Apr 25

De gemiddelde huizenprijs in Nederland lag in 2007 vrijwel op de geschatte lange-termijnevenwichtswaarde. Dit betekent dat er gemiddeld gesproken in 2007 geen sprake was van overwaardering.

lees ook: CPB-directeur Coen Teulings: ‘Wij zijn slecht in voorspellen’

Dit blijkt uit een actualisatie die het CPB heeft verricht van een eerdere empirische analyse van de huizenprijsontwikkeling over de periode 1980-2007. De huidige huizenprijs is min of meer in lijn met de onderliggende vraag- en aanbodfactoren. De recentelijk door het IMF gepubliceerde onderzoeksresultaten, waaruit naar voren komt dat circa 30% van de huizenprijsstijging tussen 1997 en 2007 niet op grond van fundamentele factoren te verklaren zou zijn, worden dan ook niet bevestigd.

De bovenstaande tekst komt van de CPB website. Het is een reactie uit 2008 op de bewering van het IMF dat de Nederlandse huizenmarkt zwaar overgewaardeerd is. Daar was volgens het CPB dus niets van waar. Daarom is het vreemd dat Teulings nu overal beweert dat de huidige daling goed te verklaren is, maar dat een verder daling niet logisch is.

Bent u niet bang uw geloofwaardigheid te verliezen als de werkelijkheid steeds anders uitpakt dan uw voorspellingen?

“Ik weet eigenlijk niet eens precies wat er gebeurt met de huizenprijzen.” Worden ze meegenomen in het inflatie model?  “We houden wel gewoon rekening met de huizenprijzen”

Toch zijn er nog steeds mensen te vinden die positief zijn over Teulings en het werk van het CPB:

Het Centraal Planbureau wordt terecht alom geprezen om zijn onafhankelijke en kwalitatief hoogwaardige analyses van de impact van voorgenomen beleid op de Nederlandse economie. Daarmee is het internationaal gezien een bijzonder instituut waar wij in Nederland trots op zijn.

Een mooie Teulings quote om mee af te sluiten:

“Achteraf gezien hebben we het effect van de bankencrisis onderschat. Die sector speelt nu eigenlijk geen rol in macro-economische modellen. Wij economen dachten dat dat niet zo belangrijk was.”

Dec 20

Veel economische experts vinden dat er weer gewoon op los geleend moet gaan worden. Deze gesponsorde semi-ambtenaren vinden dat we de crisis gewoon moeten negeren. Bij de volgende verkiezingen moeten weer gewoon VVD, PvdA en CDA stemmen, zodat zij  hun mooie baantjes gewoon kunnen behouden.

Zij verdienen dan ook gewoon meer dan een ton belastinggeld per jaar. Alles moet dus gewoon gewoon blijven.

Stom he, ik vind het gewoon lekker

Han de Jong (Chief Economist ABN AMRO) : “Er is weinig in dit leven zo gevaarlijk als schuld”

Oct 2

In de huidige crisis wordt gesproken over bezuinigen en hervormen van de rijksbegroting. Volgens Coen Teulings, directeur Centraal Planbureau, moet het een afweging zijn tussen deze twee; als je het allebei doet, knijp je de economie te veel af. In de discussie rond de hypotheekrenteaftrek zou een hervorming tot last zijn van de huidige generatie maar zullen toekomstige generaties er baat bij hebben

bron: Me Judice

Sep 2

Coen Teulings CPBDe economen van het Centraal Planbureau rukken uit met het boek ‘De Grote Recessie’, over de bankencrisis, de crisis in de echte economie en hoe het verder moet.

Het gebeurt, hopelijk, maar eens in de tachtig jaar. Een totale ontsporing van het bankwezen die ontaardt in een zeldzaam diepe recessie. Voer bij uitstek voor het Centraal Planbureau (CPB), de belangrijkste economische denktank van de overheid.

CPB-directeuren Coen Teulings en Casper van Ewijk presenteerden dinsdag 1 september De Grote Recessie, een breed opgezet boek “voor iedereen die wil weten hoe het écht zit met de crisis”.

De Grote Recessie biedt een goed leesbaar overzicht van de belangrijke spelers en dilemma’s, uiteraard met een solide economische onderbouwing. De verkoop van Amerikaanse Liar-loans en Ninja-hypotheken, de bankencrisis, de implosie van de wereldhandel, de huizenmarkt, de lessen van de crisis. Het zit er allemaal in.

Wie op zoek is naar verbluffende inzichten of gewaagde conclusies, moet wel goed speuren. Al steken de CPB-economen, in de marge van weloverwogen analyses, af en toe wel degelijk hun nek uit. Z24 maakte een kleine selectie.

Banken aan de ketting
Politici, opgelet! Beter toezicht op banken moet zo snel mogelijk geregeld worden, aldus het CPB. Liefst met internationale afspraken, want het momentum dreigt alweer verloren te gaan. “Zodra bankiers het gevoel krijgen dat de zaak weer draait, hebben zij voldoende politieke macht om hervormingen te voorkomen.”

Voor de toekomst is het belangrijk dat de overheid grote banken in crisissituaties snel onder curatele kan plaatsen, waarbij aandeelhouders een toontje lager moeten zingen. “Vanwege de grote maatschappelijke kosten van een faillissement van een systeemrelevante bank is het wenselijk dat de overheid bij wet regelt dat het dwingend kan nationaliseren.”

Duitse exit
De kredietcrisis richt een flinke ravage aan bij de overheidsfinanciën. Hamvraag is uiteraard: hoe ruimen we de boel weer op? Het CPB heeft wel een paar suggesties. Eén: bezuinig niet te snel. “De economie is vergelijkbaar met een zwaargewonde patiënt en die wil je ook niet te vroeg van de intensive care halen.”

Wel is het nodig voor de langere termijn een geloofwaardig exitbeleid neer te zetten. Het CPB hint erop dat Nederland daarbij een voorbeeld kan nemen aan Duitsland. “Duitsland heeft zelfs in de wet laten vastleggen dat begrotingstekorten vanaf 2016 aan een maximum gebonden zijn. Een dergelijke afspraak kan zeer disciplinerend werken.”

Huizenmarkt: Nederland is geen Amerika
Dicht bij de portemonnee van de burger, stelt het CPB dat de Nederlandse hypotheekmarkt niet vergeven is van de rommelkredieten, een enkele tophypotheek daargelaten. Over de huizenmarkt zijn de auteurs van De Grote Recessie zodoende niet extreem somber. “Er is hier geen almaar groter wordende op uiteenspatten staande zeepbel ontstaan.”

Al luidt de droge conclusie dat ook in Nederland de huizenprijzen dalen onder invloed van “normale” economische factoren. “Een toenemend aantal eigenaren zal zijn hypotheek niet meer kunnen aflossen. De huidige kredietcrisis laat dus nog maar eens zien wat elke aspirant-koper zou moeten beseffen: een eigen huis is geen loterij zonder nieten.”

Milieu is niet beter af
Suggesties dat de economische crisis goed is voor het milieu, verwijzen auteurs van De Grote Recessie naar het rijk der fabelen. Hoofdreden is de werking van markt voor emissierechten van koolstofdioxide.

Bedrijven die het broeikasgas CO2 uitstoten, betalen daar via emissierechten een prijs voor. Het huidige systeem werkt zo dat de uitstoot van CO2 goedkoper wordt voor bedrijven, als de economie krimpt. “Bij hoge groei zorgt een hoge CO2-prijs ervoor dat bedrijven extra hun best doen om de uitstoot te beperken. (…) Bij lage groei laten zij dit achterwege.” Het gevolg: in slappe tijden nemen de prikkels om te investeren in duurzame energietechnieken af.

Het CPB wijst er fijntjes op dat een CO2-belasting in een recessie beter werkt om milieubesparingen af te dwingen. “Met een CO2-belasting blijven de kosten voor bedrijven bij een recessie gelijk, waardoor de uitstoot wél zal afnemen.”

Milieuoptimisten die menen dat investeren in een schoner klimaat een ‘free lunch’ is, krijgen een veeg uit de pan: “Net als alle goede zaken is ook een goed klimaat niet gratis.” Besparing van C02-uitstoot kost bedrijven of de overheid geld en is mogelijk schadelijk voor de werkgelegenheid.

We blijven gelukkig
Omdat zelfs economen tegenwoordig beseffen dat het leven om geluk draait, is er ook in De Grote Recessie serieuze aandacht voor het effect van de crisis op het persoonlijk welbevinden.

Voor wie het nog niet wist: Nederlanders zijn internationaal gezien al jaren bovengemiddeld gelukkig. Het goede nieuws is bovendien: een economische crisis heeft doorgaans een beperkt effect op het geluksgevoel. Dat daalt weliswaar tijdelijk bij het verlies van welvaart. “Maar als de sombere verwachtingen over de persoonlijke situatie zijn verdwenen en men gewend is geraakt aan de iets lagere welstand, dan zal de burger snel naar zijn oude geluksniveau terugkeren.”

Al zijn er wel een paar uitzonderingen. Werk is een cruciale geluksfactor. Dus mensen die hun baan verliezen en jongeren die geen werk kunnen vinden, zijn de klos. Zij moeten rekening houden met een fors lagere geluksscore

bron: Z24.nl

Kees de Kort over het CPB  (3:13 min, december 2008)