Mar 19

In de discussie over de woningmarkt en afschaffing van de hypotheekrenteaftrek is te weinig aandacht voor het verschil tussen de generaties, stelt Maarten van Ham, hoogleraar stedelijke vernieuwing TU Delft.

De babyboomers hebben jarenlang geprofiteerd van gestegen huizenprijzen en de hypotheekrenteaftrek, terwijl de jonge generaties te kampen heeft met stijging van de kosten voor kinderopvang, duurdere hypotheken en een pensioen wat niet waardevast is.
De oudere generatie moet naar rato van eerder voordeel compensatie krijgen via de inkomstenbelasting maar niet zo volledig als de jongere generatie.

bron: Me Judice