Aug 4

De gemeente Almere wil gebruikmaken van het stimuleringsbudget woningbouw van het ministerie van VROM.

Minister Eberhart van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) heeft als crisismaatregel onlangs een stimuleringsbudget woningbouw ingesteld, dat bestaat uit 395 miljoen euro. Almere wil aanspraak maken op 2,4 miljoen euro om stagnerende projecten – waarvoor al een vergunning is afgegeven – (weer) op gang te brengen. Het gaat om projecten in Almere Poort, Noorderplassen West en Almere Haven.

De gemeente Almere heeft negen projecten ingediend voor in totaal 299 woningen. Er is bewust gekozen voor een breed scala aan projecten, die zowel in het nieuwe stadsdeel Almere Poort als in het bestaand stedelijk gebied moeten worden gerealiseerd. Wethouder Adri Duivesteijn: ‘Met het oog op onze ambitie om meer diversiteit aan Almere toe te voegen hebben wij bijvoorbeeld starterswoningen en levensloopbestendige woningen voorgedragen. Dergelijke projecten hebben een steun in de rug hard nodig.’

Het gros van de ingediende projecten wordt gerealiseerd in het Columbuskwartier en Homeruskwartier in Almere Poort. Op 15 augustus maakt het ministerie van VROM bekend welke projecten voor de stimuleringsbijdrage in aanmerking komen en welk bedrag aan deze projecten wordt toegekend.

bron: Vastgoedmarkt.nl