May 18
D66 en de ChristenUnie komen met een initiatiefwetsvoorstel om de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar te maken bij een zogeheten annuïteitenhypotheek. Het geld dat daarmee bespaard wordt moet worden gebruikt om de overdrachtsbelasting af te schaffen. De twee partijen kondigen de initiatiefwet, die in september zal worden ingediend, vandaag aan in een Kamerdebat, zo meldt Trouw.

Binnenkort kan nog maar de helft van een hypotheek aflossingsvrij zijn. Dat gaat CU en D66 niet ver genoeg. In hun verkiezingsprogramma hebben beide partijen staan dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd in twintig jaar tot 30%. Het initiatiefwetsvoorstel is een handreiking naar andere partijen. “We moeten praktisch zijn”, zegt D66-Kamerlid Wouter Koolmees. “Er is te veel weerstand tegen het verlagen van de hypotheekrenteaftrek. Dus we moeten met iets anders komen om de potentieel gevaarlijke hypotheekschuld in Nederland af te

bouwen.” De initiatiefnemers constateren dat de woningmarkt in Nederland muurvast zit. Door alleen die hypotheken aftrekbaar te maken, die in dertig jaar worden afgelost, is de overheid rond vijf miljard euro minder kwijt aan de renteaftrek. De overdrachtsbelasting, die tegelijkertijd wordt afgeschaft, levert nu nog vier miljard euro per jaar op.

bron: AssurantieMagazine

May 4

Alexander Pechtold was gisteren te gast in het actualiteiten programma Pauw & Witteman. De D66-leider had daarin veel kritiek op bezuinigingen van kabinet Rutte 1. De regeringspartijen hebben zoals bekend besloten vrijwel geen hervormingen door te voeren in de woningmarkt. Jongeren zijn volgens Pechtold de dupe van deze angst voor structurele hervormingen. Hij pleit voor een verbod op aflossingsvrije hypotheken en het afbouwen van de hypotheekrenteaftrek.

bron: Pauw & Witteman

Apr 12

D66 wil dat de Tweede Kamer snel een debat voert met de ministers Jan Kees de Jager (Financiën) en Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) over de groeiende problemen op de woningmarkt.

Aanleiding is de waarschuwing die scheidend voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Hans Hoogervorst vorige week deed over de aflossingsvrije hypotheek.

Hij stelde dat veel mensen op een financiële ramp afkoersen als zij de aflossingsvrije hypotheek niet omzetten in een hypotheek waarbij de schuld wordt afgelost. Volgens D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven voorzien ook het CPB, DNB en het IMF zulke problemen.

Verhoeven hekelt de houding van het kabinet, dat volgens hem alleen de huurdersmarkt aanpakt maar juist de koopwoningkant ongemoeid laat. Als een debat op hoofdlijnen niet lukt, zal de D66’er dinsdag op een spoeddebat aandringen.

bron: nu.nl

May 27

D66 stapt niet in een kabinet dat niet bereid is de woningmarkt aan te pakken. Dat zei D66-lijsttrekker Alexander Pechtold in het lijsttrekkersdebat in Carré in Amsterdam.

D66:aanpak woningmarkt is breekpunt

D66 wil de hypotheekrenteaftrek aanpakken en de huren verhogen. Pechtold noemde deze veranderingen op de woningmarkt zelfs ‘een breekpunt’ voor deelname van D66 aan een kabinet.

De kans dat D66 in een coalitie gaat met CDA en VVD lijkt daarmee steeds kleiner te worden. Die partijen willen namelijk de hypotheekrenteaftrek niet aanpassen.

bron: ANP

Apr 3

Het is “pervers” dat huizenbezitters hun hypotheekschuld lang voor zich uitschuiven, bijvoorbeeld door aflossingsvrije of spaarhypotheken. Dat zegt D66-leider Alexander Pechtold, die daarom hard wil ingrijpen in de renteaftrek.

Als het aan de Democraten ligt, wordt de hypotheekrenteaftrek beperkt, ook voor bestaande gevallen.

Stapsgewijs

De aftrek moet stapsgewijs worden teruggebracht naar maximaal 30 procent in plaats van de huidige 52 procent.

Bovendien wordt er ook nog eens fiscaal van uitgegaan dat een hypotheek in dertig jaar wordt afgelost. Elk jaar mag er dus over de hypotheeksom minder van de belasting worden afgetrokken. Volgens Pechtold, die gisteren bij de presentatie van het verkiezingsprogramma hamerde op het belang van vertrouwen in de politiek, staat het veranderen van de spelregels voor bestaande hypotheken niet haaks op dat streven. “We doen het zo rustig mogelijk, met een overgangsperiode van 22 jaar.”

De D66-leider haalde uit naar VVD en CDA, die niet willen morrelen aan de hypotheekrenteaftrek. “Ik vind het onverantwoord dat er partijen zijn die zeggen: je moet niets doen.” D66 wil met de ingreep op termijn 6 miljard euro per jaar ophalen.

Naast tornen aan de hypotheekaftrek wil D66 besparen op de overheid en zorgkosten, onder meer door het eigen risico te verhogen naar maximaal 400 euro per jaar. Ook moet flink worden gesneden in de zorgtoeslag en de awbz. De aow-leeftijd kan met twee maanden per jaar omhoog. De inkomstenbelasting in de eerste en tweede schijf gaat omlaag. In totaal wil D66 in 2015 een bedrag van 15 miljard bezuinigen, dat betekent dat de schatkisttekorten nog niet zijn weggewerkt. Ambtenaren van Financiën hebben eergisteren gezegd dat het solide is om in dat jaar 18 miljard te hebben bespaard.

bron: Telegraaf.nl

Nov 25

Logo D66D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold heeft premier Balkenende gevraagd de leiding te nemen in een discussie over het hervormen van de woningmarkt. Pechtold deed dit nadat de premier gisteren stelde niet onwelwillend te staan tegenover een wijziging in de hypotheekrenteaftrek. Tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer krabbelde Balkenende vandaag echter terug. De regering is toch niet van plan iets te doen aan de vastzittende woningmarkt.

Woningmarkt moet toegankelijk worden

Pechtold is van mening dat er iets grondig moet veranderen aan onze woningmarkt: “In Nederland, zeker in de steden, is het voor een jonge onderwijzer samenwonend met een jonge politieagente nauwelijks mogelijk een woning te kopen. Toegankelijkheid tot de woningmarkt moet daarom ons streven zijn. Met de uitspraken van de premier gisteren meende ik hem aan mijn zijde te vinden.”

Balkenende blijft zich verzetten

Premier Balkenende reageerde namelijk positief op een rapport van het wetenschappelijk instituut van zijn partij, dat pleit voor hervorming van de woningmarkt, waarbij ook naar de hypotheekrente gekeken moet worden. Vandaag liet Balkenende echter weten toch niets aan de woningmarkt te willen doen. Pechtold: “Het is teleurstellend dat de premier en zijn kabinet zich blijven verzetten tegen een woningmarkt die voor iedereen toegankelijk is. Dat gaat ten koste van jonge mensen die nu een huis willen kopen. Het onderwerp is namelijk van groot belang voor toekomstige generaties.”De reactie hierop van minister Bos

Bron: AllePersberichten.nl