Tag: beleggen

Risico’s Rabobank Ledencertificaten

Met het Rabobank Ledencertificaat I belegt u in certificaten van aandelen in Rabobank Ledencertificaten N.V. Deze instelling belegt het grootste deel van haar vermogen in achtergestelde leningen aan Rabobank Nederland. Het overige deel wordt belegd in leningen aan gegoede debiteuren,

Tagged with: , , ,
Top