Nov 15

Schuldenmachine in AssenAls het aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Assen ligt wordt de starterslening met ingang van 1 januari 2010 verruimd door de maximale koopsom en het te lenen bedrag te verhogen. Bovendien kunnen ook mensen die nog niet in Assen wonen aanspraak maken op een starterslening als ze naar Assen willen verhuizen. Door zo meer mensen de kans te bieden een huis te kopen wil de gemeente de woningbouw in de stad stimuleren.

Mensen die voor het eerst een huis willen kopen en de financiering niet helemaal rond krijgen, kunnen via de gemeente Assen een starterslening aanvragen. Dit is een tweede hypothecaire lening die het verschil overbrugt tussen het maxiumumbedrag van de Nationale Hypotheek Garantie en de hypotheek.

De starterslening heeft een rentevaste periode van vijftien jaar en de looptijd is maximaal dertig jaar. In de eerste drie jaar hoeven starters geen rente en aflossing te betalen. Als het inkomen hierna onvoldoende is, kan de gemeente de termijn weer met drie jaar verlengen. Dit herhaalt zich driejaarlijks totdat de koper voldoende geld heeft om te kunnen betalen.

De starterslening is in 2007 ingevoerd en bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning kopen. Tot nu toe hebben 11 mensen hiervan gebruik gemaakt. Zij hebben in totaal voor een bedrag van bijna 300.000 euro aan leningen gekregen.

Het voorstel is om de starterslening breder in te zetten. Voor koopsom en bijkomende kosten kunnen starters 200.000 euro lenen. Ook het maximumbedrag van de starterslening is met 40.000 een kwart hoger. Daarnaast geldt dat per 1 januari kopers ook de kosten voor woningverbetering van bestaande woningen en meerwerk in nieuwe woningen met de starterslening kunnen betalen. Tot slot kunnen ook mensen die zich van buiten Assen in de stad willen vestigen gebruik maken van de regeling.

bron: Drenthejournaal.nl