Apr 7

De ChristenUnie wil de hypotheekrenteaftrek op verschillende punten aanpakken, ook voor de bestaande gevallen. Verder wil de partij de btw tijdelijk verhogen tot maximaal 20% om de financiële gevolgen van de kredietcrisis te boven te komen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij.

Wat de hypotheekrente betreft, denkt de partij aan een aftopping bij hypotheken van 750.000 euro. Voor de hogere bedragen zou met onmiddellijke ingang geen aftrek meer moeten gelden; dat bedrag wordt niet geïndexeerd. Bovendien wil de partij voor nieuw ingaande hypotheken het tarief waartegen aftrek mogelijk is, beperken tot 42%. Voor de starters op de woningmarkt staat daar tegenover dat zij een vrijstelling van de overdrachtsbelasting van 6% krijgen. Vanaf 2022 gaat het aftrektarief van de hypotheekrente voor iedereen terug met één procent per jaar totdat in 2034 het eigen huis samen met de hypotheekschuld in box 3 van de inkomstenbelasting zit. Daar is een aftrek van 30% mogelijk. Voor de lopende hypotheken gaat het maximale niveau van de aftrek jaarlijks terug van 52%, met één procent per jaar naar 42% over tien jaar. Vanaf dat niveau zet dan ook de daling door naar 30% in 2034.

bron: nrc.nl