Mar 18

Op maandag 8 februari heeft De Nederlandse Bank (DNB) een seminar georganiseerd over het Europees bankentoezicht. Daarbij heeft zij zich verzet tegen de mogelijke nieuwe toezichtregels zoals die zijn voorgesteld door het Bazels Comité, omdat die voor banken met veel Nederlandse hypotheken duur uitpakken. Volgens DNB moet voorkomen worden dat de nieuwe regelgeving een rem vormt op kredietverlening (FD, 2016). Dit is verrassend, omdat DNB eerder juist voor regels heeft gepleit die hypotheekverstrekking van banken beperken.

Maar waarom?

De nieuwe methode zou er voor moeten zorgen dat kapitaalvereisten beter worden afgestemd op de risico’s die aan het verstrekken van hypotheken met een hoge LTV-ratio – in Nederland ook wel top-hypotheken genoemd ­­­- verbonden zijn. Hier lijkt alle reden toe. Hoge LTV-ratio’s vormen een risico voor de financiële stabiliteit, omdat zij zowel hypotheeknemers als hypotheekgevers gevoelig maken voor schommelingen van huizenprijzen. Bij een hoge LTV-ratio is de kans groter dat de waarde van de woning onder het geleende bedrag uitkomt. Als de hypotheeknemer de maandelijkse termijn niet meer kan opbrengen leidt de bank verlies, omdat de waarde van het onderpand onvoldoende is om de schuld af te dekken. DNB heeft eerder, bij monde van Jan Sijbrand, gepleit voor het verder verlagen van de maximale toegestane LTV-ratio in Nederland van 100% naar 90% (FD, 2015).

Ook Aukje – BANKENLOBBY – de Vries (VVD) is er niet blij mee.

Lees verder: Strengere kapitaalregels Bazel zorgen voor spagaat DNB – Me Judice

Jun 3

DNB wil lagere hypotheken ten opzichte van waarde huis

2014-06-02 17_00_03-untitled - csr2014_netherlands_nl.pdf


Mar 30

DNB verwacht geen negatieve verrassingen meer bij de Nederlandse banken. Alle 60.000 vastgoedposities zijn doorgenomen en de nodige miljardenvoorzieningen zijn genomen. Maar vraagt Hans de Geus zich vertwijfeld af: wie koopt toch al dat leegstaande vastgoed, niemand toch?

bron: RTL Z

Dec 9

Alles wordt in de tweede helft van het komende jaar beter. Dit zegt men nu al 5 jaar. De Nederlandsche Bank heeft onlangs besloten er ook aan mee te gaan doen. Alle fundamentele factoren wijzen op lagere prijzen, maar toch verwacht DNB stabilisatie. Volgens de bank is de woningmarkt op een kantelpunt beland:

“Op grond van fundamentele factoren, zoals de daling van het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens, de toename van de werkloosheid en de aangescherpte hypotheekvoorwaarden, zou een beperkte verdere daling van de huizenprijs te verwachten zijn. Daar staat tegenover dat de woningmarkt voor potentiële kopers aantrekkelijker is geworden door de lage hypotheekrente en de verminderde onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en de financierbaarheid van restschulden”

Hans Stegeman (Rabobank) nuanceert het praatje van Job Swank (DNB)

huizenprijzen

werkloosheid

Nogal vreemd dus. Minder inkomen, hogere werkloosheid en de aangescherpte hypotheekvoorwaarden en toch gaat de mark herstellen:

” Daar staat tegenover dat de woningmarkt voor potentiële kopers aantrekkelijker is geworden door de lage hypotheekrente en de verminderde onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek en de financierbaarheid van restschulden. Bovendien is er in potentie een inhaalvraag van starters op de woningmarkt.In de afgelopen jaren hebben beduidend minder personen voor het eerst een woning gekocht dan in de periode voor de kredietcrisis. In de raming wordt ervan uitgegaan at de komende kwartalen de bovengenoemde factoren elkaar grofweg in evenwicht houden, waardoor de markt voor bestaande koopwoningen stabiliseert.” 

De wanhoop straalt er vanaf. En dan ook nog met: “Hierbij is aangenomen dat de beschikbaarheid van hypothecair krediet voldoende zal zijn om de aantrekkende vraag naar hypotheken te accommoderen” komen. Net nu vandaag bekend werd gemaakt dat het NHI project grotendeels mislukt is.

bron: dnb.nl

verminderde onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek

Oct 21

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank dringt aan op hervormingen van onder meer de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de zorg, want alleen dan kan het Nederlandse consumentenvertrouwen weer aantrekken. Knot wijst erop dat het consumentenvertrouwen sinds 2008 is gedaald als gevolg van de eurocrisis en problemen op de woningmarkt.

Naast de woningmarkt, ziet hij de arbeidsmarkt en de zorg als probleemdossiers waar een nieuwe regering zou moeten ingrijpen. “Zonder oplossingen blijft het consumentenvertrouwen blijvend achter bij omringende landen”, aldus de centraal bankier in het programma Buitenhof.

In Nederland  staan de banken er volgens Knot relatief goed voor. “Op dit moment zijn de Nederlandse banken veilig”, aldus de bankpresident. Verliezen op hypotheekportefeuilles vallen mee, voegt hij eraan toe.

Nout dacht er in 2010 nog iets anders over 😉

bron: Buitenhof

May 10

In een nieuwe publicatie legt DNB de risico’s op de hypotheekmarkt nog eens haarfijn bloot.

In haar nieuwste overzicht financiële stabiliteit waarschuwt DNB opnieuw voor de risico’s op de Nederlandse woningmarkt. ‘De kwetsbaarheid van huishoudens vloeit grotendeels voort uit de hoge hypotheekschuld,’ schrijft DNB. ‘Het is voor de financiële stabiliteit noodzakelijk dat huishoudens meer aflossen opdat de hypotheekschuld geleidelijk wordt teruggebracht.’
 
Het zijn vooral jonge huishoudens met een gemiddeld tot hoog inkomen die volgens DNB kwetsbaar zijn. ‘Voor de meeste huizenbezitters jonger dan 35 jaar is de schuld groter dan de waarde van de woning.’  Dit is met name zorgelijk omdat de economie opnieuw in een dip terecht komt. ‘Het gevaar van een voortzettende huizenprijsdaling is met de recentelijk verslechterde economische vooruitzichten toegenomen.’
 
Lees verder op de site van Follow the Money
Nov 2

President Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) wil dat het huidige kabinet zo snel mogelijk de aftrek van de hypotheekrente inperkt.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Apr 1

De lokker van de Rabobank: met de Aflossingsvrije Hypotheek betaalt u alleen rente. Hierdoor blijven uw maandlasten laag. U houdt dus geld over om andere leuke dingen te doen.

De voorstanders van deze hypotheekvorm wijzen er altijd op dat de huizenprijzen op de lange termijn stijgen en dat uw schuld dus steeds lager wordt in vergelijking met de waarde van de woning en dat de inflatie ervoor zorgt dat uw maandelijkse rentelasten een steeds kleiner deel van uw inkomen vormen. Over de afgelopen 25 jaar is dat ook helemaal juist maar in de historie zijn er ook lange periodes dat woningen niet in waarde gestegen zijn. De kans is groot dat de huizenprijzen ook de komende jaren  weer fors gaan dalen. Wat heeft dat voor gevolgen?

Consumenten blijken zich slecht bewust van de risico’s die gepaard gaan met het niet opbouwen van vermogen. Uit de AFM Consumentenmonitor 2008Q3 blijkt dat 44% van recente sluiters van een (deels) aflossingsvrije hypotheek zich niet realiseert dat ze aan het eind van de looptijd van hun hypotheek nog een schuld hebben. Deze onwetendheid suggereert dat er gedurende de looptijd niet anderszins vermogen wordt opgebouwd om de hypotheek mee af te lossen.

Volgens DNB zijn dit de meest voorkomende hypotheken van de huishoudens met eigen huis in 2008:

  • 47% Volledig aflossingsvrij
  • 21% Spaarhypotheek
  • 10% Beleggingshypotheek
  • 9% gekoppeld aan levensverzekering
  • 5% annuiteit
  • 3% lineair

Hypotheekvormen

NB: telt niet op tot 100 omdat niet iedereen met een huis ook een hypotheek heeft en sommige huishoudens meerdere hypotheken hebben.

Verder blijkt uit het driejaarlijkse woononderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat 15 procent van de woningeigenaren in 2009 een hypotheekschuld had die groter was dan de WOZ-waarde van de woning.  De kans is dus extreem groot dat vele duizenden mensen in grote financiële problemen gaan komen. Helaas komen de strengere hypotheekregels voor hun weer veel te laat. Maar niet voor de starter van morgen. Die waarschijnlijk maar beter (tijdelijk) kan gaan huren, al lijkt dat nu nog erg duur!

bron:  DNB – Risico’s op de hypotheekmarkt voor huishoudens en hypotheekverstrekkers

ervoor
Apr 2

De Nederlandsche Bank (DNB) is een belangrijke veroorzaker van de kredietcrisis. Dat concluderen economen van de Universiteit van Amsterdam in een vernietigend, nog niet gepubliceerd rapport in handen van Follow The Money.

zie ook:
De invloed van securitisaties op de statistieken van kredietverlening
Nout Wellink over hypotheken, financiële innovaties en huizenprijzen

DNB heeft vanaf 1997 banken ‘bewust en gewillig’ in staat gesteld om ingewikkelde verpakte hypotheekproducten te verkopen. Deze lucratieve financiële producten worden gezien als een van voornaamste oorzaken van het ontstaan van de kredietcrisis.

In een memorandum uit 1997 verruimde DNB de mogelijkheden voor banken om te handelen in de verpakte hypotheken zonder toezicht van de centrale bank. Het was genoeg om de voorgenomen securitiseringen, zoals de pakketten officieel heten, bij DNB te melden. In 2004 versoepelde DNB de regels voor de banken verder: securitiseringen hoefden helemaal niet meer bij de toezichthouder te worden gemeld, zo lang de banken zich maar aan de regels hielden. DNB deed er alles aan om banken maar in staat te stellen hypotheken te verpakken en door te verkopen. Na 2004 nam de handel in verpakte hypotheken in Nederland flink toe.

‘Extreem explosief’
Volgens de onderzoekers komt uit het toezicht door de staat een beeld naar voren van ‘een alom aanwezige, krachtige staat, die geen idee heeft van de markt’. “Dat is met het oog op de crisis een extreem explosieve situatie gebleken, omdat het neerkwam op het overnemen van de agenda van de industrie.” En die industrie – de grote banken en hypotheekverstrekkers – hield totaal geen rekening met huishoudens en kleinere bedrijven in het land.

Het toezicht door DNB was er alleen op gericht om de banken meer toegang tot kapitaal te verschaffen, zo valt te lezen in het rapport. “In het licht van de crisis, die heeft getoond dat banken overleveraged waren en te weinig kapitaalreserve hadden, is de gewillige medewerking van DNB om de banken te helpen hun kapitaalreserve te minimaliseren op zijn minst schokkend te noemen”, zo luidt de keiharde conclusie. De onderzoekers presenteerden hun conclusies vorige week vertrouwelijk aan de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Slaafs dienstbaar
Ewald Engelen, FTM-columnist en een van de onderzoekers, foetert donderdag in zijn column op FTM over ‘slaafse dienstbaarheid’ van DNB aan de banken. “Terwijl de Nederlander zich in die periode zwaar in de tophypotheken steekt, helpt DNB Nederlandse banken om de troep zo snel mogelijk door te verkopen, om de reservebuffers zo laag mogelijk te houden en de winstgevendheid zo veel mogelijk te stimuleren. En zo is Nederland in 15 jaar tijd het land met de grootste huizenschuld, de meeste verpakte hypotheken en de meest geschonden banken ter wereld geworden.”

zie ook: Nout Wellink: Nederlandse tophypotheken zijn ’subprime’

DNB-president Nout Wellink heeft tot nu toe vooral naar anderen gewezen in de zoektocht naar schuldigen voor de kredietcrisis. Burgers spaarden te weinig en staken zich in te dure hypotheken, Nederlandse politici luisterden niet naar zijn waarschuwingen, Amerikaanse banken leenden te gemakkelijk geld uit en de Europese Commissie greep niet op tijd in. Een veelkoppig monster, aldus Wellink. Voor het eerst is nu ook Wellink zelf aangewezen als een van de koppen van het crisismonster.

bron: Follow the Money

Mar 26

Nout Wellink heeft bekend gemaakt dat De Nederlandsche Bank met strengere regels komt voor de verlening van hypotheken in Nederland.

De bank heeft in het verleden herhaaldelijk aangedrongen op wettelijke maatregelen tegen het geven van al te ruimhartige hypotheken. Toen dat geen gehoor vond, heeft DNB met de hypotheekfinanciers een gedragscode afgesproken.

‘Wij zijn niet volledig tevreden over de uitvoering van die code door de financiële sector,’ aldus DNB-president Welllink.

bron: Elsevier.nl

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >