Dec 7

De CDA-fractie in de Eerste Kamer roept het kabinet op fiscaal te bevorderen dat mensen hun hypotheekschuld op de eigen woning aflossen.

Dat bleek vandaag tijdens de politieke beschouwingen in de Eerste Kamer. Regeringspartij CDA sloeg tijdens deze beschouwingen een kritische toon ten opzichte van het kabinet aan.

Volgens Jos Werner, CDA-fractievoorzitter in de Senaat kan met aflossing van de hypotheekschuld later een terugval in inkomen als gevolg van lagere pensioenen worden opgevangen. “Ook worden financiële risico’s van schommelingen in huizenprijzen afgevlakt.”

PvdA-fractievoorzitter Han Noten wees het kabinet op de wens van de Eerste Kamer om te morrelen aan de aftrek van hypotheekrente. In de Senaat is hierover onlangs een motie aangenomen. “Is de regering het niet met deze Kamer eens dat met name hogere inkomens hiervan profiteren?”, vroeg Noten zich af.

Ook de ChristenUnie liet tijdens de beschouwingen blijken dat de hypotheekrenteaftrek op de schop moet.

bron: NVM