Oct 24

Maar liefst een op de tien woningcorporaties weigert mee te werken aan een onderzoek naar hun integriteit. Minister Van der Laan (WWI), opdrachtgever van het onderzoek, noemt dat ‘kwalijk’, omdat ‘het imago van de corporatiesector onder druk’ staat, zo schijft hij aan de Tweede Kamer. Van der Laan kondigt aan dat de VROM-inspectie bij onderzoek naar integriteitsrisico’s extra zal letten op de weigeraars.

Van de 430 corporaties weigerde er 48 de vragenlijsten van het onderzoek volledig ingevuld terug te sturen. Daarnaast kregen twaalf corporaties toestemming om niet aan het onderzoek mee te doen, bijvoorbeeld omdat het bestuur onlangs is afgetreden. Bij die twaalf zitten ook Rochdale, Woonbron en Servatius die de afgelopen periode in opspraak raakten.

Dertien procent van de corporaties heeft nog geen integriteitsbeleid vastgesteld, achttien procent weet niet dat er een Meldpunt Integriteit Woningcorporaties is en een op de vijf heeft nog geen klokkenluidersregeling ingesteld. Maar liefst 63 procent beschikt niet over richtlijnen voor het onderhandelen over vastgoedtransacties.

bron: Woonbond

Oct 15

Corporaties zullen de komende jaren voor miljarden euro’s gesnoeid worden. Dat blijkt uit een brief die Aedes-voorzitter Marc Calon onlangs aan corporaties heeft gestuurd. De corporaties zijn furieus.

In de brief geeft Calon aan dat het zeer waarschijnlijk is dat de overheid de corporaties niet zal sparen. “Het kabinet geeft duidelijk aan dat er ook naar de corporatievermogens wordt gekeken en dat er ettelijke miljarden per jaar bezuinigd moeten worden op het thema wonen”, schrijft de Aedes-voorzitter aan alle corporatiedirecteuren. “De betaalbaarheid, de huurtoeslag, de verwevenheid van koop- en huurmarkt en de sturing van de corporaties worden hier nadrukkelijk bij betrokken.” De kabinetsbezuinigingen kunnen volgens hem vergaande gevolgen hebben voor de sector. De bezuinigen zijn onderdeel van een grootschalig overheidsprogramma. Door de financiële crisis heeft het kabinet vele miljarden euro’s in banken en verzekeraars moeten pompen. Dat geld moet de komende jaren weer terugvloeien naar de staatskas. De bedoeling is dat jaarlijks 35 miljard euro wordt bespaard op overheidsuitgaven.

Hypotheekrente

Bronnen in de corporatiewereld verwachten dat in ieder geval de hypotheekrenteaftrek en het inflatievolgend huurbeleid aan de kant worden geschoven. De beleidsmakers zouden zich vooral bezig houden met de vraag hoe dit gecommuniceerd moet worden. Corporaties verwachten ook dat de huurtoeslag op het bordje van de corporaties komt te liggen. Nu betaalt de overheid deze toeslagen.

Uitkleden

Corporaties zijn geschrokken van de brief van Calon. “De volkshuisvesting staat in de brand”, reageert Piet de Vrije, directeur van woningcorporatie Patrimonium. Hij is faliekant tegen het verder uitkleden van de volkshuisvestingssector. “Wij laten onze huurders niet betalen voor de miljardenschuld die de staat heeft gemaakt om de bankencrisis op te lossen.” Calon is ook kritisch. Hij wil dat goed bekeken wordt wat de aankomende brede heroverweging van de woningmarkt voor effecten heeft, voordat eraan wordt gesleuteld. “Laat het korte termijn financieel gedreven bezuinigingsgebeuren niet de langetermijnvisie op de woningmarkt totaal verpesten”, waarschuwt hij.

bron: Cobouw.nl