Apr 4

Nadat de toezichthouders Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) vorige week aandrongen op hervormingen op de woningmarkt sluit het IMF zich nu bij hen aan. Volgens het IMF moet de maximale ‘loan-to-value-ratio’ in Nederland terug naar 90% van de waarde van een woning. Verder moet de hypotheekrenteaftrek met minstens 1 procentpunt per jaar omlaag. Door de hypotheekrenteaftrek zijn huizenprijzen veel te hoog opgelopen, waardoor er steeds meer geleend wordt om die prijzen te kunnen betalen.     

Het nieuwe regeerakkoord zal nog veel VVD stemmers gaan verrassen. 😉

Oct 4

De Nederlandsche Bank heeft vandaag het rapport Overzicht Financiële Stabiliteit gepubliceerd. In dit Rapport waarschuwt DNB dat ruim 1 miljoen huishoudens met een hypotheek na 2030 in de problemen dreigen te komen.

Het gaat volgens de toezichthouder vooral om aflossingsvrije en beleggingshypotheken waarbij de eigenaren maar weinig op hebben afgelost of niet genoeg vermogen hebben opgebouwd om af te lossen aan het einde van de looptijd. Dat kan voor problemen zorgen, want het zogeheten doorrollen van de schuld kan een lastig karwei worden. Na dertig jaar hebben huiseigenaren namelijk geen recht meer op hypotheekrente aftrek, moeten ze verplicht aflossen en hebben ze minder inkomsten omdat ze gepensioneerd zijn.

Een aantal feiten uit het rapport:

  • Van de huizenbezitters jonger dan 40 jaar heeft nog altijd 46 procent een woning die minder waard is dan de dan de bijbehorende hypotheekschuld.
  • De totale Nederlandse hypotheekschuld van huishoudens (EUR 650 miljard) is met ruim 95 procent van het bbp nog steeds één van de hoogste ter wereld.
  • Van de totale hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens bestaat ongeveer 6 procent uit beleggingshypotheken en 25 procent uit leven- en spaarhypotheken.
  • Ongeveer 55 procent van de totale hypotheekschuld is aflossingsvrij.
  • Bezien vanuit de individuele lener, heeft bijna 27 procent van de woningbezitters een bijna volledig aflossingsvrije hypotheek, terwijl 21 procent bijna volledig aflost. De overige 52 procent van de woningbezitters heeft een hypotheek waarop deels wordt afgelost.

hypotheekschuld Nederland
DNB adviseert een volgend kabinet om een versnelde versobering van de hypotheekrenteaftrek en een verdere verlaging van de LTV-limiet door te voeren.

bron: DNB

Nov 3

Introduceer een systeem van hypotheekrenteaftrek, waarbij de jaarlijkse aftrekpost geleidelijk kleiner wordt. Dat levert een besparing op en starters op de woningmarkt die de aftrekpost het hardste nodig hebben, houden het financiële steuntje in de rug. Dat is een voorstel van Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw.


‘Afschaffing onverstandig’

Het is een van de maatregelen waarvoor hij pleit in het boekje Hervorming van de woningmarkt. Afschaffing van de hypotkeekrenteaftrek zou volgens hem enorme negatieve gevolgen hebben voor de bouw. Vijftien jaar lang zal de woningbouwproductie met gemiddeld 35 procent worden gedrukt in vergelijking met de situatie waarin de aftrek wel wordt gehandhaafd, zo schrijft hij.

Aftrekpost lager
Het systeem van ‘annuïtaire hypotheekrenteaftrek’ heeft dat nadeel niet. Wat voor hypotheek iemand ook afsluit, de fiscus gaat ervan uit dat er jaarlijks een deel van de schuld wordt afgelost, ongeacht dat nu wel of niet gebeurt. De jaarlijkse aftrekpost wordt dan steeds lager.

Toetsing inkomen sociale huurwoning
Ook pleit Van Hoek ervoor het inkomen van mensen die in een sociale huurwoning wonen, regelmatig te toetsen. Sociale huurwoningen zijn bestemd voor mensen met een laag inkomen. Nu wordt alleen naar het inkomen gekeken wanneer iemand gaat huren en blijven veel mensen in zo’n woning zitten, terwijl zij er inmiddels te veel voor verdienen. Om dit ‘scheefwonen’ tegen te gaan, moeten zij meer gaan betalen. Dat bevordert de doorstroming.

Electoraal onverstandig
Hij erkent dat dit politiek moeilijk ligt omdat het om grote groepen mensen en dus veel kiezers gaat. Maar hij denkt dit te ondervangen door de regeling -net als het door hem bepleite systeem voor hypotkeekrentehaftrek- alleen voor nieuwe gevallen te introduceren. Mensen weten dan waar zij aan toe zijn en kunnen zich erop instellen

bron: RTL Z