Jul 15

Dag bubbelDe adviesraden van de ministeries van VROM, Landbouw en Verkeer en Waterstaat adviseren het nieuwe kabinet om de hypotheekrenteaftrek te baseren op een systeem van annuïtaire aflossing in dertig jaar.

Volgens Dick Hamhuis, projectleider van het rapport, willen de ministeries “consumenten stimuleren om hun schulden te verminderen en het eigendom van de woningen te bevorderen.” De adviesraden schrijven aan de regering dat op lange termijn maarliefst acht miljard euro kan worden bezuinigd op de woningmarkt.

Met een annuïteitenhypotheek betalen consumenten gedurende de gehele looptijd een vast bedrag, dat bestaat uit een deel aflossing en een deel rente. Omdat consumenten in het begin van de looptijd vooral rente betalen, kunnen zij een groot deel van de hypotheeklast aftrekken van de belasting. Later, als consumenten een groot deel van de schuld hebben afgelost en ze dus minder rente betalen, hebben ze minder voordel van hun hypotheekrenteaftrek. De adviesraden stellen voor om de aftrek tot een periode van dertig jaar te beperken.

Stapsgewijs verminderen

De adviesraden stellen dat de hypotheekrenteaftrek stapsgewijs moet worden beperkt, omdat ingrijpende wijzigingen de woningmarkt tot stilstand kunnen brengen. Eerder beval de adviesraad van het ministerie van VROM aan om te beginnen met een stapsgewijze afbouw van de overdrachtsbelasting, de hypotheekrenteaftrek en het eigen woningforfait.

bron: NVM