May 5

door Barbara Sanders

Woningbouwsubsidies aan gemeenten leveren nauwelijks extra woningen op. De regelingen halen de bouwproductie wel naar voren zolang de maatregel geldt, maar als de subsidies weer stoppen, zakt de bouw harder in dan daarvoor.

n crisisjaar 2009 werd in de bouwproductie nog een opvallende plus gerealiseerd van 5%. De toenmalige groei werd vooral gerealiseerd in gemeenten die aanspraak konden maken op de regeling Besluit Locatiegebonden Subsidie (BLS) van het rijk. In het hierbij gemaakte actieplan waren woningbouwafspraken gemaakt met twintig stedelijke regio’s om in totaal 360.000 woningen aan de voorraad toe te voegen. Hiermee was een subsidie van circa 600 miljoen gemoeid.

Effect

De subsidieregeling die eind 2009 afliep, had inderdaad effect. In dat jaar werden in de subsidieregio’s, ondanks de economische tegenwind, bijna 10% meer nieuwbouwwoningen gemeld. In de rest van Nederland daalde het aantal nieuwbouwwoningen in 2009 juist met 6,7%. De stimuleringsmaatregelen haalden echter alleen de woningbouwproductie naar voren. Uit de cijfers van 2010 blijkt namelijk dat de woningbouw in de subsidieregio’s juist een extra grote krimp lieten zien ten opzichte van de rest van Nederland.

In deze regio’s daalde het aantal gereedmeldingen in 2010 met 35% ten opzichte van een daling van 25% in de andere gemeenten zonder woningbouwafspraken. De toename die regio’s met de subsidieregeling in 2009 realiseerden, werd door een sterkere daling in 2010 weer grotendeels teniet gedaan.

Beperkte toename

Voor 2011 verwacht ING Economisch Bureau een zeer beperkte toename tot 60.000 gereedgemelde woningen en in 2012 62.000. Een stijging van de rente en aangescherpte regels voor het verkrijgen van een hypotheek maken het potentiële kopers lastig.

De interesse bij consumenten naar nieuwbouwwoningen is ook laag. Jan van der Doelen, sectormanager Bouw van ING: „De concurrentie van bestaande woningen is door het huidige ruime aanbod momenteel groot. Een voordeel van een bestaande woning ten opzichte van nieuwbouw is dat de woning vaak veel sneller beschikbaar is. Bij nieuwbouw loopt de periode van overhandiging van de sleutel na het moment van aankoop daarentegen op tot ruim boven één jaar. Daarnaast hoeft er bij bestaande bouw niet van een plattegrond gekocht te worden, wat voor veel kopers vaak lastig is.”

bron Telegraaf.nl