Apr 15

Meer huiseigenaren kunnen de maandelijkse kosten voor hun hypotheek niet opbrengen. Het aantal betalingsachterstanden op de hypotheek is het afgelopen jaar toegenomen met 25,3 procent. Op dit moment hebben 81.888 huiseigenaren moeite om hun hypotheek te betalen. Ondanks de aanhoudende stijging, is het aantal achterstanden op de hypotheek ten opzichte van het totaal nog relatief laag . 1 ,6 procent van het totaal aantal huiseigenaren in Nederland heeft op dit moment een achterstand. Dit blijkt uit de BKR Hypotheekbarometer.

Stijgende trend zet door
Sinds 1 januari 2013 zijn er 4.743 huiseigenaren met betaal problemen bij gekomen. P eter van den Bosch, algemeen directeur van BKR: “ We zien nu al een aantal periodes op rij een stijgende lijn .” Van den Bosch benadrukt dat het geen onwil is of gaat om bewuste wanbetalers. “ Mensen met een huis doen hard hun best om te voldoen aan de maandelijkse lasten van de hypotheek. Het betreft immers een van de belangrijkste basisbehoeftes: een dak boven het hoofd . Wij registreren de achterstand pas na 4 maanden op rij niet betalen. Dan is er echt sprake van een forse betalingsachterstand . Gelukkig gaan banken en consumenten wel steeds vaker in gesprek om tot een oplossing te komen. ” aldus Van den Bosch.

Wijd vertakt probleem
Met 1, 6 procent van het totaal aantal hypotheken, valt de omvang van de problematiek in de hypotheekmarkt nog mee. Veel groter zijn de betalingsproblemen in andere sectoren. De grootste betalingsproblemen doen zich voor bij de Belastingdienst, zorgverzekeraars, woningcorporaties, energieleveranciers en telecombedrijven. De zogeheten spookschulden. Juist deze schulden worden nog niet centraal geregistreerd waardoor ze ook niet kunnen worden meegewogen bij het verlenen van hypotheken en leningen . Kredietverstrekkers kunnen , doordat zij geen volledig inzicht hebben in de betalingsachterstanden van consumenten, lastig verantwoord financieel advies geven .

Verschuiving problematiek
Uit een recent rapport van het Ministerie van SZW blijkt dat iets meer dan één op de zes Nederlandse huishoudens (17,2%) een risico loopt op problematische schulden, problematische schulden heeft of in een schuldhulpverleningstraject zit. “ De verschuiving van de schuldenproblematiek van consumptieve kredieten en hypotheken naar andere sectoren laat zien dat er meer inzicht moet komen in de schuldenproblematiek om erger te voorkomen. De problematiek is verschoven , maar er is nog geen centraal punt waar het inzichtelijk wordt gemaakt, ” geeft Van den Bosch aan.

hypo-met-betalingsproblemen

bron: BKR

Mar 16

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de NVVK maken zich zorgen om het groeiend aantal consumenten dat moeite heeft met het betalen van de rekeningen.

Ruim 30% van de Nederlanders loopt achter met betalingen en ruim 70% van hen heeft meerdere soorten schulden; ze staan niet alleen rood, ook automatische incasso’s worden geweigerd en aanmaningen voor het betalen van de huur of hypotheek vallen op de deurmat. In 2009 was dat nog maar 56%, zo blijkt uit onderzoek* van het Nibud.

Lees verder op de site van het Nibud

 

Feb 27

Bijna 30 procent van alle Nederlandse huishoudens heeft een betalingsachterstand. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van staatssecretaris de Krom van Sociale Zaken. Het aantal mensen dat een betalingsachterstand heeft, neemt toe.

Bijna 700.000 huishoudens konden het afgelopen jaar niet alle rekeningen meer betalen. 1,4 miljoen huishoudens hebben een lening of een doorlopend krediet, en ruim een half miljoen huishoudens sloot een afbetalingsregeling af.

Opvallend is dat vooral de middenopgeleiden steeds meer problemen hebben hun rekeningen te betalen. Ook het aantal hoogopgeleiden met betalingsachterstanden neemt toe. Mensen lenen steeds vaker geld van familie en vrienden en staan vaker rood. De NVVK, een vereniging voor schuldhulpverlening , vindt de cijfers zorgwekkend.

De cijfers worden vandaag gepresenteerd aan de Tweede Kamer.

bron: RTL Z

Jan 23

Banken zien betalingsachterstanden onder hypotheekbezitters oplopen. Banken zouden bovendien een toenemende voorraad huizen in bezit hebben die ze wel willen, maar niet durven te verkopen.

Dat schrijft Het Financieele Dagblad maandag 23 februari. De krant baseert zich op gegevens van kredietbeoordelaar Fitch. Die analyseert periodiek pakketten verhandelbare Nederlandse hypotheken. Als zo’n pakket meer dan 1 procent hypotheken met betalingsachterstand heeft, noteert Fitch dat. Dat is nu het geval bij 16 procent van de pakketten; anderhalf jaar geleden was dat nog 11 procent.

Betalingsachterstand wil in dit geval zeggen: drie of meer maandena achterlopen bij het betalen van de hypotheek.

Lees verder op de site van Z24.nl

Apr 9

Het aantal huiseigenaren met betalingsachterstanden is in het eerste kwartaal van dit jaar met 25% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Zonder maatregelen leidt dit over pakweg een jaar onherroepelijk tot een forse stijging van het aantal gedwongen huizenverkopen.

Dat signaleert de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die spreekt van een zeer zorgwekkende situatie. Normaal gesproken telt de stichting – bekend van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – jaarlijks zo’n tweeduizend huishoudens met een betalingsachterstand van vier maanden of meer. “Dan is er serieus iets aan de hand”, verklaart Karel Schiffer, algemeen directeur van de stichting. Als gevolg van de economische crisis waren het er dit jaar tot dusver een kwart meer dan in de eerste drie maanden van 2008.

“Het is heel spannend wat er in het tweede kwartaal gaat gebeuren”, zegt hij.

Als de stijgende trend van het aantal ‘echte probleemgevallen’ zich voortzet, “staan deze over een jaar voor de deur voor een gedwongen verkoop”, waarschuwt Schiffer van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning.

Hij is met het ministerie van VROM en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in vergaand overleg over maatregelen om mensen die door werkloosheid in de problemen zijn gekomen, te ontzien. Zij zouden een betalingspauze van twee tot drie jaar kunnen krijgen, waarin ze niet of minder betalen voor woonlasten. “Zo wordt voorkomen dat deze mensen direct hun huis moeten verkopen”, aldus Schiffer.

Dit leidt na die pauze wel tot wat hogere maandlasten, maar ze zouden dit makkelijk kunnen behappen zodra ze weer een baan op hun niveau hebben.

Dat signaleert de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, die spreekt van een zeer zorgwekkende situatie. Normaal gesproken telt de stichting – bekend van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) – jaarlijks zo’n tweeduizend huishoudens met een betalingsachterstand van vier maanden of meer. “Dan is er serieus iets aan de hand”, verklaart Karel Schiffer, algemeen directeur van de stichting. Als gevolg van de economische crisis waren het er dit jaar tot dusver een kwart meer dan in de eerste drie maanden van 2008.

“Het is heel spannend wat er in het tweede kwartaal gaat gebeuren”, zegt hij.

Als de stijgende trend van het aantal ‘echte probleemgevallen’ zich voortzet, “staan deze over een jaar voor de deur voor een gedwongen verkoop”, waarschuwt Schiffer van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning.

Hij is met het ministerie van VROM en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in vergaand overleg over maatregelen om mensen die door werkloosheid in de problemen zijn gekomen, te ontzien. Zij zouden een betalingspauze van twee tot drie jaar kunnen krijgen, waarin ze niet of minder betalen voor woonlasten. “Zo wordt voorkomen dat deze mensen direct hun huis moeten verkopen”, aldus Schiffer.

Dit leidt na die pauze wel tot wat hogere maandlasten, maar ze zouden dit makkelijk kunnen behappen zodra ze weer een baan op hun niveau hebben.

bron: Telegraaf.nl