Dec 25

De opbrengst van woningverkopen bij executieveilingen in Nederland ligt gemiddeld 34 procent onder de marktprijs (gemiddeld 58.000 euro). Dat blijkt uit een analyse van 3440 gedwongen verkopen in de periode 2006-2011 door de Tilburgse hoogleraar vastgoedeconomie Dirk Brounen en strategisch adviseur Martijn de Jong-Tennekes van Meso Onderzoek op basis van cijfers van de Nationale Hypotheek Garantie. In 2011 steeg het kortingspercentage zelfs tot boven de 40 procent.

Martijn de Jong-Tennekes is beleidsadviseur Onderzoek en Financieel Economische Zaken bij Nationale Hypotheek Garantie

Martijn de Jong-Tennekes in zijn tijd bij de Rababank

Opportunist Martijn de Jong-Tennekes (Rabobank) ziet de huizenprijzen snel weer stijgen 16 aug 2010

Oct 25

Dirk BrouwnenDe overheid moet zich geleidelijk terugtrekken uit de woningmarkt. De overheidssubsidies op huren (huurtoeslag) en kopen (hypotheekrenteaftrek) moeten verdwijnen. Daarmee kunnen we voorkomen dat de Nederlandse woningmarkt uitgroeit tot de kern van ons volgende economische probleem.

Dat stelt Dirk Brounen, hoogleraar Real Estate Economics aan de Tilburg University, in een opinieartikel dat verscheen in dagblad Trouw en op socialevraagstukken.nl.

De woningmarkt wordt volgens Brounen ‘van kabinet tot kabinet doorgegeven als een hete aardappel’. Ten onrechte, want het belang van een gezond gefinancierde woningmarkt is te groot voor de Nederlandse economie om nog langer te negeren, aldus de hoogleraar. ‘Nederland staat bekend als risico-avers, maar heeft in relatieve zin de grootste hypotheekschuld van de wereld. Jarenlang ging dit goed en ontstond overwaarde op de woning. Maar wie overwaarde ziet ontstaan, weet ook dat de woningmarkt onder de waarde van de schuldenlast kan duiken. Hier wordt echter niet voor gewaarschuwd en niets aan gedaan.’

Het is daarom volgens hem ‘tijd om hardop na te denken over alternatieven’. ‘Na ruim 110 verlammende jaren met lage corporatiehuren en hypotheekrenteaftrek is het nu een mooi moment om de woningmarkt in Nederland te laten afkicken van de overheid. We moeten toe naar een markt waarin consumenten niet kiezen voor een koopwoning vanwege fiscaal voordeel, maar kiezen voor wonen op basis van hun financiële en relationele situatie. We kunnen niet wachten tot de wal dit schip keert. Door de aloude regeling stapsgewijs af te bouwen ontstaat er een woningmarkt waarin een koper en huurder op eigen kracht beslissingen kan en moet nemen.’

bron:  Vastgoedmarkt.nl

Oct 19

Namens het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting een mooi interview gehad met Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie aan de Universiteit van Tilburg. Hij stelt onomwonden dat Nederland met zijn woningmarkt het Griekenland van Europa is geworden. “Kijk hoeveel subsidies, fiscale voordelen en kredietfaciliteiten er voor de Nederlandse woningmarkt in het leven zijn geroepen. Daardoor zijn hele andere motieven de boventoon gaan voeren dan de behoefte aan een goede woning. De belangrijkste les van de kredietcrisis is dan ook dat we niet meer op de pof moeten leven, en veel meer ons nuchtere verstand moeten gaan gebruiken.”

Lees verder op de site van Eric Harms

Jul 6

Dirk Brounen, hoogleraar vastgoedeconomie in Tilburg verwacht dat het optimisme over de verlaging van de overdrachtsbelasting maar enkele weken duurt.

Feb 18

De woningmarkt zit op slot en volgens Dirk Brounen, hoogleraar real estate economics Tilburg University, is er een soort Marshallplan nodig om alle regelingen te herzien die al langere tijd geleden bedacht zijn maar hun functie hebben verloren, en dus ook de hypotheekrenteaftrek.

bron: Me Judice