Nov 23

De stichtingen die zeggen op te komen voor de belangen van gedupeerde DSB-klanten opereren zonder de benodigde vergunning van de AFM.

Dat schrijft De Volkskrant. De stichtingen hebben een vergunning van de Autoriteit Financiele Markten (AFM) nodig om gedupeerden te bemiddelen of te adviseren.

Zowel Stichting Steunfonds Probleemhypotheken van Jelle Hendrickx als Stichting Hypotheekleed van Pieter Lakeman opereren volgens de krant zonder de benodigde vergunning van de AFM. Morgen krijgt Hendrickx bezoek van de AFM.

“Onzin”, laat Hendrickx in een reactie aan Z24 weten. Volgens hem probeert de AFM falend toezicht op de stichtingen af te schuiven. Hij geeft wel aan dat het feit dat hij momenteel mede-eigenaar is van assurantiekantoor FCNS en voorzitter is van de Stichting Steunfonds Hypotheken niet wenselijk is. “Daarom heb ik besloten om uit FCNS te stappen”, vertelt Hendrickx die het artikel in de Volkskrant als suggestief bestempelt.

Pieter Lakeman laat desgevraagd aan Z24 weten dat hij de ophef “absurd” vindt. Hij meent niet verplicht te zijn om een vergunning bij de AFM te hebben voor zijn werkzaamheden voor gedupeerden van DSB.

De Stichtingen mogen volgens de AFM alleen als lobbyclubs functioneren, maar mogen geen zaken doen met de curatoren.

bron: ANP/Z24


Jul 4

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft niet de bevoegdheid om DSB Bank te verbieden woningen te verkopen van mensen die hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Dat heeft een woordvoerder van de toezichthouder vrijdag gezegd.

Donderdag had de Stichting Hypotheekleed, waarbij mensen zijn aangesloten die zeggen gedupeerd te zijn door DSB Bank, gevraagd om zo’n “voorlopige voorziening”. Maar de AFM-woordvoerder zei dat het “niet in de lijn ligt van onze bevoegdheden om dat te doen.”

De Stichting Hypotheekleed zei eerder deze week dat dertig tot veertig gezinnen hun huis uitgezet dreigen te worden. De AFM heeft DSB begin mei twee boetes opgelegd omdat de bank niet zorgvuldig is geweest bij het verstrekken van hypotheekleningen.

bron: ANP

May 26

Minister Bos heeft de vragen van Kamerlid Irrgang over DSB beantwoord. Het SP-lid vroeg de minister ondermeer naar mogelijke schending van de gedragscode en de zorgplicht.

maximale hypotheek 30000euro bruto mei 2007

Wouter, Is de loan to income ratio wel gecontroleerd ?

Bos: ‘Er is geen sprake van schending van de gedragscode, want er hoeft niet op Loan to Value (LTV), de waarde van de woning, te worden getoetst volgens de gedragscode. Maar de financier dient de consument wel te wijzen op de gevaren van een hoge LTV. De zorgplicht houdt in dat DSB Bank in ieder geval verantwoord krediet moet verstrekken. (…) In ieder individueel geval dient sprake te zijn van verantwoorde kredietverstrekking. Het ministerie van Financiën beschikt niet over informatie over de naleving door DSB Bank van de overkrediteringsnorm.’

Irrgang: ‘Wat vindt u ervan dat banken nu nog aan 20 procent van de
huishoudens een te hoge hypotheek verstrekken in verhouding tot het inkomen?’

Bos: ‘In de Gedragscode Hypothecaire Financiering is de norm vastgelegd dat gemiddeld niet meer dan 4,5 keer het jaarinkomen aan financiering wordt verstrekt (comply). In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken (d.m.v. de zogenaamde explain- bepaling in de gedragscode), maar dan moet er nog steeds sprake zijn van verantwoorde kredietverstrekking door een hypotheekverstrekker. Dit betekent dat 20 procent afwijking van de financieringsnormen in de gedragscode niet betekent dat er in 20 procent van de gevallen te hoge hypotheken zijn verstrekt.’

Bos ziet geen noodzaak om met regelgeving de explain bepaling te schrappen en een harde ondergrens in te voeren.

Bos: ‘De Wet op het financieel toezicht (Wft) bevat reeds een verbod op overkreditering middels een open norm. Artikel 4:34 bepaalt dat de aanbieder geen kredietovereenkomst aan mag gaan met een consument indien dit, met het oog op overkreditering van de consument, onverantwoord is. Het is in principe aan de aanbieder van krediet om invulling te geven aan deze norm. (…) De AFM kan (alsnog) een beleidsregel publiceren, waarin de open norm wordt ingevuld. Het is dan wenselijk dat dit in overleg met het ministerie en de sector gebeurt. De beleidregel kan nooit de werking van een algemeen verbindend voorschrift (regelgeving) hebben. Een beleidregel is niet 100 procent dwingend; een onder toezicht staande instelling kan op een ander manier invulling geven aan de open norm van verantwoorde kredietverstrekking.’

Groeten,

Nout en Wout

bron:  InFinance

May 7

Een niet goed, geld terug-hypotheek. Geen provisie meer, een vast bedrag als beloning. Koopsommen eruit. En renteverlenging tegen hetzelfde tarief als de lagere prijs voor nieuwe klanten.

DSB AFM

SB Bank wil met deze kostbare ingrepen zware kritiek bestrijden, terwijl toezichthouder AFM klachten over te dure DSBkredieten onderzoekt. DSB slaat terug: dat veel grootbanken zijn leningen oversluiten, en ze zelfs verhogen, „betekent dat DSB nooit de duurste kán zijn”.

Bij bestuurder Hans van Goor liggen 134 klachtendossiers op zijn bureau. Die moeten voor de zomer zijn opgelost. De vrees is dat de AFM toch een boete kan uitdelen. DSB zegt „als een leider verantwoordelijkheid te pakken, maar ook voor de toekomst maatregelen te nemen”.

„Als klanten te veel mochten hebben betaald, dan krijgen klanten een maandelijkse korting”, verduidelijkt Van Goor de koers. Een onafhankelijke deskundige zal beoordelen of huiseigenaren te veel betalen. Blijven er conflicten met klanten, dan schakelt DSB een onafhankelijke ombudsman in.

„Er ís kritiek van klanten, dat is de realiteit”, zegt hij. „Of die kritiek terecht is, onderzoeken we. Het zijn in ieder geval signalen. Waar we tekort hebben geschoten, grijpen we voor de toekomst nu in. DSB moet de beste consumentenbank van Nederland zijn, basta”, zegt bestuurslid Van Goor.

DSB Bank vraagt voortaan €1750 per hypotheek, ongeacht de prijs. Nu geldt provisie, een percentage over de hele hypotheeksom, die meestal hoger uitpakt. Vaste tarieven gelden voortaan ook voor verzekeringen. Hypotheekbezitters krijgen bij verlenging dezelfde rente als die in de advertenties voor nieuwe klanten. Vroeger golden hogere tarieven.

De grootste ingreep is sinds gisteren de ’tevredenheidsgarantie’ bij hypotheken. Wie na afsluiting ontevreden is, krijgt tot zes maanden na ondertekening zijn geld boetevrij terug. Dat geldt ook voor alle afsluit-, administratie- en notariskosten, evenals daarbij afgesloten verzekeringen. Deze niet goed, geld terug-garantie is de eerste in de markt.

„Als bij het oplossen van de 134 klachten blijkt dat er mensen in betalingsproblemen zijn gekomen en zich zorgen maken over hun hypotheek, dan garanderen wij die hypotheek, zoals de dekking van de Nationale Hypotheek Garantie. Mocht het fout gaan, dan zijn ze gedekt”, zegt Van Goor.

Na klachten bij de AFM over ondoorzichtige leningen en adviezen, heeft de bank ook zijn adviesteksten voor adviseurs aan klanten verbeterd. „In begrijpelijke taal, met afbeeldingen erbij. Als adviseurs dat protocol volgen, kunnen klanten nooit dubbel of naar hun inkomen te duur verzekerd zijn.” Dit protocol voor kredietverstrekking heeft de steun van de AFM gekregen.

DSB zegt ook gestopt te zijn met de beruchte woonlastenbeschermers, tegen koopsom. Daarop werd destijds tot 25 tot 85% provisie verdiend.

Nadat het AFM-onderzoek begin april bekend werd, hebben particulieren zich met enkele honderden klachten gemeld, ook bij DSB.

DSB-hypotheken zouden onnodig duur zijn door extra kostbare verzekeringen. Bovendien lossen klanten vaak niet af, ze betalen vooral rente.

Van Goor: „Uit onze eigen onderzoeken blijkt dat mensen vaak niet goed weten wat ze in huis hebben. Vaak is het probleem ook niet door ons veroorzaakt, maar door andere kredietverstrekkers.” Hij verwijst naar een geval met acht extra financieringen bij creditcardbedrijven, winkelpassen en rekening-courantkredieten. „Met rentes van 16 tot 18%. Daardoor ontstaan financiële problemen.”

DSB zegt ondanks felle kritiek prudent te financieren. In dertig jaar, stelt Van Goor, heeft DSB Groep nog geen kwartaal verlies gedraaid. „We hebben nog nooit in een jaar, ook in de kredietcrisis, meer dan €7 miljoen aan afschrijvingen op leningen gehad. Dat is minder dan 0,1% van het totaal. Omdat wij weten waar het moet stoppen.”

Van de 100 verzoeken om geld wijst DSB er naar eigen zeggen 90 af. Van Goor: „Wij zien de problemen uit de VS nog komen, na de vorige. Daar anticiperen wij nu op.”

bron: Telegraaf.nl

Mar 21

Toezichthouder AFM doet onderzoek naar fouten bij leningen van DSB Bank. De waakhond zegt ‘relatief veel signalen en klachten’ over producten en adviezen van DSB en dochters te hebben ontvangen.

Adviseurs en klanten klagen over te hoge hypotheekleningen, opgetast met telkens nieuwe koopsompolissen om de oorspronkelijke lening af te betalen, waardoor leners niet meer uit de schulden komen. DSB Bank ontkent de beschuldigingen. “Wij hebben totaal geen belang bij klanten die schulden niet meer kunnen aflossen.”

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bevestigde gisteren dat het al enige tijd onderzoek doet. Aanleiding vormt een serie klachten, van financieel adviseurs en klanten zelf. Oude en nieuwe, die nog dagelijks binnenkomen. “Elke week heb ik zeer schrijnende situaties bij DSB-klanten aan mijn bureau”, zegt adviseur Jelle Hendrickx. “Komende week zie ik er acht.” Hij heeft inmiddels honderd dossiers over DSB-klanten met grote schulden verzameld.

DSB Bank ontkent die schuld te veroorzaken. Op tafel ligt een dossier van een gezin in financiële problemen. Niet DSB Bank, maar andere geldverstrekkers hebben die helpen veroorzaken, aldus DSB. DSB heeft 17% van de kredietmarkt voor particulieren in handen en 2,5% van de hypotheekmarkt. Tussen de talloze dossiers zitten mensen met torenhoge schulden.
Dochters als Becam en Frisia zouden klanten, ondanks een laag inkomen, toch nieuwe leningen hebben verstrekt. Volgens wettelijke eisen is dat sinds 2006 in strijd met de zorgplicht: banken en adviseurs moeten erover waken dat een klant een lening kan opbrengen. De gedragscode voor hypotheken legt een limiet bij vier tot vijf keer het jaarinkomen als financieringsnorm.

Loodzware leningen

“Maar financiering tot 200% van de executiewaarde van een woning komt bij DSB voor”, zegt Pieter Lijesen, directeur van tussenpersoon NHP. Hij verwijst naar een stapel dossiers. Volgens DSB Bank is het echter onjuist om de oorzaak bij DSB te leggen. De bank is bijzonder verbolgen over de bevestiging dat de AFM onderzoek doet naar haar leningen.

maximale hypotheek 30000euro bruto mei 2007

“Het is uitermate vreemd dat ze suggereren dat we iets fout doen”, aldus de zegsman. “Als we fouten maken, horen ze ons dat te melden. Kijk, doen we het niet goed, dan moeten we op de blaren zitten. Maar wij weten van niets.” DSB-bestuurslid Hans van Goor wijst de kritiek af. “Van de tien aanvragen voor leningen wijzen we er juist negen af. Wij zeggen tegen cliënten vaak: genoeg is genoeg. We hebben

budget coaches

om mensen met schulden te begeleiden.” Niet DSB en dochters, maar postorderbedrijven en creditcardmaatschappijen bieden mensen met een schuld extra krediet, stelt DSB. “En dan gaat het niet om ?800 voor een tv. Soms ?30.000 erbij.” Slechts 0,1% van de DSB-portefeuille zou niet terugbetalen, tot 2% betaalt traag. “We kijken juist vooraf óf ze kunnen betalen.” DSB mag de reputatie hebben, zegt hij, het zijn grote banken als ABN Amro, Fortis en Rabo die leningen van de Wognumse bank oversluiten.

“Die bieden dus meer financiering. Dat betekent dat wij niet tot de top financieren, andere partijen wel”, zegt Van Goor. De AFM heeft inmiddels mappen vol klachten over bodemloze schulden. Mogelijk leiden die klachten nu toch tot sancties, stelt de financiële waakhond desgevraagd.

Behalve bij de rechter is de bank bij de klachtencommissie Dutch Securities Institute terechtgewezen. Van Goor: “Op zoveel verstrekte leningen kan dat soms gebeuren. Maar we proberen er altijd uit te komen. Incidenteel gaan we naar de rechter.” Per jaar, zegt DSB, komt het tot niet meer dan tien rechtszaken.

bron: Telegraaf.nl

zie ook: Wordt de Gedragscode Hypotheken wel nageleefd?

Mar 10

DSB Dirk

Dirk Scheringa, de baas en eigenaar van DSB Bank, heeft zich opgeworpen als de redder van Nederland. De koning van de volksleningen zegt voor twee jaar beschikbaar te zijn als ‘crisisminister op financieel gebied’. In een interview met de Volkskrant vorige week glimt hij van trots nu hij door de elite is erkend als bankier.

Dat juist Scheringa zich tijdens de kredietcrisis als redder opwerpt is toch wel opmerkelijk. Diverse advocaten, blijkt uit een inventarisatie van De Pers, verdienen een goed belegde boterham aan DSB-klanten die zijn opgezadeld met het soort hypotheken waar de kredietcrisis mee begon: veel te hoge leningen aan mensen die ze niet kunnen betalen. Wie DSB over de jaren heeft gevolgd – van kleine kredietverlener tot echte bank met een serieus aandeel op de hypotheekmarkt – weet hoe de voormalig politieagent groot is geworden: met agressieve marketing en contracten met veel kleine lettertjes. Als er iemand heeft bijgedragen aan onverantwoord leengedrag dan is het Scheringa.

De officiële, interne missie van DSB en haar vele dochters (Frisia, Postkrediet, Becam, Lenen.nl, etc.) luidt: ‘De beste consumentenbank van Nederland zijn door de klant eenvoudige financiële producten aan te bieden tegen de meest aantrekkelijke tarieven.’ Het zal voor veel (ex-)klanten van DSB als een gotspe in de oren klinken, en dan vooral voor de mensen die dachten bij DSB een ‘aantrekkelijke’ hypotheeklening te hebben afgesloten.

maximale hypotheek 30000euro bruto mei 2007

bron: DePers.nl

Aug 14

Het Ministerie van Financien wilt waarschuwingslabels gaan introduceren voor leen- en kredietproducten. Net als op het pakje sigaretten, alleen dan met triggers als “Kunt u deze lening wel aan?”.

Vorig jaar startte een andere campagne, op www.blijfpositief.nl worden mensen gewaarschuwd niet teveel te lenen. De nieuwe aanpak richt zich vooral op het waarschuwen van de mogelijke gevolgen.

Parallel hieraan hoopt de regering ook eindelijk een einde te maken aan de vaak loze beloftes op internet die het lenen met een BKR-codering mogelijk maken. Als de belofte in de promotionele uitingen wel wordt nagekomen, dan betalen mensen die al in een lastige positie zitten vaak een bizar hoge rente.

Andere maatregelen welke de ministerie overweegt zijn een compleet verbod op leenreclames, het afschaffen van bonussen voor tussenpersonen en enkele andere regels om het aanbod van financiele producten duidelijker te krijgen voor de consument en dat zijn belang altijd voorop staat.

Aanbieders als de DSB bank met merken als Frisia, Lenen.nl en Postkrediet stellen zelf al in hun reclames dat mensen nooit meer lenen dan voor hun verantwoord is onder de noemer “Veilig Lenen”.

Wellicht binnenkort verboden, de reclames van Lenen.nl (onderdeel DSB Bank).

bron: lening-geld-lenen.nl