al in juli worden hervat dankzij een subsidie uit extra gelden die hij daarvoor ter beschikking stelt, kondigde Van der Laan aan.

Zijn departement heeft met de Vereniging Nederlandse Gemeenten een brochure gemaakt met alle voorzieningen die zijn getroffen, waaronder ook extra geld voor energiebesparingen in en rond het huis. De vereniging Eigen Huis werkt aan een website over de crisismaatregelen.

bron: de Volkskrant

May 14

Het kabinet gaat onderzoeken wat precies de risico’s en mogelijke kosten zijn van het verhogen van de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Dat is het compromis tussen de PvdA-ministers Eberhard Van der Laan (Wonen en Wijnen) en Wouter Bos (Financiën).

Van der Laan is voorstander van het verhogen van de NHG, maar Bos was dat de afgelopen maanden niet. Omdat de woningmarkt verder is verslechterd, staat ook voor Bos de deur inmiddels op een kier, aldus een ingewijde. Maar de minister van Financiën wil wel precies weten hoeveel een verhoging van een garantie van bijvoorbeeld 265.000 euro nu naar 350.000 euro de Staat kan kosten.

In december pleitte een Kamermeerderheid inclusief de regeringspartijen CDA en PvdA al voor verhoging. De motie werd toen nog ontraden door het kabinet. Bos en Van der Laan kregen vervolgens van de Kamer meer tijd om te studeren op andere maatregelen. Een verhoging van de garantie lijkt nu dichterbij, maar zal in elk geval moeten wachten op het onderzoek naar de risico’s.

Bos zag niks in een hogere garantie toen de discussie erover afgelopen december oplaaide. Volgens Bos zou de verhoging de Staat 40 miljoen euro kosten en alleen maar meer zekerheid geven aan banken. Hij zocht naar meer geschikte instrumenten om de woningmarkt te stimuleren.

Maar de druk op het kabinet bleef aanhouden onder meer van de vakcentrales, de projectontwikkelaars, het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW), de Nederlandse makelaars en economen.

bron: Telegraaf.nl

Dec 4

Eberhard-van-der-Laan.jpgHet kabinet neemt geen maatregelen om te voorkomen dat de woningmarkt te zeer gaat lijden onder de financiële crisis. Dat blijkt uit antwoorden van minister Van der Laan voor Wonen op vragen uit de Tweede Kamer. Zonder maatregelen van de overheid dreigt een „selffulfilling prophecy” voor de woningmarkt, meent Vereniging Eigen Huis.

De voorganger van Van der Laan, Vogelaar, zei eind oktober dat het kabinet binnen enkele weken met een „pakket maatregelen” zou komen. Volgens de nieuwe minister geeft „de situatie op de woningmarkt op dit moment geen aanleiding om het bestaande instrumentarium aan te passen.”

Van der Laan gaat bijvoorbeeld niet de overdrachtsbelasting verlagen om mensen te stimuleren een ander huis te kopen. Ook wordt de nationale hypotheekgarantie (NHG) niet tijdelijk verhoogd naar 350.000 euro.

Volgens de nieuwe minister „zijn er al langer bekende oorzaken” voor de inzakkende productie van woningen. Hij noemt de aanhoudend hoge bouwkosten. „Daarnaast is er de recente kredietcrisis, met terughoudendheid bij het financieren van bouwprojecten die voor een verdere terugloop van de woningproductie zorgt”, aldus de minister.

De PvdA-bewindsman houdt wel de vinger aan de pols. „Mocht blijken dat de situatie op de woningmarkt de komende maanden verslechtert en afwijkt van een normale economische neergang, dan zal het kabinet zich beraden op aanvullende maatregelen.”

In oktober vroegen de vier grote steden en de Vereniging Eigen Huis (VEH) al om maatregelen om te voorkomen dat bouwprojecten stilvallen. Een verruiming van de nationale hypotheekgarantie zou een van de mogelijke maatregelen zijn.

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zei woensdag te verwachten dat de huizenprijzen volgend jaar ongeveer 5 procent zullen dalen door de verslechterende economische omstandigheden. „Het aantal transacties zal in het eerste halfjaar afnemen. Degenen die willen kopen, hebben moeite met het rondkrijgen van de financiering”, zei een woordvoerder.

De VEH stelde donderdag vast dat de Eigen Huis Marktindicator in november daalde naar de laagst geregistreerde waarde in de afgelopen jaren (waarde 68, afgezet tegen neutraal 100). De Nederlandse bevolking heeft steeds minder vertrouwen in de woningmarkt. Een ruime meerderheid (55 procent) van de eigenwoningbezitters vindt dat de overheid maatregelen moet nemen om de woningmarkt te ondersteunen.

Zonder adequate maatregelen van de overheid dreigt een „selffulfilling prophecy” voor de woningmarkt (als vaak wordt gezegd dat de markt inzakt, gebeurt het ook, red.), aldus een bericht in Woonpeil, een maandelijkse publicatie van VEH over ontwikkelingen op de woningmarkt. Maatregelen moeten de woningmarkt weer in beweging brengen en het vertrouwen van kopers en financiers ondersteunen, zegt Eigen Huis.

Op dit moment dreigt een ernstige teruggang op de markt die ook grote gevolgen zal hebben voor de economie.

Ondertussen sombert de Nederlandse bevolking over de situatie die is ontstaan als gevolg van de kredietcrisis. De helft van hen vindt het op dit moment geen goed moment om een huis te kopen. Een halfjaar geleden was dit nog maar 36 procent. Het aantal Nederlanders dat denkt dat de huizenprijzen in het komende jaar zullen dalen, neemt snel toe. In september was dat nog 13 procent, in november is het percentage als gevolg van de dramatische ontwikkelingen in de kredietcrisis al gestegen naar 31. „En dat terwijl de economische uitgangspunten voor de woningmarkt nog steeds redelijk goed zijn: de hypotheekrente, de werkgelegenheid, en de financiële positie van huishoudens.”

 

De geldgroei in de eurozone is al jaren veel en veel te hoog. Zelf nu groeit de virtuele geldberg nog dubbel zo hard als afgesproken tijdens Het verdrag van Maasticht. Politici schreeuwen maar wat zonder enige kennis van zaken.

bronnen:Telegraaf.nl, Reformatorisch Dagblad, rtlz.nl