Aug 4

In het oosten van het land kan de markt het aanbod van nieuwe bouwkavels als gevolg van de rood-voor-roodregeling niet aan.

Dan concludeert de makelaarsorganisatie NVM. “De regeling die door de sloop van oude stallen de mogelijkheid geeft om een huis te bouwen op een nieuw bouwkavel is een succes. Er wordt veel gebruik van gemaakt”, aldus voorzitter Harry Boertjes van de vakgroep Agrarisch en landelijk vastgoed van de NVM. “De markt kan het aanbod van de nieuwe bouwkavels niet aan. De huizenmarkt is het laatste jaar slecht, waardoor ook de belangstelling voor de koop van nieuwe bouwkavels is geslonken.”

De NVM voorziet dat boeren die mee willen doen aan de rood-voor-roodregeling rekening moeten houden met een langere periode voordat de kavel verkocht is of de stallen gesloopt kunnen worden. “Ook kan dit leiden tot lagere verkoopprijzen van de kavels”, vult makelaar Arjan van der Waaij van de NVM aan.

De makelaars vinden niet dat het een reden moet zijn om de regeling stop te zetten. “Het is een mooie regeling die ook goed werkt. Het is nu net de huizenmarkt die tegenzit, waardoor de regeling ook moeizamer loopt.”

Met het oog op de verwachte sanering in de varkenshouderij voorzien de makelaars dat er veel belangstelling voor de regeling zal bijven vanuit deze sector.

bron: AGD.nl