Sep 8

Geen geld meer kunnen opnemen, aanmaningen ontvangen en de huur of hypotheek niet op tijd kunnen betalen. Nederlanders die het afgelopen jaar hun baan hebben verloren, hebben twee keer zo vaak betalingsproblemen als mensen met een baan. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Rondkomen in economische onzekerheid’ van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud).

42% van de Nederlanders staat rood

Uit het onderzoek Rondkomen in economische onzekerheid blijkt dat bijna vier van de tien huishoudens moeite heeft met rondkomen. Eén op de tien huishoudens komt zelfs moeilijk tot zeer moeilijk rond. Ruim twee op de vijf Nederlanders stond het afgelopen jaar rood op de lopende rekening. Een kwart was wel eens te laat met het betalen van zijn rekeningen.
­
Bijna één op de vijf Nederlanders heeft het afgelopen jaar wel eens zonder geld gezeten omdat hij geen geld meer kon opnemen. Zo’n 13% heeft te maken met een geweigerde automatische incasso en 8 % kon de huur of hypotheek niet op tijd betalen. Het Nibud ziet dat er een duidelijke samenhang is tussen de verschillende soorten betalingsachterstanden. Mensen die de huur of hypotheek niet op tijd kunnen betalen hebben ook bijna allemaal problemen met het betalen van de andere rekeningen.

Werkloosheidsberekenaar

Één op de tien werkende Nederlanders verwacht binnenkort geen of minder betaald werk te hebben. Om in te kunnen schatten wat het verlies van baan betekent voor het netto maandinkomen, heeft het Nibud de ‘werkloosheidsberekenaar’ ontwikkeld, een nieuwe tool om mensen wijzer in geldzaken te maken. Via www.nibud.nl/werkloosheidsberekenaar kan online worden berekend hoeveel je netto per maand minder in je portemonnee overhoudt als je een werkloosheidsuitkering krijgt. De berekenaar houdt ook rekening met eventuele toeslagen en belastingvoordelen die je krijgt bij een lager inkomen.

bron: Nibud