Aug 29

Het afgelopen halfjaar zijn er 18.926 consumenten bijgekomen met een betalingsachterstand op hun lening. In totaal zitten er nu bijna 760.000 consumenten in de financiële problemen.

Trend zet door
De toename van het aantal consumenten met een betalingsprobleem is ongeveer gelijk aan die van het vorige halfjaar. De trend van de afgelopen jaren zet zich hiermee door. Elk halfjaar is er sprake van een toename van het aantal betalingsproblemen met zo’n 3%.
800_bkrkredietbarometeraug2014def

Over de BKR Kredietbarometer
De BKR Kredietbarometer is een meetinstrument dat trends en ontwikkelingen laat zien in het betalingsgedrag van Nederlandse kredietnemers. De onderzoekspopulatie betreft alle consumenten die staan vermeld in het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat door BKR wordt beheerd. De BKR Kredietbarometer wordt twee keer per jaar uitgebracht. De volgende editie verschijnt in januari 2015.

Over BKR

BKR is een stichting met een maatschappelijke doelstelling zonder winstoogmerk. In het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI), dat BKR beheert, registreren aangesloten organisaties gegevens over afgesloten kredieten en betalingsachterstanden op kredieten. Van hypothecaire kredieten worden alleen betalingsachterstanden geregistreerd. Aangesloten organisaties als banken, hypotheekverstrekkers en creditcardorganisaties raadplegen de gegevens in het CKI om overkreditering te voorkomen.

Ook consumenten kunnen hun eigen gegevens bij BKR inzien. De missie van BKR is het beperken van krediet- en betalingsrisico’s en het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties. Op deze manier draagt BKR bij aan een maatschappelijk verantwoorde financiële dienstverlening in Nederland.

BKR is in 1965 opgericht en beheert onder andere het CKI. Momenteel bevat deze database gegevens over 8,6 miljoen personen, waarvan ruim 91% zonder problemen de betalingsverplichtingen nakomt. Daarnaast ondersteunt BKR, met behulp van haar infrastructuur en beschikking over grootschalige en privacygevoelige databases, aangesloten organisaties bij het tegengaan van misbruik en fraude in het financiële verkeer. BKR telt 100 werknemers, heeft circa 240 zakelijke klanten en is gevestigd in Tiel. Meer informatie vindt u op: www.bkr.nl.

Sep 24

Toekomstig huizenkoper met een vlekje bij het Bureau Krediet Registratie (BKR)? Dan is het krijgen van een hypotheek nu echt nagenoeg onmogelijk.

Dat is de conclusie die diverse spelers in de hypothekenmarkt trekken als gevolg van de kredietcrisis. De grote Amerikaanse financiers van zogenaamde BKR-hypotheken zijn van het toneel verdwenen.

Als eerste deed GMAC (General Motors) het licht uit, toen Hypotrust (Lehman Brothers, Bank of Scotland), Sparck (Citigroup) en ELQ (Lehman Brothers). De laatste stuurde onlangs een persbericht uit waarin het zegt voorlopig geen hypotheken meer uit te geven. Daardoor is het aantal instellingen dat hypotheekverstrekkers financiert via de kapitaalmarkt, fors afgenomen.

“Bij mijn weten is daarna niemand in het gat gestapt”, zegt woordvoerder Leslie Hogeveen van De Hypotheker. “Er is volgens mij geen nieuwe partij opgestaan die het stokje heeft overgenomen.” Een medewerker van BKRDirect.nl, een bedrijf dat zich specialiseert in BKR-hypotheken, signaleert dat “de markt zeker moeilijker is geworden”.

Peter Wormskamp, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP), voegt daar aan toe dat het “nu al veel ingewikkelder is om financiering te krijgen. En dat wordt eigenlijk alleen maar lastiger.” Tussenpersonen als BKRDirect.nl, maar ook vele andere verkopers van BKR-hypotheken, konden hun producten aanbieden omdat de hypotheken grotendeels werden gefinancierd door fondsen van voornamelijk Amerikaanse banken. Die banken haalden hun geld uit de kapitaalmarkt. Met de historisch lage rentepercentages, die tot ongeveer een jaar geleden golden, ging het lenen van geld vrij makkelijk.

Maar met het omvallen van Lehman Brothers, de geldkrapte bij General Motors en de veel hogere renteopslagen op de kapitaalmarkten, is het leven moeilijker geworden voor aanbieders van BKR-hypotheken.Ook voor mensen die zo’n zogenoemde ramsjhypotheek hebben en nu afstevenen op het einde van hun rentevaste periode, breken moeilijker tijden aan. Zij moeten immers op zoek naar een bank die hun hypotheek over wil nemen. Volgens Hogeveen van De Hypotheker zien conventionele banken nu een kans.

“Er zijn partijen die zich bereid hebben verklaard om de verlenging van risicovollere hypotheken op zich te nemen. Dan praten we over de reguliere banken.” Volgens Hogeveen is dit maar een heel klein gaatje in de markt. Maar dat brengt voor de hypotheekhouder wel hogere kosten met zich mee, en de banken lichten de hypotheek en de financiële positie van de hypotheekhouder goed door. “De portefeuille – de waarde van de beleende woning – moet natuurlijk interessant zijn voor de bank, en de voorwaarden zijn uiteraard strenger. Ook betaalt een verlenger met een BKR-hypotheek een risico-opslag, bovenop de reguliere rente.”

Het is overigens niet zo dat de problemen aan de financieringskant automatisch betekenen dat verkopers van ramsjhypotheken nu bij bosjes omvallen, stelt NVHP-voorzitter Wormskamp. “Daar merk ik niets van. Er zijn maar weinig bedrijven die zich puur en alleen richten op de verkoop van zulke hypotheken. Veruit de meeste tussenpersonen bieden ook andere producten aan.”

bron: z24.nl