Mar 10

De financiële en economische crisis is nog lang niet voorbij, waarschuwt Eric Mecking. De economie staat op het punt van bezwijken onder de nog steeds groeiende berg schulden, met alle dramatische gevolgen van dien.

In december 2008 schreef ik in deze krant een artikel met als kop: ”Het ergste moet nog komen”. Komen er zeven jaar later, na zeven magere jaren –veel faillissementen, weinig economische groei en hoge werkloosheid– nu eindelijk zeven vette jaren? Het antwoord op deze vraag is: nee. Sterker nog, de kop van de vorige bijdrage kan zo weer als kop dienen, want het ergste moet wederom nog komen.

Lees verder op de site van het Reformatorisch Dagblad, RD.nl.

Aug 21

Robin Fransman is te gast bij het BNR Economenpanel en praat over de sterke daling van de koopkracht die de krimp van de economie veroorzaakt. Hij geeft aan de de Nederlandse economie er helemaal niet goed voor staat. ‘We zitten in een eindeloze spiraal naar beneden. Dit kan nog heel lang duren.’

Nov 28

Wat is deflatie en wat boeit dat mij?

Bij deflatie dalen de prijzen van spullen die je koopt ten opzichte van een jaar geleden. In de geschiedenis komt Deflatie vaker voor maar niet meer de laatste tientallen jaren.

1) In Westerse landen staan nu veel gebouwen en fabrieken ongebruikt leeg. Om deze productiemiddelen toch te gebruiken nemen de eigenaars genoegen met steeds lagere opbrengsten en prijzen. Dat is gunstig voor consumenten.

Maar als de bedrijfswinsten afnemen, blijft er minder geld over om personeel te betalen. Dus stijgt het aantal werklozen. Deze werklozen kunnen minder kopen dan een jaar geleden. Hierdoor zullen bedrijven weer minder verkopen. En moeten ze weer mensen ontslaan. Dat wordt nog versterkt als consumenten denken dat producten over een jaar goedkoper zijn dan nu en de aankopen gaan uitstellen. Ook de overheid zal merken dat ze minder belastinggeld binnenkrijgt en moet dus zuinig aandoen. Kortom: bijna iedereen zal hier last van krijgen.

2) Centrale banken proberen daarom met alle middelen Deflatie te voorkomen. Deze middelen raken steeds meer uitgeput. Ze hebben al de rente steeds meer verlaagd tot bijna nul. Nog lager kan niet.

Recent heeft de Centrale bank van Amerika (FED) besloten om weer miljarden $ dollars bij te drukken. Net als vorig jaar. Voorzitter Bernanke verwacht echter niet dat bedrijven en mensen dat extra geld gaan uitgeven. Bron: Washington Post; Financieel Dagblad van 27 november jl.)

3) Alle overheden in Westerse landen hebben enorme schulden. Zij hebben er daarom heel veel belang bij dat de rente die ze moeten betalen laag blijft en dat beleggers vertrouwen in hun houden.

4) De laatste jaren zijn rente en inflatie steeds verder gedaald. Er zijn geen sterke argumenten te bedenken waarom deze trend van steeds lagere inflatie zal ombuigen of zal stoppen.

5) De kosten van huisvesting zijn een belangrijk deel van de uitgaven van de meeste mensen. Als de gedaalde prijzen van huizen en gebouwen zouden meetellen is er al sprake van deflatie. Mensen en bedrijven die nu (goedkope) huizen gebouwen willen kopen ontdekken dat ze het aankoopbedrag  niet of beperkt kunnen lenen bij banken. Dus ze kopen niet of weinig.

Maar waarom lees ik zo weinig over Deflatie en de gevolgen?
Voor politici, banken en verkopers van beleggingen is Deflatie meestal slecht nieuws. Zij geven daarom persberichten uit met voor hun gunstiger nieuws. Media publiceren graag deze kant en klare persberichten. Waarom? Voor eigen onderzoek hebben journalisten steeds minder tijd en geld. Dit komt vooral door dalende opbrengsten uit advertenties en abonnees.

Conclusie De kans op Deflatie is erg groot en bijna iedereen zal hiervan gevolgen ondervinden.

bron: financielevalkuilen.com

Nov 5

Wat zal de toekomst ons brengen ten aanzien van inflatie? Zullen de prijzen gaan stijgen of gaan dalen? De vraag of de prijzen zullen dalen of stijgen is naar mijn mening ook niet de juiste vraag. De betere vraag is of de economie zal stabiliseren of zal destabiliseren. En wat zullen de gevolgen zijn voor de gewone man of vrouw.

Inflatie kun je zien als de toename van de geldhoeveelheid of als het stijgen van de prijzen. Kijken naar de toename van de geldhoeveelheid is eenvoudiger en duidelijker. Het stijgen van de prijzen is een gevolg van de toename van de geldhoeveelheid. Het lastige is dat deze toename van de prijzen nauwelijks te meten valt. Je kan wel de kosten van het levensonderhoud meten. Maar het is niet gezegd dat het juist die prijzen zijn die stijgen door de toename van de geldhoeveelheid. Inflatie kan bijvoorbeeld ook leiden tot hogere huizenprijzen of hogere prijzen van aandelen. De laatste tijd lijkt het erop dat het nu juist de grondstoffen zijn de stijgen door de inflatie.

Lees verder op  De vrije economie

Jun 27

Een volk zo primitief, dat men alleen weet om geld te krijgen door ervoor te werken

– George Ade,  Amerikaanse auteur, 1866-1944

Deflatie in aantocht

Deflatie is een woord dat voor velen schrikbeelden oplevert van de crisisjaren van de jaren 30. Maar wat is deflatie eigenlijk en waarom treedt dit fenomeen op? Om een volledige uitleg te geven moet men een aantal zaken eerst goed op een rij zetten. Vanwege ons huidig economische onderwijs wordt de werkelijkheid verdoezeld en krijgt men nimmer een goed beeld van wat de fundamenten zijn van de economie.

Om te beginnen moet men een onderscheid maken tussen krediet en geld. Te vaak worden deze twee kwesties op een hoop gegooid en ziet men door de bomen het bos niet meer. Zowel economen als analisten hebben de tendens om deze twee door elkaar te halen. Ik zal met name het aspect van krediet verder toelichten.

Lees verder op Vrijspreker.nl

May 25

Bob Janjuah (RBS) wordt wel eens omschreven als een Uber-Bear, en hij lijkt dat niet erg te vinden. Dit is is de aanhef van zijn jongste analyse (via Zero Hedge):

I am deeply troubled by the world and markets. THIS IS AN UBER BEAR EARLY WARNING ALERT:…I know its not what folks in general want to hear but hopefully you’ll understand that I am trying to do my little bit to help….

Bob Janjuah (RBS)De grote mislukking is volgens hem dat de privésector niet de tijd had om een duurzaam herstel op gang te brengen vooraleer de geloofwaardigheidslimieten van de overheidssector werden bereikt.

zie ook ‘Zware beurscrash op komst’ (6-2008)

In Europa keren de obligatiemarkten zich af van de overheden, in de VS zijn het de belastingsbetalers die in opstand komen.

Janjuah vreest voor de zes komende maanden dat deflatie de overhand zal halen maar hij verwacht dat de beleidsmakers nog heviger gaan terugkomen met inflatoire maatregelen (stimului, centrale banken die overheidspapier kopen… ).

lees hier verder

Mar 9

In de 70er jaren verwierf het Wave Principe bekendheid door het werk van Frost en Prechter. Zij publiceerden een legendarisch boek over het Elliott Wave Principe (Elliott Wave Principle…key to stock market profits, 1978), waarin zij midden in de crisis van de jaren 70, de grote bullmarkt van de tachtiger jaren voorspelden.

Niet alleen voorspelden zij de bullmarkt correct maar Robert R. Prechter voorspelde de krach van 1987 op tijd en duidde het hoogste punt uiterst nauwkeurig aan. Robert verwacht voor de komende jaren een zware deflatoire depressie.

De mensen achter huizenmarkt-zeepbel.nl staan ook  in het deflatie-kamp.  In de onderstaande video wordt uitgelegd waarom wij deflatie verwachten.

zie ook:  Deflatie in aantocht en ‘Banken zijn dieven’

Dec 8

DNB waarschuwt voor het feit dat de mogelijkheid van kredietrantsoenering door de Nederlandse banken aanwezig blijft voor de komende jaren. “Het gebrek aan krediet kan een beperkende factor worden voor verder economisch herstel.”

Uit het rapport van DNB van vandaag: :
De banken die zwaar zijn geraakt in de crisis, zullen hun balansen willen saneren. Dit is een traag proces, ook omdat bedrijven op basis van eerder afgesloten kredietlijnen nog toegang hebben tot bankfinanciering. Mocht op termijn de beschikbaarheid van krediet worden beperkt, zodat zelfs bedrijven met goede vooruitzichten geen nieuw krediet meer kunnen krijgen, zelfs tegen minder gunstige voorwaarden, dan kan men van kredietrantsoenering spreken.

Rantsoenering
De mogelijkheid van rantsoenering blijft aanwezig, zaker voorbij de huidige ramingsperiode tot 2011. Juist als vanaf de tweede helft van 2011 de economie weer wat steviger op haar benen komt te staan en gezinnen en bedrijven meer willen gaan besteden, zal de kredietvraag aantrekken. Bij een onvolledige herstructurering van de balansen zouden banken echter op dat moment wellicht nog niet in de positie kunnen zijn om volledig aan de hernieuwde vraag te voldoen.

Gebrek aan krediet
Indien overheden bovendien na 2011 er onvoldoende in slagen de begrotingstekorten terug te dringen, zou het vraagoverschot in de kredietmarkt nog groter kunnen worden. In dat geval zou het gebrek aan krediet een beperkende factor kunnen worden voor verder breed gedragen economisch herstel.

Lees hier het hele rapport (9 pagina’s pdf):
Economische ontwikkelingen en vooruitzichten voor Nederland

bron: RTL Z

Sep 29

Voor de mensen met omvangrijke schulden wel natuurlijk, maar voor mensen zonder of met beperkte schulden is dat zeker niet zo. Voor spaarders is deflatie geen enkel probleem en ook mensen met uitkeringen zijn bijna nooit slecht af met deflatie.

zie ook: PIMCO’s Bill Gross buying U.S. Treasuries as protection against deflation

Jul 22

Het risico bestaat dat de Mexicaanse griep tot deflatie leidt. Bovendien zou het wel eens langer kunnen gaan duren voordat er economisch herstel optreedt, stelt de Engelse economische denktank Oxford Economics.

Een pandemie raakt de wereldeconomie via vraag- en aanbodeffecten. Infectie en dood hebben tot gevolg dat minder werknemers aan de slag kunnen, waardoor het aanbod afneemt. De denktank gaat ervan uit dat iedere besmette werknemer gedurende twee weken niet kan werken. Doordat reizen niet langer mogelijk is, worden ondernemingen bovendien ernstig belemmerd in hun dagelijkse activiteiten.

Uit angst voor besmetting gaan mensen openbare gelegenheden, zoals bijvoorbeeld luchthavens, stations, winkels en bioscopen, mijden. Dat zou ernstige schade toebrengen aan de consumentenbestedingen.

Investeringen
Uit onzekerheid over toekomstige ontwikkelingen zouden bedrijven weinig zin meer hebben om te investeren en krijgen financiële markten opnieuw een terugval te verwerken. “Tot nu toe zijn de sociale en economische gevolgen erg klein, maar als het aantal besmettingen sterk stijgt, moeten we rekening houden met behoorlijke kosten”, aldus de denktank.

Oxford Economics baseert zich bij de inschattingen van de gevolgen van een wereldwijde pandemie op vergelijkbare gevallen in het verleden. De uitbraak van SARS in 2003 bijvoorbeeld leidde tot een ineenstorting van het internationale reisverkeer tussen Aziatische landen en de rest van de wereld. Hong Kong kon op het hoogtepunt 60 procent minder toeristen verwelkomen dan normaal het geval was.

De verwachting is dat de pandemie in volle hevigheid toeslaat in de herfst, precies wanneer de economie weer een beetje zou moeten opkrabbelen.
Vanwege de Mexicaanse griep blijven huishoudens nog langer op hun geld zitten, in plaats van al hun uitgestelde aankopen en investeringen te gaan doen. Dat is een flinke domper voor de nog kwetsbare bedrijven en financiële instellingen.

Paniek
Eerder kwamen analisten van Moody’s Economy.com al met de voospelling dat de uitbraak van de Mexicaanse griep de fragiele tekenen van economisch herstel teniet kan doen. Zij tekenden daarbij aan dat de ernst van de effecten afhangt van het aantal doden dat de ziekte eist en de mate van paniek die er ontstaat.

“De uitbraak van de Mexicaanse griep kan handel en investeringen verstoren en de recessie voor onbepaalde tijd verergeren”, stelde Moody’s Economy.com in een analyse.

Er zijn echter ook bedrijven die garen spinnen bij de vrees voor de verspreiding van de Mexicaanse griep. Analisten verwachten dat enkele farmaciegiganten miljarden dollars aan extra omzet zullen draaien, dankzij overheidscontracten voor de productie van vaccins. Overheden zouden volgens investeringsbank JPMorgan ter waarde van zo’n 4,3 miljard dollar aan anti-griepmedicijnen hebben besteld. Het ziet ernaar uit dat concerns als GlaxoSmithKline, Roche en Sanofi-Aventis hier flink van zullen profiteren.

Nederland
Het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken vindt dat werknemers die besmet zijn met het virus moeten thuisblijven om verspreiding te voorkomen. Werkgevers moeten optreden als het vermoeden bestaat dat een werknemer Mexicaanse griep heeft en deze naar huis sturen en de huisarts laten bellen.

Op dit moment neemt het aantal gevallen van Mexicaanse griep licht toe. Het aantal besmettingen is opgelopen tot 211, eind vorige week waren dat er nog 175.

bron:  NUzakelijk

Historicus Eric Mecking heeft enkele jaren geleden zowel over deflatie als over griep een boek geschreven:

Drama van 1918, Over de Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin

Deflatie in aantocht, De historische achtergronden van de kredietcrisis en de komende grote depressie

Dagelijks schrijft hij ook over de griep op zijn blog

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >