Jun 2

De provincie Noord-Brabant staakt anderhalf jaar eerder dan gepland de hulp aan woningkopers, woningbezitters en projectontwikkelaars wegens de crisis. Van de maximaal 400 miljoen euro die de provincie had gereserveerd voor een volledig pakket maatregelen , is maar ongeveer de helft nodig.

Gedeputeerde Staten hebben dat woensdag bekendgemaakt. Van de 250 miljoen die was gereserveerd om de woningmarkt in beweging te houden na het uitbreken van de economische crisis in 2008, heeft de provincie na afloop van de maatregelen eind 2010 volgens de prognose 110 miljoen euro gebruikt. Met het geld kregen projectontwikkelaars hulp bij de financiering van ongeveer veertig grote bouwprojecten. In totaal zullen met de regeling vijfduizend woningen worden gebouwd.

Ruim vierhonderd Brabantse woningkopers schreven zich tot dusver in voor een garantieregeling van de provincie. Die koopt hun oude huis, als dat na twee jaar niet is verkocht.

Gedeputeerde Ruud van Heugten constateerde woensdag dat vooral de markt voor goedkopere koopwoningen in Brabant weer stabiel is. „De consument is gewend aan het beeld van de recessie”, zei hij in een toelichting. „De bouw is nog niet uit het dal en zit echt nog wel in een dip, maar onze maatregelen hebben hun werking gehad”, voegde hij toe.

bron: bndestem

Mar 8

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant zijn van plan een garantiefonds in het leven te roepen voor mensen die momenteel geen huis kopen uit angst hun eigen woning niet kwijt te raken.
In voorkomende gevallen zouden onverkoopbare huizen worden overgenomen zodra de hypotheekrenteaftrek bij ‘dubbele woonlasten’ vervalt, na een jaar.

Dat is één van de maatregelen uit een investeringspakket van 400 miljoen euro aan crisismaatregelen van het provinciebestuur, waarvan 250 miljoen euro voor de woningbouw. Nieuwbouwprojecten komen door de koopangst niet van de grond. Het probleem geldt in de middenklasse; goedkope woningen en exclusieve bouwkavels voor landhuizen worden volgens bestuurder Paul Rüpp nog goed verkocht.

bron: bndestem