May 18
D66 en de ChristenUnie komen met een initiatiefwetsvoorstel om de hypotheekrente alleen nog aftrekbaar te maken bij een zogeheten annuïteitenhypotheek. Het geld dat daarmee bespaard wordt moet worden gebruikt om de overdrachtsbelasting af te schaffen. De twee partijen kondigen de initiatiefwet, die in september zal worden ingediend, vandaag aan in een Kamerdebat, zo meldt Trouw.

Binnenkort kan nog maar de helft van een hypotheek aflossingsvrij zijn. Dat gaat CU en D66 niet ver genoeg. In hun verkiezingsprogramma hebben beide partijen staan dat de hypotheekrenteaftrek moet worden afgebouwd in twintig jaar tot 30%. Het initiatiefwetsvoorstel is een handreiking naar andere partijen. “We moeten praktisch zijn”, zegt D66-Kamerlid Wouter Koolmees. “Er is te veel weerstand tegen het verlagen van de hypotheekrenteaftrek. Dus we moeten met iets anders komen om de potentieel gevaarlijke hypotheekschuld in Nederland af te

bouwen.” De initiatiefnemers constateren dat de woningmarkt in Nederland muurvast zit. Door alleen die hypotheken aftrekbaar te maken, die in dertig jaar worden afgelost, is de overheid rond vijf miljard euro minder kwijt aan de renteaftrek. De overdrachtsbelasting, die tegelijkertijd wordt afgeschaft, levert nu nog vier miljard euro per jaar op.

bron: AssurantieMagazine

Apr 7

De ChristenUnie wil de hypotheekrenteaftrek op verschillende punten aanpakken, ook voor de bestaande gevallen. Verder wil de partij de btw tijdelijk verhogen tot maximaal 20% om de financiële gevolgen van de kredietcrisis te boven te komen. Dat staat in het verkiezingsprogramma van de partij.

Wat de hypotheekrente betreft, denkt de partij aan een aftopping bij hypotheken van 750.000 euro. Voor de hogere bedragen zou met onmiddellijke ingang geen aftrek meer moeten gelden; dat bedrag wordt niet geïndexeerd. Bovendien wil de partij voor nieuw ingaande hypotheken het tarief waartegen aftrek mogelijk is, beperken tot 42%. Voor de starters op de woningmarkt staat daar tegenover dat zij een vrijstelling van de overdrachtsbelasting van 6% krijgen. Vanaf 2022 gaat het aftrektarief van de hypotheekrente voor iedereen terug met één procent per jaar totdat in 2034 het eigen huis samen met de hypotheekschuld in box 3 van de inkomstenbelasting zit. Daar is een aftrek van 30% mogelijk. Voor de lopende hypotheken gaat het maximale niveau van de aftrek jaarlijks terug van 52%, met één procent per jaar naar 42% over tien jaar. Vanaf dat niveau zet dan ook de daling door naar 30% in 2034.

bron: nrc.nl

Mar 8

De ChristenUnie sluit lastenverzwaring voor de hogere inkomens niet uit voor de komende kabinetsperiode. De partij denkt aan een ‘crisis- en hersteltaks’ en de invoering van een tarief voor de hypotheekrenteaftrek.

Het tekort van de overheid van 36 miljard moet binnen drie kabinetsperioden worden weggewerkt, elke periode eenderde deel daarvan.

Dat heeft de ChristenUnie maandag bekendgemaakt. De kleine partij in het demissionaire kabinet is druk bezig met het nieuwe verkiezingsprogramma voor de vervroegde verkiezingen op 9 juni. Leden van de partij kunnen vanaf maandag via de website van de partij een week lang reageren op de voorstellen. Op het congres wordt het definitieve programma vastgesteld.

De ChristenUnie vindt het ,,ambitieus maar verantwoord” om het financieel tekort van de overheid dat is ontstaan door de crisis, in twaalf jaar tijd terug te dringen. Hierbij gaat de partij uit van een mix van lastenverzwaringen en bezuinigingen. Zwaardere lasten komen vooral terecht bij de hoge inkomens. Die is tijdelijk totdat is voldaan aan de Europese normen. Daarbij wordt gedacht aan een hoger tarief van de inkomstenbelasting of een verhoging van de btw op producten, stelde een woordvoerder maandag.

De ChristenUnie wil verder af van de aflossingsvrije hypotheken en de aflossing van schulden op het huis juist. bevorderen. Corporaties moeten meer mogelijkheden krijgen om huren te koppelen aan het inkomen. Zo kan het ‘scheefwonen’, mensen die met een hoog inkomen in een huis met een lage huur wonen, worden aangepakt.

Ook wil de ChristenUnie een effectievere werkloosheidsregeling. Werkgevers en werknemers moeten meer prikkels krijgen om te investeren in scholing zodat werknemers na ontslag sneller elders op de arbeidsmarkt terecht. Werkgevers moeten, eventueel per sector, hun ontslagen werknemers de eerste maanden het loon doorbetalen. Pas als daarna geen andere baan is gevonden, komt een publiek vangnet in zicht.

Verder moet de overheid doelmatiger gaan werken om verspilling van belastinggeld tegen te gaan. Volgens de ChristenUnie zijn er teveel bestuurslagen, toezichthouders, adviseurs en uitvoerders die ook nog eens langs elkaar heen werken. Deze overlappingen moeten worden geschrapt.

bron: ANP