Oct 29

Vanmiddag heeft het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord gepresenteerd. De Woonbond en Vereniging Eigen Huis zijn zwaar teleurgesteld over de inhoud. Het kabinet heeft niet de kans benut om het breed gedragen plan WONEN 4.0 in te voeren.

Het nieuwe kabinet kiest er niet voor om de woningmarkt beter te laten functioneren. Huurders moeten straks fors meer huur betalen, maar dat leidt niet tot de voor de woningmarkt zo noodzakelijke investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing aldus Ronald Paping van de Woonbond.

Rob Mulder, directeur VEH stelt ” met stomheid” geslagen te zijn over de plannen. Vooral dat de starters door de plannen meer worden geraakt dan al bestaande huizenbezitters noemt hij onterecht. “Zo komt de woningmarkt nooit op gang.”

  • De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, ook voor bestaande gevallen. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek elk jaar met half procent verminderd
  • Vanaf 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypothecaire leningen dat de rente aftrekbaar blijft, mits de lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuĆÆtair schema volledig worden afgelost (een maatregel uit het Begrotingsakkoord 2013). De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de schuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd
  • De huren gaan omhoog: voor inkomens tot 33.000 euro met 1,5 procent plus inflatie, tussen 33.000 en 43.000 met 2,5 procent plus inflatie en boven de 43.000 met 6,5 procent plus inflatie
  • De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken
  • Starters kunnen nog steeds gebruik maken van de gunstige lening van de Stichting Volkshuisvesting Nederland, de regeling wordt uitgebreid
  • De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden.
  • De duur van de WW wordt verkort van 38 naar 24 maanden. het tweede jaar heeft iemand dan nog recht op een uitkering van 70 procent van het minimumloon. Werkgever betaalt eerste half jaar