Jan 30

Nederlandse gemeenten hebben de afgelopen jaren miljarden euro’s in bouwgrond geïnvesteerd, maar het is de vraag of dat geld ooit nog wordt terugverdiend. Het Financieele Dagblad onderzocht hoeveel geld individuele gemeenten hebben uitgetrokken voor bouwgrond en maakte een ranglijst.

Miljoenen

Ook na aftrek van voorzieningen voor tegenvallende opbrengsten, staat er nog voor miljoenen in de boeken. Almere voert de lijst aan met een bedrag van 477 miljoen euro aan bouwgrond. Daarna volgt Nijmegen met 352 miljoen euro, gevolgd door de gemeente Westland met 210 miljoen euro. Kijk voor de volledige lijst op de website van Het Financieele Dagblad.

Grondprijzen

Al deze miljoenen moeten de komende jaren worden terugverdiend met de verkoop van grond om huizen op te bouwen. Maar door de dalende huizenprijzen staan ook de grondprijzen onder druk. Als de grondprijzen nog verder dalen moet er nog meer worden afgeboekt. En als gemeenten dat niet kunnen opvangen met reserves kunnen ze flink in de financiële problemen komen.

Volgens onderzoek van accountantskantoor Deloitte in opdracht van de Rijksoverheid moeten de Nederlandse gemeenten samen nog tot 2,7 miljard euro afboeken als de prijzen nog eens met 12,5 procent dalen.

Verlies nemen

De voorzitter van branchevereniging Bouwend Nederland, Maxime Verhagen, wil zelfs dat de grondprijzen met 40 tot 50 procent worden verlaagd, om de woningmarkt vlot te trekken. Volgens Verhagen moeten gemeenten nu hun verlies nemen, nadat ze jarenlang winst hebben gemaakt met de grond. Het is volgens hem de enige manier om nieuwbouwwoningen betaalbaar te maken.

Almere

De wethouder Ruimtelijke Ordening van Almere, Henk Mulder, denkt dat hij in zijn gemeente de prijzen niet fors hoeft te verlagen. Almere heeft weliswaar voor bijna een half miljard euro aan grond gekocht, maar de gemeente gaat de komende jaren nog flink groeien en er moeten nog 60.000 huizen worden bijgebouwd. Mulder verwacht dat de huizenmarkt zal aantrekken en Almere dus geen verliezen zal lijden op de grond.

Apeldoorn

In Apeldoorn heeft de gemeente juist wel verlies genomen op de bouwgronden, ongeveer 200 miljoen euro is er daar afgeboekt. En dat deed pijn: bouwprojecten werden geschrapt, ambtenaren ontslagen en de OZB verhoogd. Volgens Desirée Uitzetter van adviesbureau STEC Groep is het verstandig om als gemeente op tijd je verlies te nemen. “Daarmee voorkom je nog meer ellende.”

Uitzetter adviseert gemeenten hun grondaankopen kritisch tegen het licht te houden en grondprojecten die nu kansloos zijn geworden gewoon de bestemming terug te geven die het ooit had: als landbouwgrond, om koeien op te laten grazen.

bron: Nieuwsuur.nl

Sep 27

De inwoners van de Lansingerland zijn financieel de dupe van verliesgevende bouwgronden in die gemeente. Het gemeentebestuur verliest 123 miljoen euro door hectares bouwgrond die werden aangekocht en bedoeld waren voor het bouwen van een Vinexwijk, maar door de woningmarktcrisis braak liggen. 

zie ook: startersleninglansingerland.nl

De grond kost 10 miljoen rente per jaar, en is bovendien 71 miljoen euro minder waard geworden. Het verlies dat de gemeente lijdt wordt verhaald op de inwoners. Zo stijgt de onroerendzaakbelasting met tien procent. Een gezin ziet de gemeentelijke lasten van 888 naar 936 euro gaan. En voetbalvereniging de Soccer Boys uit Bleiswijk zijn boos: de subsidie wordt stopgezet en de veldhuur gaat van 36.000 naar 39.000 euro en zo stijgt weer de contributie voor de leden.

Lansingerland (met onder meer de plaatsen Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk) is fusiegemeente tussen Zoetermeer en Rotterdam met 55.000 inwoners. De gemeente komt volgend jaar onder curatele van de provincie Zuid-Holland. Samen met de provincie en het ministerie van Binnenlandse Zaken komt er een herstelprogramma dat Lansingerland in tien tot vijftien jaar financieel gezond moet maken.

Lansingerland is overigens lang geen uitzondering: eenderde van de gemeenten is financieel kwetsbaar, door bijvoorbeeld het speculeren met grond. Dat blijkt uit een analyse van de Rekenkamer. In vijf jaar is het aantal meer dan verdubbeld. In EenVandaag: hoe groot is het probleem en wat zijn de mogelijke oplossingen?

bron: EenVandaag

May 30

De Nederlandse gemeenten hebben in 2009 een verlies van 414 miljoen euro op bouwgrond geleden. Ook bij de meeste andere beleidsterreinen was er sprake van tekorten. Dankzij de eenmalige opbrengst uit de verkoop van aandelen van Nuon en Essent werd 2009 toch positief afgesloten.

Lagere opbrengst uit verkopen grond

De bouwgrondexploitatie was jarenlang een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeenten. In 2009 werd de trend echter verstoord. Het gerealiseerde saldo van de lasten en baten op de bouwgrondexploitatie was negatief (-414 miljoen euro) en lag ruim 1 miljard euro lager dan in 2008. Dit kwam vooral doordat de opbrengsten uit verkopen van grond door de economische crisis flink lager uitvielen.

Door de tegenvallende opbrengsten stelden de gemeenten de verwachtingen naar beneden bij. In de begrotingen voor 2009 gingen de gemeenten er nog vanuit 543 miljoen euro aan de exploitatie van bouwgrond over te houden. Voor 2010 was dit 371 miljoen en voor 2011 zo’n 41 miljoen.

Baten en lasten bouwgrondexploitatie gemeenten

Tekorten vooral bij grote gemeenten

De gemeente Utrecht leed in 2009 met een negatief saldo van 62 miljoen euro het grootste verlies op bouwgrond, gevolgd door Den Haag (- 42 miljoen euro). Daarnaast waren ook in Arnhem, Breda en Rotterdam de verliezen groot.

Van de vier grote steden behaalde Amsterdam als enige een positief resultaat. Wel was het exploitatiesaldo er met 86 miljoen euro lager dan in 2008, toen de hoofdstad nog ruim een half miljard euro verdiende aan het bouwrijp maken, verkopen en verpachten van grond.

Saldo van baten en lasten bouwgrond

Lees verder op cbs.nl

Dec 3

Veense tuinders vrezen dat de grondprijzen in de nieuwbouwwijk Braassemerland gaan dalen wanneer ontwikkelaars het straks voor het zeggen krijgen.

In een brief aan de gemeenteraad eist de plaatselijke afdeling van LTO Noord de garantie dat de huidige minimumprijs van 27,50 euro per vierkante meter ook in de toekomst blijft gelden.

lees ook: Crisisschade woningmarkt bedraagt € 9,5 mrd

Volgens LTO-voorzitter Piet van der Poel staat de grondprijs nu al stevig onder druk. ,,Ik hoorde zelf van iemand dat er aan hem niet meer dan zestien euro per vierkante meter werd geboden. Dat zijn verhalen waar ik niet vrolijk van word.”

De in een onteigeningsprocedure vastgestelde prijs van 27,50 euro is volgens de LTO-voorman eigenlijk al volstrekt onder de maat. ,,Als je rekent dat die grond straks voor 500 euro per vierkante meter wordt verkocht, dan gaat daarvan maar vijf en een half procent naar de kweker. En wie hier een paar kilometer verderop een nieuw bedrijf wil beginnen in Rijssenhout, moet daar 54 euro per vierkante meter tuinbouwgrond betalen. Als je hier een hectare verkoopt, kun je daar dus niet meer dan een halve hectare terug kopen.”

bron:  Leidsch Dagblad

Nov 28

bouwgrondDe Nederlandse grondprijzen zouden als gevolg van de economische teruggang en de stagnatie op de vastgoedmarkt sterk kunnen dalen. De vereniging van projectontwikkelaars Neprom verwacht een “aanzienlijke daling”.

Gerard Groener, de bestuursvoorzitter van vastgoedbedrijf Corio, houdt zelfs rekening met een halvering. “Het gaat mij erom een signaal af te geven, ‘joh, dit zit er wel aan te komen.’ Het risico bestaat dat die prijzen gewoon gehalveerd worden”, zei Groener vrijdag. Hij stelde dat vastgoed achter de economie aanloopt. “De echte gevolgen van de recessie liggen hier altijd een half jaar tot een jaar later.”

De belangrijkste oorzaak van een mogelijke daling is volgens Groener dat de rendementseisen die financiers stellen aan nieuwe vastgoedprojecten sinds het uitbreken van de kredietcrisis zijn verhoogd. Tegelijk staan de rendementen onder druk door de stagnatie van de huurinkomsten die weer een gevolg is van de teruglopende economie.

Nieuwbouw

Volgens Jan Fokkema, algemeen directeur van de Neprom, zullen gemeenten worden gedwongen om de prijzen te laten zakken omdat de vraag naar nieuwbouwwoningen stagneert. “Wil je de nieuwbouwproductie op gang houden, moet er toch wat gebeuren. Hoeveel het zou moeten zijn is lastig te bepalen, maar een aanzienlijke daling is wel nodig”

Vorige maand maakte de gemeente Amsterdam bekend de grondprijzen in de stad voorlopig te bevriezen. Aanleiding voor deze stap was de financiële crisis en de stagnatie van de prijs van nieuwbouwwoningen. Verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest zei toen dat een daling mogelijk was en stelde dit buiten Amsterdam al te zien.

bron: ANP