Apr 1

Ton Hooijmaijers - VVDDe fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD heeft samen met de rijksrecherche gisteren een inval gedaan bij VVD-coryfee Ton Hooijmaijers.

Volgens bronnen bij justitie wordt Hooijmaijers verdacht van “ambtelijke omkoping” in de periode 2001-2010.

Hooijmaijers, voormalig lid van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland en voormalig wethouder economische zaken in Amsterdam zou, aldus de verdenking, de afgelopen jaren bepaalde lobbywerkzaamheden voor bouwbedrijven hebben verricht waarvoor hij facturen verstuurde.

Behalve bij Hooijmaijers zijn er ook huiszoekingen geweest bij zijn moeder, zijn fiscalist en een aannemersbedrijf. De vennootschap die de facturen heeft verstuurd, is gevestigd op het adres van Hooijmaijers’ moeder.

Bronnen dicht bij het onderzoek zeggen dat het gaat om een ‘bijvangst’ van de omvangrijke bouwfraudezaak.

Hooijmaijers sneuvelde als bestuurder van de provincie in nasleep van de Icesave-affaire waarbij de provincie voor ?78 miljoen het schip in dreigde te gaan. In september 2009 kwam Hooijmaijers in opspraak toen bleek dat hij als gedeputeerde enige duizenden euro’s had uitgegeven met een provinciale creditcard. Commissaris van de Koningin Borghouts had de declaraties goedgekeurd, hoewel Hooijmaijers geen bonnetjes kon overleggen.

Verrassing

De inval van FIOD/ECD kwam voor Ton Hooijmaijers naar eigen zeggen als een complete verrassing. “Ik schrok mij echt het apelazerus. Ik dacht eerst dat het om een slechte 1 april-grap ging, ik heb ze alles meegegeven wat ze wilden hebben.”
join the club - VVD tuig
De aangeslagen ex-gedeputeerde: “Ze zeiden dat de verdenkingen te maken hadden met het vastgoed. Ze hebben een kopie gemaakt van de bestanden op mijn computer en de administratie meegenomen. Het was echt een totale verrassing. Ik heb niets te verbergen, van mij mogen ze alles weten, ik heb zoiets nog nooit eerder bij de hand gehad”, aldus de aangeslagen ex-gedeputeerde.

Hooijmaijers ontkent dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten: “Ik weet van niets”.

In een reactie zegt Hooijmaijers’ advocaat mr. Frits Schneider dat er nog veel onduidelijk is. “Justitie zoekt heel breed”. Het feit dat zijn cliënt niet is aangehouden duidt er volgens Schneider op dat justitie terughoudend te werk gaat. Hooijmaijers is getrouwd en heeft drie kinderen.

bron: Telegraaf.nl

Dec 24

Justitie vervolgt vier taxateurs uit de regio Rotterdam en Den Haag omdat ze meer dan twintig taxatierapporten hebben vervalst voor een oplichtersbende. Dat maakt justitie dinsdagavond in Nova bekend. De bende kon zo huizen voor veel meer geld verkopen dan ze daadwerkelijk waard zijn.

In deze zaak zijn de afgelopen jaren honderden mensen rond Rotterdam en Den Haag het slachtoffer geworden van hypotheekfraude. Oplichters zouden hen een plan hebben voorgespiegeld om te beleggen in huizen. Die panden zouden worden verhuurd en na een jaar met winst worden doorverkocht. De waarde van die huizen was echter in vervalste taxatierapporten flink opgekrikt en soms zelfs verdubbeld. Hierdoor betaalden de gedupeerden veel te veel geld voor de huizen.

Justitie wil met de vervolging aangeven dat niet alleen criminelen, maar ook hun dienstverleners worden vervolgd. Officier van justitie van het functioneel parket Marianne Bloos zegt in het programma dat justitie vaker dienstverleners die dit soort misbruik faciliteren gaat vervolgen.

De Rotterdamse wethouder van Wonen Hamit Karakus zegt volgens Nova dat dergelijke verkopen in het verleden zeker driehonderd keer per jaar voorkwamen. Inmiddels zou deze vorm van oplichting enigszins zijn teruggedrongen.

Twee van de verdachte taxateurs zijn lid van brancheorganisaties NVM en VBO. De organisaties hebben Nova laten weten dat de twee taxateurs in procedures zijn verwikkeld die mogelijk tot een royement leiden.

bron: NOVEM